OdznakaNasz rajd jest jedną z wielu inicjatyw w ramach ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez KTP ZG „PTTK w 50-rocznicę Polskiego Września”. Chcemy przypomnieć ten mało znany a wymagający szerszej popularyzacji temat. W pogrążonym w ciężkich walkach kraju, wśród masy żołnierzy wszystkich rodzajów broni odnosili rany i ginęli na polu chwały żołnierze stanowiący załogi pociągów pancernych. W tych krwawych zmaganiach uczestniczyło dziesięć polskich pociągów pancernych. Przydzielone do armii i grup operacyjnych stanowiły rodzaj odwodów przeznaczonych do szybkiej interwencji. Dwa z nich były w odwodzie Naczelnego Dowództwa. Pociągów tych nie było wiele jednak ich wartość bojową oceniono wysoko. Akcje ich nie mogły mieć istotnego wpływu na przebieg większych operacji wojskowych ale jednak w wielu sytuacjach pola walki dzięki poświęceniu załóg i ich inicjatywie pociągi pancerne odnosiły sukcesy zadając Niemcom spore straty. Pociągi pancerne wraz z pociągami prowizorycznie opancerzonymi stoczyły około dziewięćdziesięciu walk. Wracając pamięcią do dramatycznych wydarzeń września 1939 roku wspomnijmy i tych żołnierzy – proponujemy turystyczną wędrówkę „Szlakami pociągów pancernych września 1939 r.”

Organizator: PTTK Klub Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej ul. Świętokrzyska 32, 00-950 Warszawa.

Termin: Rajd rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do 30 listopada 1989 r.

Warunki: W rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy turyści niezależnie od uprawianej dyscypliny. Uczestnictwo polega na zwiedzeniu przynajmniej trzech miejsc mających udokumentowany związek z historią polskich pociągów pancernych działających we wrześniu 1939r.

Zgłoszenia: zawierające imię, nazwisko i adres zainteresowanego należy przesłać w terminie do 30 czerwca 1989 r. na adres organizatora. W przeciągu kilku dni od otrzymania zgłoszenia organizator wyśle kartę rajdową, Ilość uczestników ograniczona. O przyjęciu na rajd decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnioną kartę rajdową wraz z dowodem wpłaty 700 zł (słownie: siedemset) na konto: NBP O/Warszawa 1094-651-132 PTTK O/Śródmieście ul. Świętokrzyska 32, 00-950 Warszawa należy przesłać na adres organizatora.

Organizatorzy zapewniają unikalną odznakę (niski nakład), którą wyślą po spełnieniu warunków uczestnictwa. Istnieje możliwość osobistego odbioru odznaki u organizatora we czwartki w godz. 18.00-19.00 lub w czasie Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej.

Materiały: T. Krawczak i J. Odziemkowski, Polskie pociągi pancerne w wojnie 1939 r., Książka i Wiedza 1987 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Przodowników Turystyki Pieszej
im. Anieli Michalskiej w Warszawie
Oddział PTTK Śródmieście
im. Aleksandra Janowskiego
Rynek Starego Miasta 23
00-272 Warszawa


ODZNAKA NIE JEST JUŻ WERYFIKOWANA