Odznaka   OdznakaW marcu 2002 roku upłynęło 30 lat od Zjazdu Założycielskiego Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim.

W związku z tym jubileuszem Zarząd Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim, na wniosek Komisji InO, ustanawia okolicznościową odznakę „30 lat O/PTTK w Radzyniu Podlaskim”. Celem odznaki jest uhonorowanie 30-letniej działalności Oddziału na Ziemi Radzyńskiej.

  1. Na odznakę można zaliczyć udział we wszystkich dyscyplinach InO (szkoleniowe, biegowe, piesze, rowerowe, jaskiniowe, itp.) organizowanych przez Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim, lub przy jego współudziale.

  2. Odznakę mogą zdobyć wszyscy uczestnicy imprez na orientację niezależnie od kategorii w jakiej startują.

  3. Odznaka jest dwustopniowa. Warunkiem zdobycia pierwszego stopnia odznaki jest udział w pięciu imprezach na orientację (etapach) organizowanych przez Komisję InO O/PTTK w Radzyniu Podlaskim. Drugi stopień – Honorowy, nadawany jest wyłącznie przez Kapitułę Odznaki, osobom, które zasłużyły się w 30-letniej historii Oddziału.

  4. Odznakę można zdobywać wyłącznie na imprezach organizowanych w latach 2002-2003.

  5. Imprezy zaliczane przez ubiegającego się o odznakę mogą być jednocześnie zaliczone do odznaki imprez na orientację dowolnego stopnia.

  6. Weryfikacji odznaki w terminie do 15 grudnia 2003 r. dokonuje Kapituła Odznaki, działająca przy Komisji InO O/PTTK w Radzyniu Podlaskim. Weryfikację można uzyskać na imprezach organizowanych przez O/PTTK w Radzyniu Podlaskim (prosimy o kontakt z Robertem Mazurkiem).

  7. Odznaki można nabyć w cenie 6,00 zł. na imprezach organizowanych przez O/PTTK w Radzyniu Podlaskim (do wyczerpania zapasów).

  8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kapituły Odznaki.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim
ul. Partyzantów 8
21-300 Radzyń Podlaski
tel. (+48) 608 127 534 lub 606 234 320
http://www.radzynpodlaski.pttk.pl
e-mail: pttkradzyn@poczta.onet.pl