Zdobywanie odznak krajoznawczych można, a nawet należy łączyć ze zdobywaniem odznak turystyki kwalifikowanej. W tym między innymi tkwi atrakcyjność wędrówek turystycznych, że pozwalają one na równoczesne gromadzenie punktów do kilku odznak.

OdznakaW przypadku ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ PTTK „MŁODZI SILNI WESELI” (OMSW) ustanowionej 15 grudnia 1984 r. przez Koło PTTK nr 24 „MSW” d. przy 108 Grunwaldzkiej Drużynie Harcerskiej „Dreptaki” im. prof. Romana Kobendzy w Warszawie jest to nawet wymóg obligatoryjny. Turysta zdobywający OMSW musi posiadać określoną w regulaminie liczbę odznak turystyki kwalifikowanej i/lub odznak krajoznawczych, albo zdobyć je w trakcie ubiegania się o dany stopień OMSW. Odznaka została ustanowiona w celu zachęcania społeczeństwa do uprawiania turystyki kwalifikowanej, poznawania kraju ojczystego, jego historii, kultury, współczesnego dorobku oraz piękna krajobrazu i przyrody. OMSW może zdobyć każdy kto ukończył 10 lat i spełni warunki określone Regulaminem. Czas zdobywania poszczególnych stopni OMSW nie jest ograniczony. Odznaka ma cztery stopnie: popularny, brązowy, srebrny i złoty. Odznakę przyznaje Kapituła OMSW działająca przy Kole PTTK nr 24 „Młodzi Silni Weseli” w Warszawie.

OdznakaW turystyce kwalifikowanej królują: GÓRSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA (GOT) oraz ODZNAKA TURYSTYKI PIESZEJ (OTP). W krajoznawstwie zaś prym wiedzie ODZNAKA KRAJOZNAWCZA (OK). Regulamin OK został opracowany przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK w 1975 roku. Można było ją zdobywać po ukończeniu 12. roku życia na wycieczkach indywidualnych i zespołowych: pieszych, kolarskich, kajakowych, autokarowych etc. Zgodnie z zapisami regulaminowymi turysta zdobywający Odznakę Krajoznawczą zobowiązany był zwiedzić (według własnego uznania) różnego rodzaju obiekty: zabytki, muzea, obiekty kultury ludowej oraz środowisko przyrodnicze. Dodatkowe wymagania dotyczyły odbycia wycieczki oraz zdobycia odznaki regionalnej.

OdznakaW roku 1993 ustanowiono nową Odznakę Krajoznawczą, w dwóch rodzajach: REGIONALNĄ ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZĄ (ROK) w dwóch stopniach: brązowym i srebrnym oraz ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZĄ POLSKI (OKP), która ma cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i złoty z szafirem.

OdznakaRegionalna Odznaka Krajoznawcza pozostawia zwiedzającemu pewną dowolność w wyborze zwiedzanych obiektów, jednocześnie zachęca do poznawania, najbliższej miejsca zamieszkania, okolicy. Ważne jest również i to, że osoby posiadające jakąkolwiek odznakę regionalną obowiązującą w regionie zamieszkania mogą automatycznie otrzymać odznakę ROK w stopniu brązowym. Taki zapis propaguje ideę zdobywania regionalnych odznak krajoznawczych, czyli jak w reklamie „dwa w jednym”.

Odznakę Krajoznawczą Polski zdobywa się zwiedzając miejsca wyszczególnione w KANONIE KRAJOZNAWCZYM POLSKI, który stał się swego rodzaju wzorcem dla osób i środowisk nowelizujących regulaminy regionalnych odznak, starając się stworzyć wykazy miejsc ciekawych krajoznawczo w swoim regionie, gdzie turysta powinien koniecznie trafić.

OdznakaMŁODZIEŻOWA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK (MOK-PTTK) ustanowiona została w celu zachęcenia młodzieży szkolnej do uprawiania turystyki oraz poznawania kraju ojczystego. MOK PTTK jest pierwszym etapem realizacji zainteresowania młodych turystów krajoznawstwem i stanowi potwierdzenie uzyskania podstawowego stopnia wtajemniczenia w tej dziedzinie. Celem odznaki jest skupienie uwagi młodych turystów na najbliższej okolicy. MOK PTTK jest odznaką jednostopniową, którą może zdobywać młodzież podczas wycieczek rodzinnych, szkolnych lub innych. Podstawowym warunkiem zdobycia odznaki jest spędzenie 6 dni na wycieczkach jedno- lub wielodniowych i uzyskanie potwierdzeń ich odbycia. Ponadto podczas wycieczek należy zwiedzić określone w regulaminie odznaki obiekty. Zdobywający odznakę powinien również posiąść podstawową wiedzę o odwiedzanych miejscach i zwiedzanych obiektach.

OdznakaOdznakaRegionalne Odznaki Krajoznawcze powstawały i powstają z potrzeby serca działaczy PTTK w różnych regionach. Regulaminy tych odznak są tak skonstruowane, aby poznać większy lub mniejszy kawałek ziemi, często nazywany „Małą Ojczyzną”. Przykładem może być tu regulamin ośmiostopniowej REGIONALNEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNEJ PTTK „SYMPATYK OTWOCKA” (stopnie: popularny, brązowy, srebrny, złoty, duży brązowy, duży srebrny, duży złoty i jubileuszowy), czy też WARSZAWSKIEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ (WOK) mającej cztery stopnie (popularny, brązowy, srebrny i złoty). W regulaminach obydwu odznak znajduje się wykaz tras i obiektów, które należy zwiedzić w trakcie zdobywania poszczególnych stopni odznaki.

OdznakaNajwięcej odznak powstało w latach 70. XX w. Niektóre z nich umarły tzw. „śmiercią naturalną” z powodu nowego podziału administracyjnego kraju i po prostu braku zainteresowania, często z obu stron, zarówno pomysłodawców jak i potencjalnych zdobywców. W wielu przypadkach poradzono sobie jednak z tym problemem. Dokonano korekty w zapisach regulaminowych zastępując „województwo” słowem „region”. I tak nadal można zdobywać na przykład ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZĄ ZIEMI RADOMSKIEJ, która jest kontynuacją KRAJOZNAWCZEJ ODZNAKI WOJEWÓDZTWA RADOMSKIEGO ustanowionej przez Zarząd Wojewódzki PTTK w Radomiu w 1982 r. Celem odznaki jest popularyzacja walorów krajoznawczych Ziemi Radomskiej oraz zachęcenie do ich poznawania. Odznakę zdobywa się w czasie wycieczek dowolnej formy turystyki. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

Dla nauczycieli wybierających się w dany region (okolicę) regulamin regionalnej odznaki krajoznawczej, może być doskonałą „ściągawką” do zaplanowania trasy przejazdu, czy marszruty, podczas której jest wiele okazji do przekazania treści krajoznawczych, a więc sumy wiadomości historycznych, przyrodniczych, gospodarczych, ale również może nauczyć dostrzegać piękno, to czasem ukryte.

OdznakaDużą popularnością cieszy się ODZNAKA „TURYSTA PRZYRODNIK”, którą można zdobywać podczas wędrówek zarówno w górach, jak i na nizinach, bo przecież szlaki naszych wędrówek przebiegają przez parki narodowe, parki krajobrazowe, czy po prostu spotykane pojedyncze obiekty przyrodnicze (pomniki przyrody).

Odznaka

Często odznaki te można zdobywać podczas wycieczek pieszych, rowerowych, narciarskich, czy motorowych. W niektórych, jak w przypadku ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ PTTK „MIŁOŚNIK PUSZCZY KAMPINOSKIEJ” (MPK), wymagane jest odbycie określonej ilości wycieczek w różnych porach roku.

Odznaki regionalne służą popularyzacji idei regionalizmu i są atrakcyjne dla młodzieży miejscowej, jak również dla osób przyjeżdżających z daleka. W dobie globalizacji, kiedy ciupagę można kupić zarówno w Zakopanem i na Molo w Sopocie, odznaka regionalna przywieziona z wycieczki, czy wakacji może być jedyną i niepowtarzalną pamiątką.

OdznakaW 1974 roku wprowadzono ODZNAKĘ RAJDU KOLARSKIEGO „DOOKOŁA POLSKI”. Odznaka ma 2 stopnie. Małą (w kolorze białym) zdobywa się po opracowaniu i przejechaniu rowerem trasy o długości minimum 1.800 km w kształcie zbliżonym do elipsy lub koła, przebiegającej przez dowolne miejscowości leżące na terenie Polski. Dużą odznakę (w kolorze żółtym) zdobywa się po przejechaniu trasy wymienionej w regulaminie rajdu. Przejechana trasa rajdu może być także zaliczana do uzyskania KOT. Czas trwania rajdu nie jest ograniczony. Kolejność zdobywania odznak – dowolna.

OdznakaW celu rozwijania zainteresowań krajoznawczych turystów kolarzy Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK ustanowiła w 1982 r. ODZNAKĘ RAJDU KOLARSKIEGO „SZLAKAMI ZAMKÓW W POLSCE”. Odznaka Rajdu ma trzy stopnie, zdobywane kolejno zgodnie z załączoną do Regulaminu tabelą. Obiekty wpisuje się i potwierdza w „Książeczce wycieczek kolarskich”.

W 1991 r. Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w porozumieniu z podkomisją Episkopatu Polski ds. Kultury Zdrowotnej i Sportu ustanowiła KOLARSKĄ ODZNAKĘ PIELGRZYMIĄ (KOP). Celem odznaki jest popularyzacja obiektów kultu religii chrześcijańskich na ziemiach polskich, a także poza granicami Polski. KOP ma 8 stopni, które należy zdobywać kolejno.

OdznakaWarto jeszcze wspomnieć o innych odznakach krajoznawczych ponadregionalnych, czy ogólnopolskich. Doskonałym tego przykładem jest ODZNAKA KRAJOZNAWCZA „SZLAKIEM ARCHITEKTURY DREWNIANEJ W POLSCE”, zwracająca naszą uwagę na wszelkiego rodzaju budowle drewniane, czy ODZNAKA „SZLAKAMI ARCHITEKTURY SAKRALNEJ W POLSCE”, której celem jest zapoznanie się zdobywających z różnorodnością zabytków architektury sakralnej różnych wyznań na terenie Polski. Z kolei zdobycie ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ IM. ŻWIRKI I WIGURY, wymaga odwiedzenia również miejsc położonych na Litwie i w Czechach.

OdznakaW dniu 4 kwietnia 2005 r. Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie ustanowił ogólnopolską PIELGRZYMIĄ ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZĄ (POK) „ŚLADAMI JANA PAWŁA II”. Idea odznaki powstała wśród młodzieży Koła PTTK nr 24 „Młodzi Silni Weseli”, która idąc za wezwaniami Ojca Świętego Jana Pawła II pragnie propagować uniwersalne wartości chrześcijaństwa. Odznaka ma zachęcać do aktywnego spędzania wolnego czasu podczas wędrówek śladami Ojca Świętego, a także zapoznać z wielkim bogactwem kulturowym narodu polskiego oraz poprzez treści w niej zawarte wychowywać młode pokolenia. Regulamin odznaki został tak skonstruowany, aby umożliwić jej zdobywanie każdemu zainteresowanemu, niezależnie od przynależności organizacyjnej, poglądów politycznych, religijnych, możliwości fizycznych, czy miejsca zamieszkania. Odznaka została ustanowiona w pięciu kategoriach i ma 8 stopni (popularna POK; Mała POK w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym; Duża POK w stopniach: srebrnym i złotym oraz Wielka POK i POK „Za wytrwałość”).

Tak bogata w formie i treści różnorodność odznak daje wiele możliwości uatrakcyjnienia lekcji poza szkołą. Większość z nas ma lepszą pamięć wzrokową, dlatego to, co zobaczymy podczas zwiedzania pozwala na utrwalenie i zapamiętanie wiedzy z różnych dziedzin.


Lp.
Nazwa Odznaki
Rok
powstania
Weryfikacja

1.

Pielgrzymia Odznaka Krajoznawcza „Śladami Jana Pawła II”

2005

O/Wolski PTTK w Warszawie

2.

MOK PTTK „Śladami Świętego Stanisława Biskupa Męczennika”

2015

O/Wolski PTTK w Warszawie

3.

OK PTTK „Ku gwiazdom” – Śladami Mikołaja Kopernika
2010
O/Wolski PTTK w Warszawie

4.

OK PTTK „Miłośnik Ogrodów Botanicznych, Arboretów i Palmiarni”
2008
O/Wolski PTTK w Warszawie

5.

OK PTTK „Miłośnik Ogrodów Zoologicznych” (MZOO)
2008
O/Wolski PTTK w Warszawie

6.

OK PTTK „Na tropie wiatraków w Polsce”
2009
O/Wolski PTTK w Warszawie

7.

OK PTTK „Na tropie zegarów słonecznych w Polsce”
2012
O/Wolski PTTK w Warszawie

8.

OK PTTK „Poznaj Polskie Pomniki”
2009
O/Wolski PTTK w Warszawie

9.

OK PTTK „Serce serc” – Śladami Bolesława Prusa
2007
O/Wolski PTTK w Warszawie

10.

OK PTTK „Szlakami Szarych Szeregów” Uwaga zmiany regulaminowe!
2009
(nowelizacja 2021)
O/Wolski PTTK w Warszawie

11.

OK PTTK „Szlakiem Akademii, Politechnik i Uniwersytetów”
2009
O/Wolski PTTK w Warszawie

12.

OK PTTK „Śladami Bohaterów Polskich Powstań Narodowych”
2009
O/Wolski PTTK w Warszawie

13.

OK PTTK „Śladami Gen. Józefa Sowińskiego”
2006
O/Wolski PTTK w Warszawie

14.

OK PTTK „Śladami Ireny Sendlerowej – Matki Dzieci Holocaustu”
2010
O/Wolski PTTK w Warszawie

15.

OK PTTK „Śladami Janusza Korczaka – Starego Doktora”
2008
O/Wolski PTTK w Warszawie

16.

OK PTTK „Śladami Króla Jana III Sobieskiego”
2008
O/Wolski PTTK w Warszawie

17.

OK PTTK „Śladami Polskich Noblistów”
2010
O/Wolski PTTK w Warszawie

18.

OK PTTK „Śladami Polskich Wieszczów Narodowych”
2011
O/Wolski PTTK w Warszawie

19.

OK PTTK „Śladami Prof. Romana Kobendzy”
2009
O/Wolski PTTK w Warszawie

20.

OK PTTK „Znam Polskie Muzea” (OK ZPM)
2009
O/Wolski PTTK w Warszawie

21.

OTK PTTK Polskie „Naj” (OTK PLN) Uwaga zmiany regulaminowe!
2008
(nowelizacja 2022)
O/Wolski PTTK w Warszawie

22.

OTK PTTK „Znam Parki Narodowe” (OTK ZPN) Uwaga zmiany regulaminowe!
2006
(nowelizacja 2022)
O/Wolski PTTK w Warszawie

23.

ROK PTTK „Miłośnik Parków Krajobrazowych Mazowsza”
2007
O/Wolski PTTK w Warszawie

24.

ROK PTTK „Szlakiem warszawskich tablic Karola Tchorka”
2012
O/Wolski PTTK w Warszawie

25.

ROK PTTK „Szlakiem zamków, pałaców i dworów Mazowsza”
2007
O/Wolski PTTK w Warszawie

26.

OTK PTTK „Młodzi Silni Weseli” (OMSW)
1984
Kapituła OMSW
Koło PTTK nr 24 „Młodzi Silni Weseli”Lp.
Nazwa Odznaki
Rok
powstania
Weryfikacja

1.

OK PTTK „Miłośnik Twierdzy Warszawa”
2021
O/Wolski PTTK w Warszawie

2.

OK PTTK „Śladami dr Mieczysława Orłowicza”
2021
O/Wolski PTTK w Warszawie

3.

OK PTTK „Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego”
2021
O/Wolski PTTK w Warszawie

4.

OK PTTK „Śladami Stanisława Staszica”
2021
O/Wolski PTTK w Warszawie

5.

ROK PTTK „Śladami Warszawskich Legend”
2021
O/Wolski PTTK w WarszawieLp.
Nazwa Odznaki
Rok
powstania
Weryfikacja

1.

Odznaka Krajoznawcza:
Regionalna Odznaka Krajoznawcza (ROK)
Odznaka Krajoznawcza Polski (OKP)
1993

Zespoły weryfikacyjne przy oddziałach PTTK
Komisja Krajoznawcza ZG PTTK (CZW)

2.

Bazowa Odznaka Turystyczna PTTK
2015
Oddział Akademicki PTTK w Krakowie

3.

KO PTTK „Śladami Świętego Wojciecha”
1996
O/PTTK „Ziemi Gnieźnieńskiej” w Gnieźnie

4.

Kolarska Odznaka Pielgrzymia (KOP)
1991
Referaty Weryfikacyjne KTKol.

5.

Kolejowa Odznaka Turystyczna PTTK
1995
O/Pracowników Kolejowych PTTK w Poznaniu

6.

Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza (MOK)
1978
Zarząd Koła lub Klubu PTTK

7.

MOK „Śladami Świętego Jacka”
2009
PTTK O/Opole

8.

MOT „Szlakami Świętego Jana Nepomucena”
2003
O/PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej” w Wałbrzychu

9.

Odznaka „100-lecie odzyskania niepodległości”
2018
O/Zakładowy PTTK przy PKN ORLEN S.A.

10.

Odznaka „Cichociemni – Spadochroniarze Armii Krajowej”
2015
O/Międzyuczelniany PTTK w Warszawie

11.

Odznaka „Drogami Świętego Jakuba”
2007
O/PTTK w Szamotułach

12.

Odznaka Fotografii Krajoznawczej (OFK)
1972
Zespoły Instruktorów Fotografii PTTK i GRFK

13.

Odznaka „Indywidualny Rajd Pieszy Dookoła Polski”
1986
O/PTTK w Otwocku

14.

Odznaka Przyjaciela Naturalnego Środowiska (OPNŚ)
1975
Hutniczo-Miejski O/PTTK w Krakowie

15.

Odznaka PTTK Geocaching Polska
2012
Portal geocaching.pl

16.

Odznaka PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców
2019
Serwis questy.com.pl

17.

Odznaka „Szlakiem Fortyfikacji i Podziemi”
2003
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

18.

Odznaka „Szlakiem Henryka Sienkiewicza”
2005
KTP O/Stołeczny PTTK w Warszawie

19.

Odznaka „Szlakiem Kopców w Polsce”
2003
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

20.

Odznaka „Tropiciel Przyrody”
2014
Ref. Weryfik. Odznaki „Turysta Przyrodnik”

21.

Odznaka „Turysta Przyrodnik”
1979
Ref. Weryfik. Odznaki „Turysta Przyrodnik”

22.

Odznaka Turystyczna „Sprawny na szlaku”
2021
Oddziały PTTK wskazane przez Radę ds.
Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK

23.

Odznaka Turystyczno-Rekreacyjnych Imprez na Orientację (TRInO)
2014
Referaty Weryfikacyjne OInO

24.

Odznaka „Zielonych Szlaków – Greenways”
2010
Oddział Akademicki PTTK w Krakowie

25.

Ogólnopolska Kolarska Odznaka PTTK „Trójstyki Granic Polski”
2012
O/Wojskowy PTTK w Krośnie Odrzańskim

26.

Ogólnopolska Odznaka PTTK – Wiślana Trasa Rowerowa
2012
CRW KTKol. ZG PTTK,
O/PTTK w Jastrzębiu Zdroju

27.

OK „Ciekawe miejsca w Polsce”
2023
O/PTTK Radlin przy KWK „Marcel”

28.

OK im. Prymasa Tysiąclecia
2001
O/PTTK „Sudetów Wschodnich” w Prudniku

29.

OK im. Świętej Barbary
2011
O/PTTK Radlin przy KWK „Marcel”

30.

OK „Jan Kiepura – Chłopak z Sosnowca”
2010
Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego,
O/PTTK w Sosnowcu

31.

OK Konstytucji 3 Maja
2021
O/Miejski PTTK w Lublinie

32.

OK „Krzyże Pokutne w Polsce”
2005
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

33.

OK „Miejsca kultu Jana Pawła II”
2014
Zespoły Weryfikacyjne ROK PTTK

34.

OK Obiektów Sakralnych „Miejsca Święte w Polsce”
2005
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

35.

OK PTTK „Dwunastu Apostołów”
2022
O/PTTK w Poraju

36.

OK PTTK „Flisak Wisłą”
2015
KTM PTTK „Flisak” w Toruniu

37.

OK PTTK „Miłośnik Modernizmu”
2020
O/PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni

38.

OK PTTK „Powstanie Listopadowe 1830-31”
2008
O/PTTK Warszawa Praga Południe

39.

OK PTTK „Poznaj Chaczkary w Polsce”
2012
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

40.

OK PTTK „Poznaj Dowódców Powstania Styczniowego”
2013
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

41.

OK PTTK „Poznaj Kalwarie w Polsce”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

42.

OK PTTK „Poznaj Miejsca Mało Znane”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

43.

OK PTTK „Poznaj Miejsca Mocy w Polsce”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

44.

OK PTTK „Poznaj miejscowości o ciekawych nazwach”
2017
TKK PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach
O/PTTK Ziemi Gliwickiej

45.

OK PTTK „Poznaj Najpiękniejsze Uzdrowiska w Polsce”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

46.

OK PTTK „Poznaj Osobliwości Przyrody w Polsce”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

47.

OK PTTK „Poznaj Parki Krajobrazowe w Polsce”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

48.

OK PTTK „Poznaj Planetaria w Polsce”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

49.

OK PTTK „Poznaj Polaków w Walce o Wolność 1904-22”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

50.

OK PTTK „Poznaj Pomnikowe Lokomotywy w Polsce”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

51.

OK PTTK „Poznaj Skanseny w Polsce”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

52.

OK PTTK „Poznaj Synagogi w Polsce”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

53.

OK PTTK „Poznaj Tunele w Polsce”
2012
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

54.

OK PTTK „Poznaj Wieże Ciśnień w Polsce”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

55.

OK PTTK „Poznaj Zabytki Techniki w Polsce”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

56.

OK PTTK „Poznaj Zabytkowe Dworce Kolejowe w Polsce”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

57.

OK PTTK „Poznaj Zapory Wodne w Polsce”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

58.

OK PTTK „Szlakiem Andrzeja Scheera”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

59.

OK PTTK „Szlakiem Chrześcijaństwa Wschodniego w Polsce”
2023
O/Międzyuczelniany PTTK w Warszawie

60.

OK PTTK „Szlakiem Dziewięciu z Wujka”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

61.

OK PTTK „Szlakiem Grunwaldzkim”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

62.

OK PTTK „Szlakiem Hetmana Stefana Czarnieckiego”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

63.

OK PTTK „Szlakiem Jana Zamoyskiego”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

64.

OK PTTK „Szlakiem Klasztorów i Opactw w Polsce”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

65.

OK PTTK „Szlakiem Koronowanych Sanktuariów Maryjnych w Polsce”
2007
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

66.

OK PTTK „Szlakiem Małych Miasteczek”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

67.

OK PTTK „Szlakiem Mariusza Zaruskiego”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

68.

OK PTTK „Szlakiem Mikołaja Reja”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

69.

OK PTTK „Szlakiem Piramid w Polsce”
2007
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

70.

OK PTTK „Szlakiem Podziemnych Tras Turystycznych w Polsce”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

71.

OK PTTK „Szlakiem Powstania Styczniowego na Ziemiach Polskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

72.

OK PTTK „Szlakiem Rezydencji Królów i Książąt”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

73.

OK PTTK „Szlakiem Walk Batalionów Chłopskich”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

74.

OK PTTK „Szlakiem Wincentego Pola”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

75.

OK PTTK „Szlakiem Zabytkowych Mostów w Polsce”
2012
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

76.

OK PTTK „Szlakiem Zabytków Archeologicznych w Polsce”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

77.

OK PTTK „Szlakiem Zabytków Dawnego Prawa na Ziemiach Polskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

78.

OK PTTK „Szlakiem Zamków Krzyżackich w Polsce”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

79.

OK PTTK „Szlakiem Zegarów Wieżowych w Polsce”
2012
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

80.

OK PTTK „Szlakiem Żydów w Polsce”
2022
O/Międzyuczelniany PTTK w Warszawie

81.

OK PTTK „Szlak Kultury Żydowskiej w Polsce”
2022
O/PTTK w Poraju

82.

OK PTTK „Szlak Pomnikowych Ławeczek”
2023
O/Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej

83.

OK PTTK „Szlak Powstania Styczniowego”
2023
O/PTTK w Poraju

84.

OK PTTK „Śladami Kargula i Pawlaka”
2022
O/PTTK w Legnicy

85.

OK PTTK „Śladami Koziołka Matołka”
2013
O/Stołeczny PTTK w Warszawie

86.

OK PTTK „Śladami Nekropolii Władców Polski”
2019
O/PTTK w Grudziądzu

87.

OK PTTK „Śladami Polskich Bitew”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

88.

OK PTTK „Śladami Św. Jadwigi Śląskiej”
2023
O/PTTK w Legnicy

89.

OK PTTK „Śladami Traktora Polskiego”
2016
O/PTTK „Ursus” w Warszawie

90.

OK PTTK „Śladami Zbrodni 1944-1956”
2014
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

91.

OK „Szlakami Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego”
2006
O/PTTK w Szamotułach

92.

OK „Szlakiem Architektury Drewnianej w Polsce”
2000
RO/Szczeciński PTTK

93.

