Lp.
Nazwa Odznaki
Rok
powstania
Weryfikacja

1.

Mazowiecka Odznaka Krajoznawcza
2007
O/PTTK „Mazowsze” w Warszawie

2.

OK „Grodziska Mazowsza”
2013
O/Międzyuczelniany PTTK w Warszawie

3.

OK „Miłośnik Ziemi Wareckiej”
1995
O/PTTK Warka

4.

OK „Miłośnik Ziemi Węgrowskiej”
2002
KK O/PTTK Węgrów

5.

OK PTTK „Miłośnik Twierdzy Warszawa”
2012
O/Wolski PTTK w Warszawie

6.

OK PTTK Ziemi Serockiej
2018
O/Warszawski PTTK

7.

OK „Szlakiem miejsc kultu religijnego na Mazowszu”
2004
KTP O/Stołeczny PTTK w Warszawie

8.

OK „Szlakiem Zabytków Architektury Drewnianej w Warszawie”
2007
O/Międzyuczelniany PTTK w Warszawie

9.

OK „Śladami Powstania Warszawskiego”
2009
O/Międzyuczelniany PTTK w Warszawie

10.

OK Ziemi Kozienickiej
2014
PTTK/O Kozienice

11.

OK Ziemi Piaseczyńskiej
2004
O/PTTK Piaseczno

12.

OK Ziemi Płockiej
2004
O/M PTTK w Płocku

13.

OK Ziemi Radomskiej
1982
O/M PTTK w Radomiu

14.

OK Ziemi Wołomińskiej
2017
O/Warszawski PTTK

15.

OKol. „Rajd rowerowy – Znam Województwo Mazowieckie”
2004
MRRTKol. PTTK O/Warszawa Śródmieście

16.

OTK „Bitwy Warszawskiej 1920 r.”
1998
O/PTTK Warszawa Praga Południe

17.

OTK „Miłośnik Puszczy Kozienickiej”
2005
OM/PTTK w Radomiu

18.

OTK PTTK „Miłośnik Puszczy Kampinoskiej”
1968
RPK PTTK Warszawa (Stołeczny O/Wojskowy)

19.

OTK PTTK „Warszawa – Wrzesień 1939”
2013
O/Stołeczny PTTK w Warszawie

20.

OTK PTTK „Warszawska Obwodnica Turystyczna” (WOT)
2007
O/PTTK Warszawa Praga-Południe

21.

OTK „Rajd Kolarski Dookoła Ziemi Radomskiej”
1996
KTKol. O/M PTTK w Radomiu

22.

OTK „Warszawskie Ślady Marszałka Józefa Piłsudskiego”
2018
KTP O/Stołeczny PTTK w Warszawie

23.

OT „Poznajemy Diecezję Radomską”
2002
O/M PTTK w Radomiu

24.

„Przyjaciel Ziemi Chełmońskiego”
1978
O/PTTK Żyrardów

25.

ROK PTTK im. Józefa Mikulskiego
2005
O/PTTK „Podlasie” w Siedlcach

26.

ROK PTTK „Miłośnik Parków Krajobrazowych Mazowsza” (MPKM)
2007
O/Wolski PTTK w Warszawie

27.

ROK PTTK „Szlakiem tablic Karola Tchorka”
2012
O/Wolski PTTK w Warszawie

28.

ROK PTTK „Szlakiem zamków, pałaców i dworów Mazowsza”
2007
O/Wolski PTTK w Warszawie

29.

ROK PTTK „Twierdza Modlin”
2012
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

30.

ROK PTTK „Twierdza Różan”
2012
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

31.

ROK PTTK „Twierdza Serock”
2013
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

32.

ROK PTTK „Twierdza Zegrze”
2012
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

33.

ROKT „Sympatyk Otwocka”
1981
O/PTTK Otwock

34.

Kol. ROT „Rowerem przez Lasy Otwockie”
1985
RW KOT PTTK O/PTTK Otwock

35.

RO PTTK „Kurpie”
1976
O/PTTK Ostrołęka

36.

Turystyczna Odznaka Zawkrza (TOZ)
1981
2005
MRKIK – RPK PTTK Warszawa
(Stołeczny O/Wojskowy PTTK)

37.

Warszawska Odznaka Krajoznawcza (WOK)
1972
RPK PTTK Warszawa (Stołeczny O/Wojskowy)