OK PTTK ''Szlakiem 3 pułku piechoty legionów'' 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów ze szlakiem bojowym 3 pułku piechoty legionów.

 2. Odznaka jest jednostopniowa.

 3. Do zdobycia odznaki należy zwiedzić zabytki w 10 miejscowościach położonych na terenie kraju, wymienionych w Załączniku do regulaminu odznak.

 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 5. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

 6. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

 7. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

 8. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm – 6.

 9. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

 10. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.

 11. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 2/2011 z dnia 01.06.2011 r. Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik do Regulaminu
OK „Szlakiem 3 pułku piechoty legionów”

Łuków, Grodno, Jarosław, Wygiezłów, Skierniewice, Pogroszew, Umiastów, Ołtarzew, Modlin, Wołkowysk, Białowieża, Mielnik, Siedlce, Święcica, Karczew, Dęblin, Piotrowice, Krasnystaw, Grabowiec, Hrubieszów, Zamość Łask, Pabianice, Franciszków, Gola, Wiskitrki, Błonie, Święcica, Pogroszew, Ożarów, Pilaszków, Borzęcin Duży.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl