Odznaka§ 1

Odznaka Korona Ziemi Kłodzkiej jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. dr Mieczysława Orłowicza w Międzygórzu.

§ 2

Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Ziemi Kłodzkiej.

§ 3

Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Międzygórzu.

§ 4

Odznaka jest jednostopniowa. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

§ 5

Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach.

§ 6

Wędrówkę odbywa się na znakowanych i nie znakowanych ścieżkach turystycznych na terenie Ziemi Kłodzkiej.

§ 7

Odznakę Korona Ziemi Kłodzkiej uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i grzbietów górskich Ziemi Kłodzkiej według zamieszczonego wykazu w dowolnie wybranej kolejności.

§ 8

Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przodownikiem, przewodnikiem lub bez ich udziału.

§ 9

Potwierdzeniem zdobycia poszczególnych szczytów powinna być data, pieczątka lub opis w książeczce odznaki Korona Ziemi Kłodzkiej.

W przypadku zdobywania szczytu z przodownikiem lub przewodnikiem wystarczy jego potwierdzenie. Weryfikujący ma prawo przeprowadzenia rozmowy kwalifikowanej z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tą osobę.

§ 10

Ubiegający się o Odznakę Korona Ziemi Kłodzkiej po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Międzygórzu, 57-514 Międzygórze, ul. Wojska Polskiego 2/9.

§ 11

Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki Korona Ziemi Kłodzkiej, uprawnia do jej nabycia i noszenia.

§ 12

Odznakę nabywa się w Oddziale PTTK im. dr Mieczysława Orłowicza w Międzygórzu za okazaniem zweryfikowanej książeczki. Wykupienie odznaki potwierdza się pieczątką w książeczce.

§ 13

Wszelkie materiały i informacje związane z Odznaką Korona Ziemi Kłodzkiej można uzyskać w siedzibie Oddziału PTTK w Międzygórzu, tel./fax (0-74) 813-51-95 e-mail: pttkbiuro@ta.pl, http://www.pttkmiedzygorze.ta.pl

§ 14

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej przy Oddziale PTTK w Międzygórzu.

§ 15

Wnioskuje się o uroczyste wręczanie numerowanej odznaki oraz Certyfikatu Zdobywcy Korony Ziemi Kłodzkiej podczas rajdu pieszego górskiego organizowanego przez KTG Oddział PTTK w Międzygórzu na szczycie Śnieżnika. Rajd ten jest organizowany w miesiącu wrześniu w ramach Międzynarodowego Dnia Turystyki.

§ 16

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK im. dr Mieczysława Orłowicza w Międzygórzu dnia 18.12.2009 r. (uchwała Nr 22/12/2009) i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku.

Lp.

Szczyt

Wysokość

Pasma i grzbiety

Szlak

1.

Gardzień

556 m

Wzgórza Ścinawskie

bez szlaku (2)

2.

Włodzicka Góra

758 m

Wzgórza Włodzickie

zielony

3.

Kłodzka Góra

765 m

Góry Bardzkie

niebieski, żółty

4.

Grodziec

803 m

Wzgórza Lewińskie

czerwony

5.

Szczeliniec Wielki

919 m

Góry Stołowe

żółty

6.

Suchoń

964 m

Krowiarki

bez szlaku (1)

7.

Jagodna

977 m

Góry Bystrzyckie

niebieski

8.

Kowadło

989 m

Góry Złote

zielony

9.

Wielka Sowa

1.015 m

Góry Sowie

czerwony, niebieski,
żółty, zielony

10.

Orlica

1.084 m

Góry Orlickie

zielony

11.

Rudawiec

1.112 m

Góry Bialskie

zielony

12.

Śnieżnik Kłodzki

1.426 m

Masyw Śnieżnika

zielony

(2) – ok. 1 km na wschód od drogi i szlaku żółtego prowadzącego z Tłumaczowa do Radkowa
(1) – ok. 2 km na zachód od szlaku żółtego prowadzącego z Przeł. Puchaczówka do Żelazna


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK im. dr Mieczysława Orłowicza
Międzygórze, ul. Wojska Polskiego 2
Poczta: 57-522 Domaszków
tel./fax (0-74) 813-51-95
http://www.pttkmiedzygorze.ta.pl
e-mail: pttkbiuro@ta.pl
pttkmiedzygorze@neostrada.pl