OK „Szlakiem Architektury Romańskiej w Polsce”
2020
O/Wojskowy PTTK w Kołobrzegu

94.

OK „Szlakiem Cmentarzy Wojennych”
2004
O/PTTK w Otwocku

95.

OK „Szlakiem drewnianych kościołów”
2022
O/Zakładowy PTTK przy PKN ORLEN S.A.

96.

OK „Szlakiem Generała Mikołaja Wisznickiego”
2018
O/PTTK „Łucznik” w Radomiu

97.

OK „Szlakiem Mazurka Dąbrowskiego”
2005/2012
O/PTTK w Luboniu

98.

OK „Szlakiem Napoleona i jego żołnierzy”
2006
O/PTTK w Szamotułach

99.

OK „Szlakiem Pomników Historii Polski”
2018
O/PTTK w Grudziądzu

100.

OK „Szlakiem Pomników Historii w Polsce”
2018
O/Wojskowy PTTK w Kołobrzegu

101.

OK „Szlakiem Protestantyzmu w Polsce”
2015
O/Międzyuczelniany PTTK w Warszawie

102.

OK „Szlakiem Rynków i Ratuszy w Polsce”
2007
O/PTTK Radlin przy KWK „Marcel”

103.

OK „Szlakiem Władysława Stanisawa Reymonta”
2011
SKT PTTK przy Zespole Szkół w Przyrowie

104.

OK „Szlakiem wsi – dawnych miast”
2008
SKT PTTK przy Zespole Szkół w Przyrowie

105.

OK „Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce”
2008
O/Międzyuczelniany PTTK w Warszawie

106.

OK „Śladami bł. Edmunda Bojanowskiego"
2014
O/PTTK w Luboniu

107.

OK „Śladami gen. Stanisława Sosabowskiego i jego żołnierzy”
2015
KTP PTTK „Orły” Koszaliński O/PTTK

108.

OK „Śladami Królewny Anny Wazówny”
2018
Kujawsko-Pomorskie KIK PTTK

109.

OK „Śladami Ofiar Górniczego Stanu”
2014
O/PTTK Radlin przy KWK „Marcel”

110.

OK „Śladami Mennonitów w Polsce”
2012
RO/PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy

111.

OK „Śladami Miejsc Pamięci Narodowej”
?
O/PTTK „Łodź-Polesie” w Łodzi

112.

OK „Śladami Wojciecha Korfantego”
2007
O/PTTK Siemianowice Śląskie

113.

OKT „Szlakami Architektury Sakralnej w Polsce”
2003
O/Łódzki PTTK

114.

OKT „Znani Bydgoszczanie – Leon Wyczółkowski”
2021
RO/PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy

115.

OK „Wędrówki za św. Florianem”
2006
O/PTTK „Sudetów Wschodnich” w Prudniku

116.

OK „Wzdłuż Granic Polski”
2024
O/PTTK Radlin przy KWK „Marcel”, O/PTTK Poraj

117.

OK „Zwiedzaj z aparatem”
2024
KFK ZG PTTK, O/PTTK w Poraju

118.

OOT PTTK „Szlakami Walk o Niepodległość”
2004
KTP O/PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie

119.

OP „Szlakiem Wrześniowych Virtuti Militari”
2000
Referaty Weryfikacyjne OTP

120.

ORKol. „Szlakami Zamków w Polsce”
1982
Referaty Weryfikacyjne KTKol.

121.

ORKol. PTTK „Dookoła Polski”
1974
Referaty Weryfikacyjne KTKol.

122.

OT „966 r. Narodziny Państwa Polskiego”
2016
O/Zakładowy PTTK przy PKN ORLEN S.A.

123.

OTK „Chwała Polskich Skrzydeł”
2009
O/„Żoliborski” PTTK w Warszawie

124.

OTK im. Ks. Jerzego Popiełuszki „Zło dobrem zwyciężaj”
2006
O/„Żoliborski” PTTK w Warszawie

125.

OTK im. Żwirki i Wigury
2002
O/PTTK Jastrzębie

126.

OTK „Poznaj Bazyliki w Polsce”
2015
O/PTTK Radlin przy KWK „Marcel”

127.

OTK „Poznaj Pałace i Zamki w Polsce”
2017
O/PTTK Radlin przy KWK „Marcel”

128.

OTK „Szlak 2 Armii Wojska Polskiego”
2014
Wrocławski Klub Piechurów „Perpedes”

129.

OTK „Szlakami Polskiej Kawalerii XX w.”
2005
Referaty Weryfikacyjne OTP

130.

OTK „Szlakiem Aleksandra Janowskiego”
1997
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

131.

OTK „Szlakiem Cystersów w Polsce”
2000
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

132.

OTK „Szlakiem króla Stanisława Leszczyńskiego”
?
O/PTTK w Szamotułach

133.

OTK „Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego”
2004/2011
Hutniczo-Miejski O/PTTK w Krakowie

134.

OTK „Śladami Fryderyka Chopina”
1999
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

135.

OTK „Śladami gen. Józefa Bema”
2001
O/Wojskowy PTTK w Krakowie

136.

OTK Żołnierzy AK POS „Jerzyki”
2008
O/„Żoliborski” PTTK w Warszawie

137.

OTK „Śladami Św. Faustyny Kowalskiej – Patronki Łodzi”
2007
O/Łódzki PTTK,
O/PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy

138.

OTK PTTK „Szlakami Obrońców Granic”
2011
Zespoły Weryfikacyjne ROK PTTK

139.

OTK PTTK „Śladami Żołnierzy Wyklętych 1945-1963”
?
Zespoły Weryfikacyjne OTP

140.

OTK PTTK „Turysta Senior”
?
Zarządy Oddziałów PTTK

141.

OTK „Turysta Junior”
1981
O/PTTK Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie

142.

OTK „Turystyczna Rodzinka”
1981
O/PTTK Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie

143.

OT „Rajd Kolarski Szlakami Władysława Huzy”
1999/2018
TKK PTTK w Gliwicach

144.

OT „Szlakami Świętego Mikołaja”
2009
O/Świętokrzyski PTTK w Kielcach

145.

Odznaka Turystyki Jaskiniowej (OTJ)
2007
O/Międzyuczelniany PTTK w Warszawie

146.

Rodzinna OT „Mama, tata, rower i ja”
?
Komisja Weryfikacyjna O/PTTK w Zawierciu

147.

TO „Szlakami Chwały Oręża Polskiego”
1967
RPK PTTK Warszawa
O/Wojskowy PTTK w Krakowie

148.

Turystyczna Odznaka im. Ryszarda Mielnika
2010
RRTKol. PTTK w Katowicach

149.

Krajoznawcze Odznaki Kolekcjonerskie
1987
Zespół d/s Kolekcjonerskich
przy Komisji Krajoznawczej ZG PTTK

150.

Odznaka Turystyczna „Miłośnik OWRP”
2015
Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Główny Referat Weryfikacyjny OTPLp.
Nazwa Odznaki
Rok
powstania
Weryfikacja

1.

Kol. OR Indywidualny Rajd Rowerowy „Ziemia Cieszyńska”
2007
TKKol. PTTK „Ondraszek” Cieszyn

2.

Kol. ROK PTTK „Dwory i Pałace Północnych Kaszub”
2017
Pomorska KTKol. w Gdańsku

3.

Krajoznawcza Odznaka Morska (KOM)
1986/2021
O/PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni,
O/PTTK w miejscowościach nadmorskich

4.

Międzynarodowa Odznaka Turystyczna „Besky(i)dy”
2008
RR KST Čadca (Słowacja)
KČT Třinec i PTTS-BS w RC (Czechy)
O/PTTK „Wisła” w Wiśle
O/Babiogórski PTTK w Żywcu (Polska)

5.

Międzynarodowa Odznaka Turystyczna „Besky(i)dy II”
2012
RR KST Čadca (Słowacja)
KČT Třinec i PTTS-BS w RC (Czechy)
O/PTTK „Wisła” w Wiśle
O/Babiogórski PTTK w Żywcu (Polska)

6.

Odznaka „Bacówki” im. Edwarda Moskały 1979-1989
2019
Bacówka PTTK Jaworzec w Wetlinie

7.

Odznaka „Główny Grzbiet Małej Fatry”
2024
Górnośląski O/PTTK w Katowicach

8.

Odznaka Pomorskiej Drogi Św. Jakuba
2014
Regionalny O/PTTK w Słupsku

9.

Odznaka „Rajd Kolarski Dookoła Dawnego Województwa Elbląskiego”
2017
O/PTTK „Ziemi Elbląskiej” w Elblągu
O/PTTK w Kwidzynie

10.

