Okolicznościowa Odznaka ''50. Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO''  1. Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK z okazji 50. edycji Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w Marszach na Orientację, zainicjowanego w 1968 roku, ustanawia Okolicznościową Odznakę „50. Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO” zwaną dalej Odznaką TMWiM.

  2. Warunkiem zdobycia Odznaki TMWiM jest udokumentowany udział w 6 dowolnych imprezach, które mają rangę TMWiM w kalendarzu imprez Mazowieckiej Komisji InO PTTK organizowanych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Przez start w imprezie TMWiM rozumie się ukończenie co najmniej jednego etapu na trasach: TZ, TU lub TP.

  3. Odznaka TMWiM jest jednostopniowa.

  4. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną Odznakę TMWiM.

  5. Odznakę TMWiM mają prawo przyznawać Referaty Weryfikacyjne OInO z terenu woj. mazowieckiego, na podstawie potwierdzeń imprez, o których mowa w pkt. 2.

  6. Imprezy zaliczone do Odznaki TMWiM, mogą być jednocześnie zaliczane do dowolnego stopnia odznaki InO lub innych odznak PTTK zgodnie z ich regulaminami.

  7. Referaty Weryfikacyjne wpisują do książeczki InO numer weryfikacji i datę przyznania oraz potwierdzają przyznanie Odznaki TMWiM pieczątką Referatu.

  8. Ewidencja przyznanych Odznak TMWiM jest prowadzona przez Referaty Weryfikacyjne OInO.

  9. Dystrybucja Odznak TMWiM będzie prowadzona przez Referaty Weryfikacyjne OInO na warunkach ogłoszonych na stronie internetowej Mazowieckiej KInO PTTK: www.mkino.pttk.pl.

  10. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Mazowieckiej Komisji InO PTTK.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
http://www.mkino.pttk.pl
e-mail: mkino@o2.pl