Odznaka   Odznaka   Odznaka1.   Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

2.   Celem odznaki jest zapoznanie turystów z sylwetkami górników z Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”, którzy zostali śmiertelnie ranni w dniu 16.12.1981 r. podczas pacyfikacji kopalni.

3.   Ubiegający się o poszczególne stopnie odznaki jest zobowiązany do zwiedzenia obiektów krajoznawczych w wymienionych miejscowościach (w Załączniku) związanych z poszczególnymi górnikami (miejsca urodzin, pracy oraz miejsca pochówku). W dowolnym stopniu odznaki obowiązkowo należy zwiedzić Muzeum Izbę Pamięci Kopalni „Wujek” oraz otoczenie tego muzeum (pomnik-krzyż i tablice pamiątkowe) przy ul. Wincentego Pola w Katowicach.

4.   Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

5.   Na poszczególne stopnie odznaki, należy zwiedzić miejscowości a w nich obiekty krajoznawcze związane z postaciami następującej ilości górników:

·    na stopień brązowy – 2 górników,

·    na stopień srebrny – 3 górników,

·    na stopień złoty – 4 górników.

6.   Obowiązkowo należy zwiedzić miejsce pochówku poszczególnych górników, uzyskując potwierdzenie od administracji cmentarza lub wykonać zdjęcie nagrobka. Dopuszcza się również opis nagrobka z podaniem (nazwiska i imienia) pochówków w otoczeniu grobu pochowanego górnika.

7.   Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

8.   Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu (nagrobka cmentarnego itp.), potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

9.   Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

10. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

11. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm – 6.

12. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

13. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.

14. Miejscowości proponowane do zwiedzania na terytorium Polski, są wymienione w Załączniku do regulaminu.

15. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 4/2009 z dnia 23.04.2009 r. Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik
WYKAZ MIEJSCOWOŚCI I OBIEKTÓW


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl