OT ''70 lat Niepodległości''W pamiętnym 1918 roku Kraków był pierwszym większym miastem polskim, które zerwało kajdany niewoli wypędzając ze swoich murów austriackich zaborców w dniu 31 października.

Wojewódzka Komisja Turystyki Pieszej PTTK w Krakowie – pomna tego dziejowego wydarzenia ustanawia, dla uczczenia 70 rocznicy odzyskania przez Polskę suwerennego bytu państwowego Odznakę Pieszą „70 lat Niepodległości”.

Odznaka, wykonana z oksydowanego mosiądzu, nieco większa od malej OTP, oparta jest graficznie o jej kształt. Awers Odznaki przedstawia trzy elementy: w części górnej – litery „PTTK”, w części środkowej – Krzyż Niepodległości oraz między jego ramionami liczby: „1918” i „1988”, zaś w części dolnej – liczbę „70” wpisaną w wężyk generalski.

WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1.      Odznaka może być przyznana każdemu, kto w czasie od 1 lipca 1988 r. do dnia 31 sierpnia 1989 r. uzyska normy jak do OTP w stopniu popularnym, w sposób określony regulaminem OTP.

Trasy wycieczek odbywanych dla uzyskania wspomnianej normy powinny prowadzić przez okolice, miejscowości i miejsca pamięci narodowej związane z walką o niepodległość Polski i utrwalenie Jej granic w latach 1914-1921 (działania frontowe, powstania zbrojne, rozbrajanie okupantów, akcje plebiscytowe itp.). Wycieczki (rajdy itp. imprezy piesze nizinne) odbywane na terenach nie związanych z takimi wydarzeniami mogą być również zaliczane do Odznaki pod warunkiem, że tematycznie nawiązują do 70-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, co w Książeczce Wycieczek Pieszych należy wyraźnie odnotować.

2.      Odznakę mają prawo przyznawać Podkomisje Odznak działające w Wojewódzkich Komisjach Turystyki Pieszej PTTK w całym kraju oraz wszystkie Referaty Weryfikacyjne OTP.

3.      Odznakę rozprowadza Wojewódzka Komisja Turystyki Pieszej PTTK w Krakowie na podstawie imiennych wykazów zdobywców Odznaki nadesłanych na jej adres (ul. Westerplatte 5, 31-033 Kraków) przez jednostki organizacyjne PTTK oraz po otrzymaniu należności za Odznaki i koszty przesyłki listem poleconym (cena jednej Odznaki wraz z przesyłką – 180,00 zł). Wpłat – z odpowiednią adnotacją – należy dokonywać na konto ZW PTTK w Krakowie, NBP II O/Kraków, nr 35028-25625-132.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


ODZNAKA PRZYZNAWANA W LATACH 1988-1991.

Komisja Turystyki Pieszej
Zarządu Głównego PTTK
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa