Odznaka 1. Kolarska Odznaka Turystyczna „Górami Pogranicza Polsko-Czeskiego” zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Klub Turystyki Kolarskiej „KTUKOL” – Oddział PTTK w Głuchołazach przy współpracy: Starostwa Powiatowego w Nysie, Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach oraz Firmy Kwadrat Group – Głuchołazy.

 2. Celem ustanowienia odznaki jest poznawanie rowerowych oraz pieszych szlaków Euroregionu Pradziad, poznawanie walorów krajoznawczych, historii oraz zabytków regionu, integracja i umacnianie więzi między turystami z obu stron granicy, popularyzacja turystyki rowerowej i pieszej jako formy aktywnego wypoczynku propagowanie roweru jako pojazdu ekologicznego, zainteresowanie różnych środowisk turystyką.

 3. Odznaka jest jednostopniowa.

 4. Zdobycie odznaki polega na potwierdzeniu wjazdu – wejścia na 7 z 9 podanych masywów górskich, z obowiązującym potwierdzeniem pobytu z Pradziada i Kopy Biskupiej.

 5. Potwierdzenie należy dokonywać w „książeczkach potwierdzeń”, książeczce KOT lub w specjalnie założonym zeszycie (potwierdzenie stanowi np.: pieczątka, bilet wstępu, zdjęcie, opis obiektów itp.).

 1. Odznakę może zdobyć każdy turysta, który ukończył 10 lat, z tym że turyści małoletni mogą pokonywać trasę tylko w asyście osób dorosłych.

 2. Czas zdobywania odznaki jest dowolny.

 3. Wycieczki rowerowe i piesze można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować ją w dowolnym kierunku jak również odbywać etapami pokonywanymi w dowolnym czasie z uwzględnieniem potwierdzenia wjazdu lub wejścia – patrz wykaz szczytów/masywów górskich.

 4. Turysta po uzyskaniu potwierdzeń wjazdu lub wejścia na podane szczyty górskie, przesyła „książeczkę potwierdzeń” do weryfikacji na adres: Klub Turystyki Kolarskiej „KTUKOL”, ul. Szymanowskiego 6/4, 48-340 Głuchołazy, lub: Wydział Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15, 48-340 Głuchołazy.

 5. Starający się o odznakę przesyłają dokumenty weryfikacyjne wraz z kopertą zwrotną i znaczkami pocztowymi.

 6. Zdobywca Odznaki „Górami Pogranicza Polsko-Czeskiego” otrzymuje odznakę po pozytywnej weryfikacji „książeczki potwierdzeń”.

 7. Odznakę należy wręczać uroczyście podczas spotkań oraz na imprezach turystycznych.

 8. Interpretacja regulaminu należy do jednostki przyznającej odznakę tj. do Klubu Turystyki Kolarskiej „KTUKOL”.

 9. KTK „KTUKOL” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania stosownej uchwały nowelizującej.

Autor odznaki, jej koncepcji, regulaminu i projektu: Eligiusz Jędrysek (KTK „KTUKOL” – Głuchołazy).

Konsultacja: dr Paweł Szymkowicz – naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w Głuchołazach.

Opracowanie graficzne książeczki-legitymacji: Kwadrat Group – Głuchołazy.

Lp.

Szczyty, góry/miejscowości

Wysokość
m n.p.m.

Nocleg

Wieża

Punkt
widokowy

Uwagi

1.

Pradziad

1492

tak

tak

tak

*

2.

Šerák

1351

tak

nie

tak


3.

Červenohorské Sedlo

1013

tak

nie

tak


4.

Studničný vrch

991

nie

tak

tak


5.

Góra Borówkowa

900

nie

tak

tak


6.

Kopa Biskupia

890

tak

tak

tak

*

7.

Zlatý Chlum

875

tak

tak

tak


8.

Rejvíz

778

tak

nie

tak


9.

Przednia Kopa

495

nie

nie

nie


* Wjazd lub wejście obowiązkowe.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Turystyki Kolarskiej „Ktukol”
ul. Powstańców Śląskich 50/23
48-340 Głuchołazy
http://www.ktukol.pl
e-mail: elekkontakt@interia.pl