W 1999 roku upłynęło 25 lat kiedy to Odznaka Imprez na Orientację została zatwierdzona uchwałą Prezydium ZG PTTK nr 130/74 z dnia 22 czerwca 1974 roku, zaś w 2000 roku, uchwałą nr 1/75 z dnia 9 marca 1975 roku, zatwierdzona została Instrukcja Weryfikacyjna tej Odznaki.

W związku z tymi jubileuszami, członkowie Klubu InO „SKRÓTY”, ustanawiają okolicznościową odznakę – „25 lat OInO”.

Celem odznaki jest uhonorowanie 25. letniej tradycji zdobywania Odznaki Imprez na Orientację.

1.   Na odznakę można zaliczyć udział we wszystkich dyscyplinach InO (szkoleniowe, biegowe, piesze, rowerowe, jaskiniowe, itp.).

2.   Odznakę mogą zdobywać wszyscy uczestnicy Imprez na Orientację niezależnie od kategorii w jakiej startują.

3.   Odznaka jest trzystopniowa (brązowa, srebrna, złota), bez konieczności zachowania hierarchii w ich zdobywaniu.

4.   Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu:

·    brązowym –25 pkt. za udział w InO

·    srebrnym – 50 pkt. za udział w InO

·    złotym – 75 pkt. za udział w InO

(aby zdobyć np. stopień brązowy i złoty należy uzyskać 25 pkt. + 75 pkt. = 100 pkt. w okresie od 01.01.1999 do 31.12.2000).

5.   Punkty na odznakę można zaliczyć wyłącznie za lata 1999-2000 r.

6.   Punkty zaliczone przez ubiegającego się o odznakę mogą być jednocześnie zaliczone do Odznaki Imprez na Orientację dowolnego stopnia.

7.   Weryfikacji odznaki w terminie od października 2000 r. do stycznia 2001 r. dokonuje Kapituła Odznaki, działająca przy Klubie „SKRÓTY” w Radomiu. Weryfikację można uzyskać na Imprezach Pucharu Polski i Mistrzostw Polski.

8.   Odznaki w stopniu brązowym, srebrnym i złotym można nabyć na Imprezach Pucharu Polski i Mistrzostw Polski w cenie 7,00 zł.

9.   Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kapituły Odznaki.

UWAGA!

Odznaka ta jest limitowana tylko dla pierwszych 75 osób, gdyż wybito jej tylko 25 szt. w każdym kolorze.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub InO „SKRÓTY”
Oddział PTTK w Radomiu
ul. Romualda Traugutta 46/48
26-600 Radom
tel./fax (0-48) 362-25-26


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI