Kopce Pamięci jako wyraz dziedzictwa narodowego są ważnym czynnikiem wychowawczym upowszechnienia wiedzy dla młodych pokoleń o doniosłych wydarzeniach lub ludziach związanych z historią regionu, narodu czy państwa.

Kopce są swoistymi fenomenami polskiej przestrzeni i osobliwości naszej mentalności. Wznoszone były przez lokalne społeczności dla uczczenia pamięci doniosłych faktów naszych dziejów i czynów bohaterów narodowych.

Zdobywanie odznaki „Szlakiem Kopców w Polsce” z pewnością przysłuży się w kształtowaniu patriotyzmu wśród wszystkich pokoleń turystów.

Odznaka   Odznaka   Odznaka1.   Ogólnopolska odznaka „Szlakiem Kopców w Polsce”, jest odznaką trzystopniową: stopień brązowy, stopień srebrny, stopień złoty.

2.   Na stopień brązowy należy zwiedzić 15 kopców,
na stopień srebrny 30 kopców,
na stopień złoty 45 kopców.

3.   Potwierdzenie zwiedzania obiektów – kopców, dokonuje się w „Kronice Odznaki” (wykonanym w dowolnej formie): pieczęcią, zdjęciem na tle kopca lub potwierdzeniem kadry programowej (pieczątka i podpis instruktora krajoznawstwa, przewodnika, przodownika kierownika imprezy lub opiekuna SKKT – PTTK).

4.   Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

5.   O uzyskanie odznaki może się ubiegać każdy turysta, który ukończył 8 rok życia.

6.   Odznakę można zdobywać odbywając wędrówki pieszo, rowerem, motocyklem, samochodem lub konno przez cały rok kalendarzowy, łącznie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej.

7.   Weryfikacje i przyznanie odznaki prowadzi Zespół Weryfikacyjny przy Oddziale Wojskowym PTTK w Chełmie, który jest jedynym dystrybutorem tej odznaki.
Adres Oddziału: ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm – 6, mobile 507324323.

8.   Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

9.   Weryfikator odsyłając zainteresowanemu „Kronikę – Dzienniczek” z potwierdzonym przyznaniem odznaki, wysyła odznakę za pobraniem pocztowym. Proszę nie przysyłać kopert i znaczków pocztowych.

Załącznik
WYKAZ OBIEKTÓW WYMAGANYCH NA ODZNAKĘ
WEDŁUG PODZIAŁU NA WOJEWÓDZTWA


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl


POPRZEDNIA WERSJA REGULAMINU
ODZNAKI „SZLAKIEM KOPCÓW W POLSCE”