Lp.
Nazwa Odznaki
Rok
powstania
Weryfikacja

1.

KOR „Miłośnik Kazimierza Dolnego”
1981
O/PTTK Kazimierz Dolny

2.

Odznaka Krajoznawcza 450-lecia Unii Lubelskiej
2019
O/Miejski PTTK w Lublinie

3.

Odznaka Krajoznawcza Regionu Lubelskiego „Wędrownik”
2012
O/Miejski PTTK w Lublinie

4.

Odznaka Krajoznawcza „Przyjaciel Południowego Podlasia”
2003
O/PTTK Biała Podlaska

5.

Odznaka Krajoznawcza Województwa Lubelskiego „Wędrowiec Lubelski”
2014
O/Miejski PTTK w Lublinie

6.

Odznaka Krajoznawcza Zamojszczyzny (OKZ)
1988
O/PTTK Zamość

7.

OK PTTK „Szlakiem Architektury Drewnianej na Lubelszczyźnie”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

8.

OK PTTK „Szlakiem Wysiedlonych Wsi Zamojszczyzny”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

9.

OK PTTK „Znam Lublin”
2017
O/Miejski PTTK w Lublinie

10.

OT „Miłośnik Roztocza”
1965
O/PTTK Zamość

11.

OTK „Szlakiem Drewnianych Cerkiewek Zamojszczyzny”
2005
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

12.

OTK „Szlakiem Grodów Czerwieńskich”
2006
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

13.

ROK PTTK „Cmentarze z Lat I Wojny Światowej w d. Woj. Lubelskim”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

14.

ROK PTTK „Korona Wzniesień Roztocza”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

15.

ROK PTTK „Lubelski Geocaching”
2014
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

16.

ROK PTTK „Lubelski Geocaching – Green Velo”
2016
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

17.

ROK PTTK „Miłośnik Roztoczańskiego Parku Nrodowego”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

18.

ROK PTTK „Poznaj Miejsca Pamięci Narodowej w Chełmie”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

19.

ROK PTTK „Poznaj Szlak Renesansu Lubelskiego”
2013
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

20.

ROK PTTK „Szlakiem Jana III Sobieskiego na Lubelszczyźnie”
2014
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

21.

ROK PTTK „Szlakiem Literackim Regionu Lubelskiego”
2012
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

22.

ROK PTTK „Szlakiem Ordynacji Zamojskiej”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

23.

ROK PTTK „Szlakiem Parków Podworskich Powiatu Chełmskiego”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

24.

ROK PTTK „Szlakiem Pomników Przyrody Powiatu Chełmskiego”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

25.

ROK PTTK „Szlakiem Powstania Styczniowego na Lubelszczyźnie”
2007
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

26.

ROK PTTK „Szlakiem Powstania Zamojskiego”
2013
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

27.

ROK PTTK „Twierdza Dęblin”
2012
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

28.

ROK PTTK „Twierdza Zamość”
2004
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

29.

ROK „Ziemi Chełmskiej”
2001
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

30.

ROK „Znam Chełm”
1990
O/PTTK Chełm