Odznaka§ 1

Odznaka „Korona Beskidu Sądeckiego” jest odznaką regionalną Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.

§ 2

Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej Beskidu Sądeckiego. Odznakę „Korona Beskidu Sądeckiego” ustanowiono w 60-lecie Terenowego Referatu Weryfikacyjnego GOT PTTK w Nowym Sączu, przypadającego w 2014 roku.

§ 3

Odznaka jest jednostopniowa.

§ 4

Aby zdobyć odznakę należy pokonać 35 szczytów w Beskidzie Sądeckim.

§ 5

Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

§ 6

Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.

§ 7

Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego. Forma takiej książeczki może być dowolna, ale powinna być prowadzona w sposób chronologiczny i zawierać:

§ 8

Potwierdzeniem zdobycia danego szczytu może być: pieczątka najbliższego obiektu turystycznego, albo innej instytucji, bilet wstępu, fotografia, lub potwierdzenie z książeczki innej odznaki turystycznej, lub podpisy przodownika turystyki górskiej PTTK, lub przewodnika z uprawnieniami na ten teren.

§ 9

Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy są zwolnieni z uzyskiwania potwierdzeń z wycieczek wymienionych w par. 8.

§ 10

Ubiegający się o Odznakę „Korona Beskidu Sądeckiego”, po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów, przedstawia książeczkę do weryfikacji w Oddziale PTTK „Beskid” w Nowym Sączu, Rynek 9.

§ 11

Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przestawia się odpowiednią pieczątkę stwierdzającą przyznanie Odznaki „Korona Beskidu Sądeckiego” oraz pieczątkę KTG wraz z podpisem weryfikującego przodownika turystyki górskiej.

§ 12

Zweryfikowana książeczka jest legitymacją Odznaki „Korona Beskidu Sądeckiego”, uprawnia do jej nabycia i noszenia.

§ 13

Odznakę nabywa się w Oddziale PTTK „Beskid” w Nowym Sączu za okazaniem zweryfikowanej książeczki.

§ 14

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.

§ 15

Niniejszy regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu Uchwałą Nr 10/2014 w dniu 16.06.2014 r. i obowiązuje od daty jego uchwalenia.

Lp.

Nazwa szczytu

Wysokość
(m n.p.m.)

Pasmo

1.

Radziejowa

1262

Pasmo Radziejowej

2.

Złomisty Wierch

1224

Pasmo Radziejowej

3.

Mała Radziejowa

1207

Pasmo Radziejowej

4.

Wielka Przehyba

1193

Pasmo Radziejowej

5.

Wielki Rogacz

1182

Pasmo Radziejowej

6.

Przehyba

1175

Pasmo Radziejowej

7.

Skałka

1163

Pasmo Radziejowej

8.

Mały Rogacz

1162

Pasmo Radziejowej

9.

Mała Przehyba

1155

Pasmo Radziejowej

10.

Jasiennik

1128

Pasmo Radziejowej

11.

Czeremcha

1124

Pasmo Radziejowej

12.

Zgrzypy

1120

Pasmo Radziejowej

13.

Jaworzyna Krynicka

1114

Pasmo Jaworzyny

14.

Wielka Bukowa

1104

Pasmo Jaworzyny

15.

Wierch nad Kamieniem

1084

Pasmo Jaworzyny

16.

Runek

1082

Pasmo Jaworzyny

17.

Pieniążna

1078

Pasmo Radziejowej

18.

Bukowa

1077

Pasmo Jaworzyny

19.

Czubakowska

1069

Pasmo Jaworzyny

20.

Jaworzyny

1068

Pasmo Radziejowej

21.

Pusta Wielka

1061

Pasmo Jaworzyny

22.

Spadzie

1058

Pasmo Radziejowej

23.

Łysiny

1052

Pasmo Radziejowej

24.

Hala Pisana

1044

Pasmo Jaworzyny

25.

Wargulszańskie Góry

1035

Pasmo Jaworzyny

26.

Międzyradziejówki

1035

Pasmo Radziejowej

27.

Kotylniczy Wierch

1032

Pasmo Jaworzyny

28.

Sokołowska Góra

1028

Pasmo Jaworzyny

29.

Jawor

1027

Pasmo Jaworzyny

30.

Kiczora

1024

Pasmo Radziejowej

31.

Eliaszówka

1023

Pasmo Radziejowej

32.

Czeremcha Zachodnia

1015

Pasmo Radziejowej

33.

Parchowatka

1004

Pasmo Jaworzyny

34.

Złotułki

1001

Pasmo Radziejowej

35.

Jaworzynka

1001

Pasmo JaworzynyPobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Beskid” w Nowym Sączu
Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax. (018) 443-74-57
http://www.beskid.pttk.pl
e-mail: sekretariat@beskid.pttk.pl