OdznakaI. Postanowienia ogólne.

 1. Celem odznaki jest przybliżenie postaci Wielkiego Astronoma Mikołaja Kopernika urodzonego w Toruniu, związanego przez 40 lat z Ziemią Warmińską w szczególności z miastami:

  • Olsztyn – gdzie był administratorem dóbr kapituły,

  • Frombork – tam powstało najsłynniejsze dzieło uczonego „De Revolutionibus…”, gdzie zmarł i został pochowany.

 2. Inspiracją ustanowienia odznaki jest ponowny pochówek astronoma w bazylice archikatedralnej we Fromborku, który odbył się 22.05.2010 r.

 3. Odznaka jest jednostopniowa. Limit czasowy jest nieograniczony.

 4. Odznakę przyznaje Regionalna Komisja Turystyki Pieszej i Komisja Krajoznawcza przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 5. Odznakę mogą zdobyć osoby, które ukończyły 10 rok życia.

 6. Odznakę zdobywa się w czasie wycieczek indywidualnych lub zbiorowych turystyki kwalifikowanej i popularnej.

 7. Trasy wycieczek powinny być wpisane do książeczki odznaki „Śladami Mikołaja Kopernika” i udokumentowane pieczątką, biletem wstępu do zwiedzanych obiektów, widokówką, zdjęciem lub potwierdzeniem przez organizatora wycieczki.

 8. Odznakę można otrzymać honorowo.

 9. Turyści ubiegający się o przyznanie odznaki muszą spełnić warunki podane w dziale II regulaminu.

II. Warunki zdobywania odznaki.

 1. Aby zdobyć odznakę należy spełnić następujące warunki:

  1. zwiedzić miasta: Olsztyn, Frombork, Lidzbark Warmiński, Reszel, Dobre Miasto, Pieniężno, Orneta, Braniewo, Toruń, Kraków oraz inne miejscowości związane z Mikołajem Kopernikiem (co najmniej 5 miast),

  2. planetaria: Olsztyn, Frombork, Toruń, Warszawa, Kraków, Szczecin, Grudziądz, Szubin, Gdynia, Komorowo, Potarzyca, Łódź, Piotrków Trybunalski, Wrocław, Częstochowa, Kielce, Chorzów (co najmniej 5 planetariów),

  3. Muzeum Mikołaja Kopernika – Olsztyn, Frombork, Toruń, Lidzbark Warmiński, Kraków, Warszawa, Gdańsk oraz w innych miastach (co najmniej 3 muzea),

  4. pomniki Mikołaja Kopernika – Olsztyn, Frombork, Warszawa, Kraków, Grudziądz, Krosno, Wieliczka, Wrocław, Chorzów, Łódź, Piotrków Trybunalski oraz w innych miastach (co najmniej 5 pomników),

  5. szkoły im. Mikołaja Kopernika (co najmniej 10 szkół),

  6. ulice im. Mikołaja Kopernika (co najmniej 20 ulic),

  7. odbyć wycieczki piesze Szlakiem Kopernikowskim na odcinku Olsztyn – Dobre Miasto – Smolajny – Lidzbark Warmiński – Mingajny – Pieniężno – Braniewo – Frombork – Tolkmicko – Kadyny – Elbląg – Kępki – Toruń.

 2. Przechodząc co najmniej 80 km, zwiedzając minimum:

  • 5 miejscowości (należy przede wszystkim poznać zabytki architektury),

  • 3 muzea związane z Mikołajem Kopernikiem.

III. Postanowienia końcowe.

 1. Interpretacja Regulaminu Odznaki należy do Regionalnej Komisji Turystyki Pieszej i Komisji Krajoznawstwa przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim PTTK.

 2. Regulamin opracowała Regionalna Komisja Turystyki Pieszej w Olsztynie.

 3. Projekt Odznaki „Śladami Mikołaja Kopernika” – Zbigniew Piszczako.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK
ul. Staromiejska 1, 10-950 Olsztyn
tel. (0-89) 527-36-65
http://mazury.pttk.pl
e-mail: poczta@mazury.pttk.pl