ORKol. ''Dookoła Województwa Bydgoskiego''1.      W celu spopularyzowania indywidualnej turystyki kolarskiej, skierowania turystów kolarzy na nowe szlaki oraz lepszego poznania walorów krajoznawczo-turystycznych i dorobku woj. bydgoskiego, Zarząd Wojewódzki PTTK organizuje stałą imprezę kolarską pod nazwą „Rajd Kolarski Dookoła Województwa Bydgoskiego” zwany dalej Rajdem.

2.      Uczestnictwo w Rajdzie polega na przejechaniu rowerem trasy podanej w załączniku do niniejszego regulaminu i uzyskaniu potwierdzeń (odcisk pieczęci z nazwą miejscowości) z tego przejazdu w wyznaczonych punktach kontrolnych.

3.      Rajd można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować go w dowolnym kierunku jak również odbywać go w odcinkach pokonywanych w dowolnym czasie.

4.      W rajdzie może uczestniczyć każdy turysta, który ukończył 10 lat, z tym, że turyści niepełnoletni mogą brać w nim udział tylko w asyście osób dorosłych.

5.      Długość odcinka przejechanego w ciągu jednego dnia winna wynosić minimum 15 km. Zaleca się, aby ze względów poznawczych dzienny przejazd nie przekraczał 60-70 km.

6.      Potwierdzenie przebytych odcinków trasy i przejazdów przez punkty kontrolne uczestnicy Rajdu dokonują w specjalnie do tego przeznaczonej książeczce wycieczek kolarskich.

7.      Przejechana trasa Rajdu może być jednocześnie zaliczana na KOT lub do Małego Rajdu Dookoła Polski, jednak należy prowadzić w tym celu oddzielne książeczki wycieczek zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

8.      Uczestnik Rajdu po przejechaniu przewidzianej regulaminem trasy i uzyskaniu wszystkich potwierdzeń przesyła książeczkę wycieczek kolarskich do weryfikacji na adres:

Zarząd Wojewódzki PTTK, Komisja Turystyki Kolarskiej, al. Ossolińskich 25, 85-093 Bydgoszcz.

9.      Turyści, którzy ukończyli Rajd otrzymują odznakę rajdową wg wzoru ustalonego przez organizatorów.

10. Odznaka jest jednostopniowa i można zdobywać ją wielokrotnie.

11. Udział w Rajdzie odbywa się na własne ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

12. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje ZW PTTK w Bydgoszczy.

13. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1.01.1984 r.

ZW PTTK w Bydgoszczy

TRASA RAJDU

Liczby umieszczone między nazwami miejscowości oznaczają odległości w km wg Atlasu Samochodowego Polski.

Miejscowości podkreślone są punktami kontrolnymi, w których należy uzyskać potwierdzenie pobytu (odcisk pieczątki z nazwą danej miejscowości).

Bydgoszcz 5 Łęgnowo 5 Solec Kujawski 7 Przyłubie 5 Kabat 7 Osiek Wielki 4 Rojewice 8 Rojewo 9 Gniewkowo 8 Gąski 7 Parchanie 10 Inowrocław 4 Szymborze 3 Sikorowo 3 Szarlej 6 Kruszwica 6 Gocanowo 10 Ostrowo n/Gopłem 2 Popowo 8 Połajewo 3 Przewóz 4 Skulsk 3 Pilich 10 Wójcin 5 Przyjezierze 13 Strzelno 10 Łąkie 8 Gębice 3 Kwieciszewo 5 Wylatowo 6 Szydłowo 10 Trzemeszno 7 Jastrzębowo 18 Rogowo 6 Marcinkowo Górne 3 Gąsawa 3 Biskupin 4 Wenecja 7 Żnin 17 Damasławek 8 Srebrnogóra 4 Wapno 10 Kcynia 4 Grocholin 5 Dobieszewko 4 Chwaliszewo 3 Łankowice 3 Iwno 20 Paterek 2 Nakło 11 Sadki 2 Samostrzel 12 Dębno 8 Dźwierszno 8 Runowo Krajeńskie 9 Zamarte 11 Chojnice 6 Charzykowy 17 Swornegacie 17 Brusy 6 Lubnia 8 Wiele 5 Karsin 10 Odry (Kręgi Kamienne) 10 Czersk 17 Śliwice 13 Tleń 6 Osie 12 Lipniki 18 Nowe 9 Mątwy 9 Dragacz 18 Sartowice 7 Świecie 7 Chełmno 11 Gruczno 7 Topolno 10 Trzeciewiec 3 Włóki 6 Strzelce Dolne 7 Fordon 12 Bydgoszcz

Łączna długość trasy – 670 km.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Zarząd Wojewódzki PTTK
Komisja Turystyki Kolarskiej
al. Ossolińskich 25
85-093 Bydgoszcz


TYMCZASOWY BRAK INFORMACJI O KONTYNUACJI ODZNAKI