OdznakaPomysłodawcą jest Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej

§ 1

Odznaka „Korona Gór Świętokrzyskich” jest odznaką regionalną Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kielcach.

§ 2

Celem ustanowienia Odznaki „Korona Gór Świętokrzyskich” jest:

  1. promowanie regionu – poznawanie jego piękna, historii, przyrody, tradycji, kultury i zabytków;

  2. popularyzacja turystyki pieszej w całych Górach Świętokrzyskich, poznawanie ich walorów przyrodniczych oraz krajoznawczych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i rzadziej uczęszczanych.

§ 3

Odznaka jest jednostopniowa.

§ 4

Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 1.07.2007 r., tj. od daty wejścia w życie Odznaki. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

§ 5

Odznakę „Korona Gór Świętokrzyskich” uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i grzbietów Gór Świętokrzyskich według zamieszczonego wykazu.

§ 6

Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

§ 7

Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przewodnikiem, przodownikiem lub bez ich udziału.

§ 8

Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się poprzez wpisanie w zamieszczonej tabeli potwierdzeń daty wejścia na dany szczyt i podpisu przewodnika świętokrzyskiego lub przodownika turystyki kwalifikowanej PTTK (górskiej lub pieszej), mającego uprawnienia na województwo świętokrzyskie. Należy również, w miarę możliwości, przybić na pustych stronach książeczki pieczątki najbliższego obiektu lub instytucji. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tą osobę.

§ 9

Ubiegający się o Odznakę „Korona Gór Świętokrzyskich” po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę weryfikacji Kapitule Odznaki „Korona Gór Świętokrzyskich”, w skład której wchodzą: dwóch przedstawicieli Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej i dwóch przedstawicieli Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach. Siedzibą Kapituły jest Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach.

§ 10

Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie Odznaki „Korona Gór Świętokrzyskich” wraz z podpisem członka Kapituły.

§ 11

Zweryfikowana książeczka jest legitymacją Odznaki „Korona Gór Świętokrzyskich”, uprawnia do jej nabycia i noszenia.

§ 12

Odznakę nabywa się w Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach za okazaniem zweryfikowanej książeczki. Wykupienie odznaki potwierdza się pieczątką w książeczce.

§ 13

Wszelkie materiały i informacje związane z Odznaką „Korona Gór Świętokrzyskich” można uzyskać w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach.

§ 14

Wręczenie Odznaki „Korona Gór Świętokrzyskich” odbywa się podczas imprez oddziałowych według ustalonego obrzędu, a fizycznym tego potwierdzeniem jest numerowana Odznaka „Korona Gór Świętokrzyskich”.

§ 15

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Kapituła Odznaki „Korona Gór Świętokrzyskich”.

§ 16

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach 28.02.2007 r. i obowiązuje od dnia 1.07.2007 r. wraz z poprawkami uchwalonymi na posiedzeniu w dniu 5.02.2009 r.

Wykaz szczytów do zdobycia
Odznaki „Korona Gór Świętokrzyskich”

Podane w wykazie szczyty zostały wybrane ze względu na fakt, iż przecinają je
znakowane szlaki turystyki pieszej PTTK oraz odznaczają się wybitnymi walorami:
geograficznymi, turystycznymi, geologicznymi, historycznymi, przyrodniczymi itp.

Lp.

Szczyt

Wysokość
[w m n.p.m.]

Pasma i grzbiety

Szlak

1.

Łysica

612

Pasmo Łysogórskie

czerwony

2.

Szczytniak

554

Pasmo Jeleniowskie

czerwony i czarny

3.

Bukowa Góra

482

Pasmo Klonowskie

zielony i żółty

4.

Klonówka

473

Pasmo Masłowskie

czerwony

5.

Kiełków

452

Pasmo Orłowińskie

niebieski

6.

Radostowa

451

Grzbiet Krajeński

czerwony

7.

Drogosiowa

447

Pasmo Bielińskie

niebieski

8.

Siniewska

444

Pasmo Oblęgorskie

czerwony

9.

Włochy

427

Pasmo Cisowskie

niebieski

10.

Kamień Michniowski

423

Pasmo Sieradowickie

niebieski i czarny

11.

Sosnowica

413

Wzgórza Tumlińskie

czerwony

12.

Altana

408

Wzgórza Niekłańsko-Bliżyńskie

zielony

13.

Osieczyńska Góra

407

Wzgórza Suchedniowskie

czerwony

14.

Telegraf

406

Pasmo Dymińskie

niebieski

15.

Patrol

389

Pasmo Zgórskie

niebieski

16.

Biesak

381

Pasmo Posłowickie

niebieski

17.

Otrocz

372

Grupa Otrocza

niebieski

18.

Zelejowa

372

Pasmo Zelejowskie

czerwony

19.

Dobrzeszowska

368

Pasmo Dobrzeszowskie

niebieski

20.

Jaźwina

361

Pasmo Ociesęckie

żółty

21.

Sikorza

361

Pasmo Brzechowskie

niebieski

22.

Góra Zamkowa

360

Pasmo Chęcińskie

żółty

23.

Miedzianka

356

Wzgórza Miedziankowskie

żółty

24.

Chełmowa Góra

348

Pasmo Pokrzywiańskie

czarny

25.

Fajna Ryba

347

Pasmo Przedborsko-Małogoskie

zielony

26.

Karczówka

339

Pasmo Kadzielniańskie

czerwony

27.

Glinianki

336

Grzywy Korzeczkowskie

żółty

28.

Grząby Bolmińskie

330

Grząby Bolmińskie

żółty

Uwaga! Osoby które zdobyły chociaż jeden szczyt przed wprowadzeniem zmian w regulaminie tj. przed 5 lutym 2009 r. zdobywają odznakę według starych zasad.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział „Świętokrzyski” PTTK w Kielcach
ul. Henryka Sienkiewicza 29
25-007 Kielce
tel. (0-41) 344-77-43
http://kielce.pttk.pl
e-mail: biuro@pttkkielce.pl