Odznaka Rajdu Kolarskiego „Szlak Wielkiej Wojny 1409-1411”
1985/2012
Referaty Weryfikacyjne Odznak Kolarskich,
oddziałowe komisje i kluby turystyki kolarskiej

11.

Odznaka „Schroniska Tatrzańskie”
2016
Hutniczo-Miejski O/PTTK w Krakowie

12.

Odznaka „Sudecki Włóczykij”
2011
O/Wrocławski PTTK we Wrocławiu

13.

Odznaka „Tatrzańskie Dwutysięczniki”
2014
Hutniczo-Miejski O/PTTK w Krakowie

14.

Odznaka „Tatrzańskie Stawy”
2016
Hutniczo-Miejski O/PTTK w Krakowie

15.

Odznaka Turystyczna „SETKA”
2023
O/PTTK w Bochni

16.

OK „Na Powstańczym Szlaku – Zagłębie Dąbrowskie 1863”
2013
Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego,
O/PTTK w Sosnowcu

17.

OK „Pogranicze Polsko-Niemieckie 1918-1939”
2011
O/PTTK „Ziemia Wieruszowska” w Wieruszowie

18.

OK „Przyjaciel Borów Tucholskich”
2007
RKIK PTTK, O/PTTK Grudziądz

19.

OK PTTK „Poznaj Szlak Jagielloński”
2013
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

20.

OK PTTK „Skarby Architektury między Wisłą a Bugiem”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

21.

OK PTTK „Skarby Przyrody między Wisłą a Bugiem”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

22.

OK PTTK „Szlakiem Fortyfikacji Linii Mołotowa”
2012
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

23.

OK PTTK „Szlakiem Zabytków Doliny Bugu”
2012
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

24.

OK PTTK „Śladami Jakuba Wędrowycza”
2016
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

25.

OK „Szlakiem Baterii Artylerii Stałej na Polskim Wybrzeżu”
2012
KTP PTTK „Orły” Koszaliński O/PTTK

26.

OK „Szlakiem Walk o Wał Pomorski”
2011
(reaktywacja)
KTP PTTK „Orły” Koszaliński O/PTTK

27.

OK Śladami mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
2001
O/PTTK w Opocznie

28.

OK „Śladami św. Maksymiliana Marii Kolbego”
2000
O/PTTK Pabianice, O/PTTK Zduńska Wola

29.

OPK „Miłośnik Doliny Radwi, Chocieli i Chotli”
2012
Koszaliński O/PTTK

30.

OR „Główne Szlaki Górskie Polski”
2010
O/PTTK w Opolu

31.

OR „Szlakiem Latarni Morskich Polskiego Wybrzeża”
2001
O/Zachodniopomorski PTTK w Szczecinie

32.

OT „Główny Szlak Beskidzki PTTK”
2011
COTG PTTK w Krakowie

33.

OT „Główny Szlak Sudecki PTTK”
2011
COTG PTTK w Krakowie

34.

OT „Główny Szlak Świętokrzyski PTTK”
2016
COTG PTTK w Krakowie

35.

OTK „Miłośnik Puszczy Drawskiej”
2005
O/Szczeciński PTTK, O/PTTK Piła,
KMTR „Dynamo” w Krzyżu Wielkopolskim

36.

OTK „Mławski Szlak Turystyczny”
2023
O/PTTK „Mazowsze” w Warszawie

37.

OTK „Na szlaku VIA REGIA”
2011
Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego,
O/PTTK w Sosnowcu

38.

OTK „Szlakiem Bitwy nad Bzurą 1939 im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby”
2019
O/PTTK „Szaniec” w Skierniewicach,
O/PTTK w Kutnie, PTTK O/Łódzki w Łodzi,
O/PTTK „Mazowsze” w Warszawie

39.

OTK „Szlakiem Ewakuacji Więźniów KL Auschwitz”
2019
O/PTTK Radlin przy KWK „Marcel”

40.

OTK „Szlakiem Orlich Gniazd”
2004
O/PTTK w Zawierciu

41.

OTK „Szlakiem Warowni Jurajskich”
2010
O/PTTK w Zawierciu

42.

OTK „Szlak Odry – 741,6 km”
2009
Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK

43.

OTK „Szlak Pętli Toruńskiej – 497,0 km”
2013
Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK

44.

OTK „Szlak Pętli Wielkopolskiej – 690,0 km”
2009
Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK

45.

OTK „Szlak Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego – 303,0 km”
2013
Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK

46.

OTK „Szlak Warty – 783,0 km”
2016
Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK

47.

OTK „Szlak Wisły – 941,3 km”
2009
Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK

48.

OTK „Zielony Szlak Kraków – Morawy – Wiedeń”
2005
O/PTTK Jastrzębie Zdrój

49.

OT „Odcinek Sudecki Szlaku EB-E3”
2013
O/Wrocławski PTTK we Wrocławiu

50.

OT PTTK „Każdemu jego Everest 8848”
2000
O/PTTK „Ziemia Wadowicka” w Wadowicach

51.

OT „Śladami Kazimierza Sosnowskiego – Główny Szlak Beskidzki”
2009
O/PTTK w Dąbrowie Górniczej

52.

OT „Zdobywcy Skarbu Gryfitów”
2021
O/Zachodniopomorski PTTK w Szczecinie

53.

PSOT Góry bez granic – Hory bez hraníc
2019
COTG PTTK w Krakowie, O/PTTK Rzeszów
O/PTTK w Jaśle, Klub Slovenských Turistov

54.

Regionalna Grunwaldzka OTK „Grunwald 1410–2010”
2010
O/Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie

55.

Regionalna Odznaka „Górami Pogranicza Polsko-Czeskiego”
2012
KTKol. „Ktukol”, O/PTTK Głuchołazy

56.

Regionalna Odznaka „Szlaki Tatr Polskich”
2016/2023
O/Tatrzański PTTK w Zakopanem

57.

Regionalna Odznaka Turystyczna „Dominanty Przedgórza Sudeckiego”
2023
O/Wrocławski PTTK we Wrocławiu

58.

RKOT „Szlakiem Czarownic”
2010
KTKol. „Ktukol”, O/PTTK Głuchołazy

59.

ROK „Przyjaciel Łużyc” (ROK PŁ)
2001
O/PTTK „Powiatu Żarskiego”, O/M PTTK Gubin
O/PTTK „Pogórze Izerskie” w Lubaniu
O/PTTK „Ziemi Łużyckiej” w Zgorzelcu

60.

ROTK „Miłośnik Jury”
1984
OR/PTTK Częstochowa, O/Krakowski PTTK,
O/PTTK Zawiercie, O/PTTK Olkusz

61.

ROTK PTTK „Śladami Mikołaja Kopernika”
2010
O/Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie

62.

ROTK „Szlakiem Walk nad Bzurą 1939”
1989/2015
O/PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy

63.

Turysta Euroregionu Nysa
2001
O/PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze


Lp.
Nazwa Odznaki
Rok
powstania
Weryfikacja

1.

Odznaka „Diadem Polskich Gór”
2013
O/Wrocławski PTTK we Wrocławiu

2.

Odznaka „Korona Beskidów”
2012
Hutniczo-Miejski O/PTTK w Krakowie

3.

Odznaka „Korona Beskidu Niskiego”
2015
O/PTTK w Jaśle

4.

Odznaka „Korona Beskidu Sądeckiego”
2014
O/PTTK „Beskid” w Nowym Sączu

5.

Odznaka „Korona Bieszczadów”
2017
O/PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku

6.

Odznaka „Korona Gór Europy”
2019
Hutniczo-Miejski O/PTTK w Krakowie

7.

Odznaka „Korona Gór Świętokrzyskich”
2006
O/Świętokrzyski PTTK w Kielcach

8.

Odznaka „Korona Kaczawska”
2019
O/PTTK w Legnicy

9.

Odznaka „Korona Kaczawska 1998”
1998
O/PTTK „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie

10.

Odznaka „Korona Polskich Beskidów”
2002
O/PTTK w Bochni

11.

Odznaka „Mała i Wielka Korona Pienin PTTK Szczawnica”
2020
O/Pieniński PTTK w Szczawnicy

12.

Odznaka „Mała Korona Beskidów”
2006
O/PTTK w Bielsku-Białej

13.

Odznaka Regionalna „Korona Sudetów”
2001/2018
O/Wrocławski PTTK we Wrocławiu

14.

Odznaka Turystyczna „Korona Gór Powiatu Skarżyskiego”
2023
O/Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej

15.

Odznaka Turystyczna „Korona Ziemi Wałbrzyskiej”
2020
O/PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej” w Wałbrzychu

16.

Odznaka Turystyczna „Wielka Korona Sudetów”
2012
O/PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej” w Wałbrzychu

17.

