Odznaka 1. Od 2011 roku w dniu 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To właśnie tego dnia w 1951 roku zamordowano członków IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (WiN). W celu upamiętnienia żołnierzy antykomunistycznego podziemia Oddział Stołeczny PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie, wspólnie z Oddziałem PTTK Ziemi Jaworskiej w Jaworze ustanawia Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Śladami Żołnierzy Wyklętych 1945-1963”. Celem odznaki jest zachęcenie najszerszych rzesz turystów, a zwłaszcza młodzieży do zdobywania i poszerzania wiedzy o polskim podziemiu niepodległościowym z lat 1945-1963, o żołnierzach II konspiracji zwanych wyklętymi, niezłomnymi.

 2. Inicjatorem Odznaki jest Klub Turystyczno-Krajoznawczy PTTK „Varsovia”.

 3. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi PTTK.

 4. Odznakę może zdobyć każdy, kto ukończył 10 lat i spełni warunki określone niniejszym regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK.

 5. Odznaka jest jednostopniowa, można ją zdobywać podczas wędrówek indywidualnych i zbiorowych, czas zdobywania odznaki jest dowolny.

 6. Integralną częścią regulaminu jest załącznik z wykazem miejsc i obiektów do zwiedzania.

 7. Forma dokumentowania zwiedzanych miejsc jest identyczna jak w odznakach turystyki kwalifikowanej.

 8. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie minimum 15 obiektów wybranych z załącznika, który jest częścią niniejszego regulaminu. Zwiedzenie jednego obiektu na Kresach II RP jest równoznaczne ze zwiedzeniem trzech obiektów na terenie kraju. Mogą być uwzględniane również obiekty niewymienione w załączniku po odpowiednim udokumentowaniu.

 9. Weryfikację odznaki prowadzą Referaty Weryfikacyjne OTP na terenie całej Polski na podstawie książeczki lub kroniki zawierającej potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych dla zdobycia niniejszej odznaki.

 10. Oddziały PTTK ustanawiające odznakę nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe podczas zdobywania i zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu.

 11. Sponsorem realizacji projektu odznaki jest Oddział PTTK Ziemi Jaworskiej w Jaworze.

 12. Dystrybucję Odznaki „Śladami Żołnierzy Wyklętych 1945-1963” prowadzi: Oddział PTTK Ziemi Jaworskiej, ul. Legnicka 3, 59-400 Jawor, tel. (076) 745-84-09, tel./fax. (076) 870-21-35, pttkjawor@o2.pl, http://www.pttkjawor.pl.

Cena odznaki – 10,00 zł, plus koszt wysyłki – 2,50 zł.
Wpłaty – konto bankowe: PKO BP O/JAWOR nr 85 1020 3017 0000 2902 0115 0093 z dopiskiem: Odznaka „Śladami Żołnierzy Wyklętych 1945-1963”.

Pomysł Odznaki i regulamin opracował: Jan Piwnik.
Projekt graficzny Odznaki: Włodzimierz Majdewicz.
Koordynator projektu: Bogusław Golonka.

Załącznik
Wykaz obiektów


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Ziemi Jaworskiej w Jaworze
ul. Legnicka 3, 59-400 Jawor
tel. (076) 745-84-09
tel./fax. (076) 870-21-35
http://www.pttkjawor.pl
e-mail: pttkjawor@o2.pl