Odznaka Turystyczna „Zdobywca Korony Sudetów Czeskich”
2008
O/PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej” w Wałbrzychu

18.

Odznaka Turystyczna „Zdobywca Korony Sudetów Niemieckich”
2011
O/PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej” w Wałbrzychu

19.

Odznaka Turystyczna „Zdobywca Korony Sudetów Polskich”
1999
O/PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej” w Wałbrzychu

20.

Odznaka Turystyczna „Żywiecka Korona Beskidów”
2020
O/Babiogórski PTTK w Żywcu

21.

OTK PTTK „Korona Masywu Ślęży”
2023
O/PTTK w Legnicy

22.

ROK „Korona Gór Powiatu Żarskiego”
2021
O/PTTK „Powiatu Żarskiego” w Żarach

23.

ROK „Krośnieńska Korona Górska”
2023
O/PTTK w Krośnie

24.

ROT „Korona Beskidu Myślenickiego”
2021
O/PTTK „Lubomir” w Myślenicach

25.

ROT Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”
2020
COTG PTTK w Krakowie

26.

ROT „Korona Ziemi Kłodzkiej”
2010
O/PTTK Międzygórze
Lp.
Nazwa Odznaki
Rok
powstania
Weryfikacja

1.

OK PTTK „Szlakiem 1 Korpusu Pancernego WP”
2006
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

2.

OK PTTK „Szlakiem 1 pułku strzelców konnych zmotoryzowanych”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

3.

OK PTTK „Szlakiem 1 pułku strzelców podhalańskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

4.

OK PTTK „Szlakiem 1 pułku szwoleżerów im. Józefa Piłsudskiego”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

5.

OK PTTK „Szlakiem 1 pułku ułanów krechowieckich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

6.

OK PTTK „Szlakiem 2 pułku piechoty legionów”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

7.

OK PTTK „Szlakiem 2 pułku strzelców konnych”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

8.

OK PTTK „Szlakiem 2 pułku strzelców podhalańskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

9.

OK PTTK „Szlakiem 2 pułku szwoleżerów rokitniańskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

10.

OK PTTK „Szlakiem 2 pułku ułanów grochowskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

11.

OK PTTK „Szlakiem 3 pułku artylerii ciężkiej im. Króla Stefana Batorego”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

12.

OK PTTK „Szlakiem 3 pułku artylerii lekkiej Legionów”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

13.

OK PTTK „Szlakiem 3 pułku piechoty legionów”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

14.

OK PTTK „Szlakiem 3 pułku strzelców konnych”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

15.

OK PTTK „Szlakiem 3 pułku strzelców podhalańskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

16.

OK PTTK „Szlakiem 3 pułku szwoleżerów mazowieckich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

17.

OK PTTK „Szlakiem 3 pułku ułanów śląskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

18.

OK PTTK „Szlakiem 4 pułku piechoty legionów”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

19.

OK PTTK „Szlakiem 4 pułku strzelców konnych Ziemi Łęczyckiej”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

20.

OK PTTK „Szlakiem 4 pułku strzelców podhalańskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

21.

OK PTTK „Szlakiem 4 pułku ułanów zaniemeńskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

22.

OK PTTK „Szlakiem 5 pułku piechoty legionów”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

23.

OK PTTK „Szlakiem 5 pułku strzelców konnych”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

24.

OK PTTK „Szlakiem 5 pułku strzelców podhalańskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

25.

OK PTTK „Szlakiem 5 pułku ułanów zasławskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

26.

OK PTTK „Szlakiem 6 pułku piechoty legionów”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

27.

OK PTTK „Szlakiem 6 pułku strzelców konnych im. Hetmana Wielkiego
Koronnego Stanisława Żółkiewskiego”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

28.

OK PTTK „Szlakiem 6 pułku strzelców podhalańskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

29.

OK PTTK „Szlakiem 6 pułku ułanów kaniowskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

30.

OK PTTK „Szlakiem 7 pułku artylerii lekkiej Legionów”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

31.

OK PTTK „Szlakiem 7 pułku piechoty legionów”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

32.

OK PTTK „Szlakiem 7 pułku strzelców konnych wielkopolskich”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

33.

OK PTTK „Szlakiem 7 pułku ułanów lubelskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

34.

OK PTTK „Szlakiem 8 pułku artylerii ciężkiej”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

35.

OK PTTK „Szlakiem 8 pułku piechoty legionów”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

36.

OK PTTK „Szlakiem 8 pułku strzelców konnych”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

37.

OK PTTK „Szlakiem 8 pułku ułanów im. księcia Józefa Poniatowskiego”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

38.

OK PTTK „Szlakiem 9 pułku piechoty legionów”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

39.

OK PTTK „Szlakiem 9 pułku strzelców konnych”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

40.

OK PTTK „Szlakiem 9 pułku ułanów małopolskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

41.

OK PTTK „Szlakiem 10 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

42.

OK PTTK „Szlakiem 10 pułku strzelców konnych zmotoryzowanych”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

43.

OK PTTK „Szlakiem 10 pułku ułanów litewskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

44.

OK PTTK „Szlakiem 11 pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

45.

OK PTTK „Szlakiem 11 pułku ułanów legionowych”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

46.

OK PTTK „Szlakiem 12 pułku piechoty Ziemi Wadowickiej”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

47.

OK PTTK „Szlakiem 12 pułku ułanów podolskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

48.

OK PTTK „Szlakiem 13 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

49.

OK PTTK „Szlakiem 13 pułku ułanów wileńskich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

50.

OK PTTK „Szlakiem 14 pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

51.

OK PTTK „Szlakiem 14 pułku ułanów jazłowieckich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

52.

OK PTTK „Szlakiem 15 pułku ułanów poznańskich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

53.

OK PTTK „Szlakiem 16 pułku piechoty Ziemi Tarnowskiej”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

54.

OK PTTK „Szlakiem 16 pułku ułanów wielkopolskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

55.

OK PTTK „Szlakiem 17 pułku piechoty”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

56.

OK PTTK „Szlakiem 17 pułku ułanów wielkopolskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

57.

OK PTTK „Szlakiem 18 pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

58.

OK PTTK „Szlakiem 19 pułku piechoty Odsieczy Lwowa”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

59.

OK PTTK „Szlakiem 19 pułku ułanów wołyńskich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

60.

OK PTTK „Szlakiem 20 pułku piechoty Ziemi Krakowskiej”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

61.

OK PTTK „Szlakiem 20 pułku ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

62.

OK PTTK „Szlakiem 21 pułku piechoty Dzieci Warszawy”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

63.

OK PTTK „Szlakiem 21 pułku ułanów nadwiślańskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

64.

OK PTTK „Szlakiem 22 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

65.

OK PTTK „Szlakiem 22 pułku ułanów podkarpackich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

66.

OK PTTK „Szlakiem 23 pułku piechoty im. Leopolda Lisa-Kuli (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

67.

OK PTTK „Szlakiem 23 pułku ułanów grodzieńskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

68.

OK PTTK „Szlakiem 24 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

69.

OK PTTK „Szlakiem 24 pułku ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego
Stanisława Żółkiewskiego”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

70.

OK PTTK „Szlakiem 25 pułku artylerii lekkiej Ziemi Kaliskiej”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

71.

OK PTTK „Szlakiem 25 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

72.

OK PTTK „Szlakiem 25 pułku ułanów wielkopolskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

73.

OK PTTK „Szlakiem 26 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

74.

OK PTTK „Szlakiem 26 pułku ułanów wielkopolskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

75.

OK PTTK „Szlakiem 27 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

76.

OK PTTK „Szlakiem 27 pułku ułanów im. Króla Stefana Batorego”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

77.

OK PTTK „Szlakiem 29 pułku strzelców kaniowskich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

78.

OK PTTK „Szlakiem 30 pułku strzelców kaniowskich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

79.

OK PTTK „Szlakiem 31 pułku strzelców kaniowskich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

80.

OK PTTK „Szlakiem 32 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

81.

OK PTTK „Szlakiem 33 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

82.

OK PTTK „Szlakiem 34 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

83.

OK PTTK „Szlakiem 35 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

84.

OK PTTK „Szlakiem 36 pułku piechoty Legii Akademickiej”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

85.

OK PTTK „Szlakiem 37 łęczyckiego pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

86.

OK PTTK „Szlakiem 38 pułku strzelców lwowskich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

87.

OK PTTK „Szlakiem 39 pułku piechoty”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

88.

OK PTTK „Szlakiem 40 pułku piechoty Dzieci Lwowskich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

89.

OK PTTK „Szlakiem 41 suwalskiego pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

90.

OK PTTK „Szlakiem 42 pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

91.

OK PTTK „Szlakiem 43 pułku strzelców Legionu Bajończyków”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

92.

OK PTTK „Szlakiem 44 pułku strzelców Legii Amerykańskiej”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

93.

OK PTTK „Szlakiem 45 pułku strzelców kresowych”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

94.

OK PTTK „Szlakiem 48 pułku strzelców kresowych”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

95.

OK PTTK „Szlakiem 49 huculskiego pułku strzelców”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

96.

OK PTTK „Szlakiem 50 pułku piechoty (LWP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

97.

OK PTTK „Szlakiem 50 pułku strzelców kresowych”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

98.

OK PTTK „Szlakiem 51 pułku strzelców kresowych”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

99.

OK PTTK „Szlakiem 52 pułku piechoty strzelców kresowych”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

100.

OK PTTK „Szlakiem 53 pułku piechoty strzelców kresowych”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

101.

OK PTTK „Szlakiem 54 pułku piechoty strzelców kresowych”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

102.

OK PTTK „Szlakiem 55 poznańskiego pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

103.

OK PTTK „Szlakiem 56 pułku piechoty wielkopolskiej”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

104.

OK PTTK „Szlakiem 57 pułku piechoty im. Karola II”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

105.

OK PTTK „Szlakiem 58 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

106.

OK PTTK „Szlakiem 59 wielkopolskiego pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

107.

OK PTTK „Szlakiem 60 pułku piechoty wielkopolskiej”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

108.

OK PTTK „Szlakiem 61 pułku piechoty wielkopolskiej”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

109.

OK PTTK „Szlakiem 62 bydgoskiego pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

110.

OK PTTK „Szlakiem 63 toruńskiego pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

111.

OK PTTK „Szlakiem 64 pomorskiego pułku strzelców murmańskich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

112.

OK PTTK „Szlakiem 65 starogardzkiego pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

113.

OK PTTK „Szlakiem 66 kaszubskiego pułku piechoty im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

114.

OK PTTK „Szlakiem 67 pułku piechoty Obrony Narodowej”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

115.

OK PTTK „Szlakiem 68 wrzesińskiego pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

116.

OK PTTK „Szlakiem 69 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

117.

OK PTTK „Szlakiem 70 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

118.

OK PTTK „Szlakiem 71 pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

119.

OK PTTK „Szlakiem 72 pułku piechoty”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

120.

OK PTTK „Szlakiem 73 pułku piechoty”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

121.

OK PTTK „Szlakiem 74 górnośląskiego pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

122.

OK PTTK „Szlakiem 75 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

123.

OK PTTK „Szlakiem 76 pułku piechoty im. Ludwika Narbutta”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

124.

OK PTTK „Szlakiem 77 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

125.

OK PTTK „Szlakiem 78 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

126.

OK PTTK „Szlakiem 79 pułku strzelców słonimskich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

127.

OK PTTK „Szlakiem 80 pułku strzelców nowogrodzkich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

128.

OK PTTK „Szlakiem 81 pułku strzelców grodzieńskich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

129.

OK PTTK „Szlakiem 82 syberyjskiego pułku strzelców”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

130.

OK PTTK „Szlakiem 83 pułku strzelców poleskich im. Romualda Traugutta”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

131.

OK PTTK „Szlakiem 84 pułku strzelców poleskich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

132.

OK PTTK „Szlakiem 85 pułku strzelców wileńskich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

133.

OK PTTK „Szlakiem 86 pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

134.

OK „Szlakiem 28 Pułku Strzelców Kaniowskich”
1997
O/Łódzki PTTK, O/PTTK Pabianice

135.

OK Szlakiem Bojowym 15 Pułku Piechoty „Wilków”
2006
O/PTTK Pabianice

136.

OK „Szlak Walk 7 Dywizji Piechoty”
2021
O/PTTK w Poraju

137.

OTK „Szlakami 19 Pułku Ułanów Wołyńskich”
1994
KPTP PTTK im. Anieli Michalskiej w Warszawie

138.

ROK PTTK „Szlakami 18 Pułku Ułanów Pomorskich”
2009
O/PTTK w Grudziądzu

139.

ROK PTTK „Szlakiem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej”
2006
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

140.

ROTK „Szlakami Walk I Armii WP o Wał Pomorski”
1980
O/PTTK Piła

Lp.
Nazwa Odznaki
Rok
powstania
Weryfikacja

1.

JOT „40 lat Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim”
2012
O/PTTK w Radzyniu Podlaskim

2.

Jubileuszowa Odznaka „60 lat Turystyki Kolarskiej w PTTK”
2012
Referaty Weryfikacyjne KOT

3.

Jubileuszowa Odznaka „90 lat Górnośląskiego Oddziału PTTK”
2012
Górnośląski O/PTTK w Katowicach

4.

Jubileuszowa Odznaka „Turysta Przyrodnik”
2008
Komisje Ochrony Przyrody PTTK

5.

Jubileuszowa OK „600-lecie nadania praw miejskich Kruszwicy”
2022
Nadgoplański O/PTTK w Kruszwicy

6.

Jubileuszowa OK „750-lecia nadania praw miejskich Koszalinowi”
2014
KTP PTTK „Orły” Koszaliński O/PTTK

7.

Jubileuszowa OTK „Bitwa Warszawska 1920-2020”
2019
O/PTTK Warszawa Praga

8.

Jubileuszowa OT XXX Konkursu Mistrzostw Warszawy i Mazowsza
w Marszach na Orientację
1997
Mazowiecka Komisja InO PTTK
O/PTTK Warszawa Praga Południe

9.

Kolarska OTK „1850 lat Kalisza”
2009
Kaliski O/PTTK w Kaliszu

10.

Krajoznawcza Odznaka „100-lecia Powstania Wielkopolskiego”
2014
Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK (WKO)

11.

Krajoznawcza Odznaka „Szlakami Kopernika”
1972
Komisje Oddziałów lub Okręgów PTTK

12.

Odznaka Jubileuszowa „1050 Rocznica Chrztu Polski”
2015
O/PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie

13.

Odznaka Jubileuszowa „40 lat Odznaki Krajoznawczej PTTK”
2015
Zespoły Weryfikacyjne OK PTTK

14.

Odznaka Jubileuszowa „70 lat poznajemy Polskę z PTTK”
2020
Referaty weryfikacyjne odznak
turystyki kwalifikowanej lub krajoznawczych

15.

Odznaka Jubileuszowa Komisji Turystyki Pieszej PTTK Jaworzno
2020
O/PTTK w Jaworznie

16.

Odznaka Jubileuszowa „Sześćsetlecie Bitwy pod Grunwaldem”
2010
RPK PTTK Warszawa przy Stołecznym O/Wojskowym

17.

Odznaka Krajoznawcza „750 lat Lublińca”
2022
Koło Terenowe PTTK w Lublińcu

18.

Odznaka „Mazowieckie kapliczki – 1920”
2019
KTP O/Stołeczny PTTK w Warszawie

19.

Odznaka okolicznościowa „XV lat SKPT”
2023
O/Miedzyuczelniany PTTK w Warszawie

20.

Odznaka okolicznościowa „100 lat InO w Polsce”
2022
Referaty Weryfikacyjne OInO

21.

Odznaka „Stulecia Turystyki Akademickiej” (OSTA)
2006
O/Miedzyuczelniany PTTK w Warszawie

22.

OJ „50 lat Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy”
2016
Nadgoplański O/PTTK w Kruszwicy

23.

OJ PTTK „50-lecie Maratonu Pieszego w Puszczy Kampinoskiej”
2023
O/PTTK „Mazowsze” w Warszawie

24.

OK „770 kilometrów na rowerze na 770-lecie Miasta Bytom 1254-2024”
2023
O/PTTK w Bytomiu

25.

OO „25 lat Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK”
2023
Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK

26.

OO „60 lat Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie”
2020
O/Miedzyuczelniany PTTK w Warszawie

27.

OOInO „50. Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO”
2017
Referaty Weryfikacyjne OInO

28.

OOInO „50 lat KInO ZG PTTK”
2011
Referaty Weryfikacyjne OInO

29.

OOK PTTK „150 rocznica Powstania Styczniowego”
2013
KTP PTTK „Orły” Koszaliński O/PTTK

30.

OOK PTTK „95 lat Sił Powietrznych”
2013
KTP PTTK „Orły” Koszaliński O/PTTK

31.

OOK PTTK „95 Rocznica Powołania Policji”
2014
KTP PTTK „Orły” Koszaliński O/PTTK

32.

OOK PTTK „95 rocznica Powstania Wielkopolskiego”
2013
KTP PTTK „Orły” Koszaliński O/PTTK

33.

OOK PTTK „Śladami Marynarki Wojennej”
2013
KTP PTTK „Orły” Koszaliński O/PTTK

34.

OO „Roku szlaków turystycznych PTTK”
2007
O/Świętokrzyski PTTK w Kielcach

35.

OOT „25 lat OInO”
1999
Kapituła Odznaki, Klub InO „SKRÓTY” w Radomiu

36.

OOT „40 lat KInO ZG PTTK”
2003
GRW KInO ZG PTTK

37.

OOT „100 lat InO”
1997
Kapituła Odznaki, Klub InO „SKRÓTY” w Radomiu

38.

OOT PTTK „10 lat KInO ZO PTTK w Radzyniu Podlaskim”
2006
O/PTTK w Radzyniu Podlaskim

39.

OOT PTTK „30 lat O/PTTK w Radzyniu Podlaskim”
2002
O/PTTK w Radzyniu Podlaskim

40.

OOT „PTTK w 50. rocznicę Wielkiej Akcji AK «Burza» 1944-1994”
1994
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

41.

OOT „Rocznica urodzin Piotra Kołodzieja i Wojciecha Korfantego”
2003
O/PTTK Siemianowice Śląskie

42.

OOT „Szlakami Walk Armii Krajowej 1942-1992”
1992
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

43.

OOT w 100. rocznicę urodzin Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
1997
O/M PTTK w Radomiu

44.

OPiKol. „Bitwa Warszawska 1920”
1990
O/PTTK Warszawa Praga Południe

45.

OROK „1000 km na 1000-lecie Żar”
2007
O/PTTK „Powiatu Żarskiego” w Żarach

46.

OT „50-lecia PTTK”
2000
Komisje Turystyki Kwalifikowanej PTTK

47.

OT „60-lecia PTTK”
2010
Komisje Turystyki Kwalifikowanej PTTK

48.

OT „70 lat niepodległości”
1988
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

49.

OT „70-lecia Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej”
2023
O/Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej

50.

OT „75-lecia 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich”
1993
KPTP PTTK im. Anieli Michalskiej w Warszawie

51.

OTK PTTK „Na szlakach niepodległości”
2018
Komisje Turystyki Kwalifikowanej PTTK,
Zespoły Weryfikacyjne OK PTTK

52.

OTK PTTK „Początki Drogi Ku Niepodległości”
2014
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

53.

OTK „Szlakami Insurekcji Kościuszkowskiej”
1994
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

54.

OTP „40-lecia powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy”
1985
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

55.

OTP „Szlakami Polski Walczącej”
1989
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

56.

OT „PTTK w 50 rocznicę polskiego września”
1989
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

57.

OT „PTTK w 90 rocznicę niepodległości 1918-2008”
2008
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

58.

OT „Szlakiem Mazurka Dąbrowskiego”
1992
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

59.

OT Szlakiem Żołnierskich „Nieśmiertelników” 1939
2009
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

60.

OT „Ziemie Zachodnie i Północne 1945-1995”
1995
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

61.

OT Ziem Zachodnich (OTZZ)
1959
Komisje Turystyki Kwalifikowanej PTTK

62.

Pamiątkowa Odznaka Komisji Turystyki Górskiej PTTK
„100. Rocznica Odzyskania Niepodległości 1918-2018”
2018
COTG PTTK w Krakowie

63.

Pamiątkowa OT „100. rocznica urodzin Karola Wojtyły”
2019
Bez weryfikacji (przyznawanie samodzielne)
Lp.
Nazwa Odznaki
Rok
powstania
Weryfikacja

1.

IR i Odznaka „Poznajemy Turystyczne Hrabstwo Kłodzkie”
2006
O/PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku

2.

Krajoznawcza Odznaka Regionalna „Perła Jury”
2007
Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”
O/PTTK w Zawierciu

3.

Krajoznawcza Odznaka Województwa Radomskiego
1982
Zarząd Wojewódzki PTTK w Radomiu

4.

KTO PTTK „Szlakami Polski Ludowej” (KTO-SPL)
1968
Komisje i Zarządy Oddziałów PTTK

5.

Łódzka Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna (ŁOKT)
1977
RPK Łódź

6.

Łódzka Odznaka Turystyczna (ŁOT)
1973
O/Łódzki PTTK

7.

Łódzka Odznaka „Uczestnik imprez na orientację”
1970
O/Łódzki PTTK

8.

Odznaka Krajoznawcza PTTK (OK-PTTK)
(zdobywana w latach 1975-1992)
1975
Komisje Krajoznawcze przy oddziałach PTTK
Komisja Krajoznawcza ZG PTTK

9.

Odznaka „Krajoznawca Wojsk Lotniczych”
1975 (?)
O/Wojskowy PTTK przy Klubie Wojsk Lotniczych
i Obrony Powietrznej w Warszawie

10.

Odznaka „Miłośnik Rzeki Skawy”
1980
Zarząd Wojewódzki PTTK w Katowicach

11.

Odznaka „Niepodległa – Mazowsze 1918-2018”
2018
KTP O/Stołeczny PTTK w Warszawie

12.

Odznaka „Szlakiem pociągów pancernych września 1939”
1989
KTP O/PTTK Śródmieście w Warszawie

13.

Odznaka „Zamki obronne na Mazowszu”
1988
KTP O/PTTK Śródmieście w Warszawie

14.

OK 750-lecia nadania praw miejskich Szczecinowi
1993
KTKol. O/Szczeciński PTTK

15.

OK „Miłośnik Pojezierza Drawskiego”
1989
Zarząd Wojewódzki PTTK w Koszalinie

16.

OKol.RK „Dookoła Województwa Bielskiego”
1975
O/PTTK Bielsko-Biała

17.

OK „Turysta Miasta i Powiatu Tychy”
2001
O/PTTK Tychy

18.

OK Województwa Chełmskiego (OKWCh)
1977
O/PTTK Chełm

19.

OK Województwa Katowickiego
1983
O/PTTK Katowice, RPK

20.

OK Województwa Płockiego
1983
O/M PTTK w Płocku

21.

OK Województwa Wałbrzyskiego (OKWW)
1978
O/PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej” w Wałbrzychu

22.

OK PTTK Województwa Bialskopodlaskiego
1986
O/PTTK Biała Podlaska

23.

OK PTTK Województwa Nowosądeckiego
1980
O/PTTK Nowy Sącz

24.

ORKol. „Dookoła Województwa Bydgoskiego”
1984
Zarząd Wojewódzki PTTK w Bydgoszczy

25.

ORKol. „Dookoła Województwa Elbląskiego”
1980
Zarząd Wojewódzki PTTK w Elblągu

26.

ORKol. „Dookoła Województwa Gdańskiego”
1990
Zarząd Wojewódzki PTTK w Gdańsku

27.

OR PTTK Województwa Tarnobrzeskiego
1986
O/PTTK Tarnobrzeg

28.

OTK „Beskidy”
1979
O/PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie

29.

OTK „Szlakiem Pierwszych Bojów Legionów Polskich 1914-1915”
1989
O/Świętokrzyski PTTK w Kielcach

30.

OTK Województwa Bielskiego
1977
O/PTTK Bielsko-Biała

31.

OTK Województwa Piotrkowskiego
1981
O/PTTK Piotrków Trybunalski

32.

OTK Województwa Słupskiego
1988
O/PTTK Słupsk, O/PTTK Lębork, O/PTTK Człuchów

33.

OTK „Znam Kraje Przyjaciół”
1976
Zarządy Wojewódzkie PTTK

34.

OTK „Znam Województwo Przemyskie”
1986
O/PTTK Przemyśl

35.

OTP „Szlakami Polskiej Jazdy”
1989
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

36.

OT „Szlakiem Walk o Wał Pomorski”
1969
O/PTTK Koszalin

37.

OT Ziemi Raciborskiej
1998
O/PTTK Racibórz

38.

Regionalna Odznaka PTTK „Kurpie”
1976/2005
Zarząd Wojewódzki PTTK w Ostrołęce, MKIK
O/Międzyuczelniany PTTK w Warszawie

39.

ROKol. Dookoła Województwa Szczecińskiego
1984
RKTKol. O/Szczeciński PTTK

40.

ROK PTTK „Miłośnik Rzek Środkowego Wybrzeża”
?
Koszaliński O/PTTK

41.

ROK Województwa Toruńskiego
1978
O/Miejski PTTK Toruń

42.

ROTK Województwa Białostockiego
1979
O/PTTK Białystok

43.

ROTK Województwa Siedleckiego
1983
O/PTTK „Podlasie” w Siedlcach

44.

Znam Województwo Częstochowskie
1981
O/PTTK w Częstochowie

45.

ŻOK Ziemi Koszalińskiej
1987
O/PTTK Koszalin