Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Celem odznaki jest:

  1. popularyzowanie walorów turystyczno-krajoznawczych „Szlaku Wisły – 941,3 km”, na całym szlaku Wisły i jej wpływu na gospodarczy rozwój miast leżących nad jej brzegami. Poznawanie pomników przyrody, ciekawych miejsc i obiektów kultury materialnej na szlaku,

  2. promowanie turystyki wodnej (żeglarskiej, motorowodnej, kajakowej, wioślarskiej) na całym szlaku Wisły i jej wpływu na gospodarczy rozwój miast leżących nad brzegami,

  3. popularyzowanie i wyróżnianie inicjatyw wzbogacających ofertę turystyczną oraz infrastrukturę nadbrzeżną (mariny, przystanie, pomosty, itp.) na całym szlaku Wisły.

 2. Odznaka posiada dwa stopnie przyznawane niezależnie od siebie, stopniem szczególnym jest odznaka honorowa:

 3. Złota – przyznawana turystom wodnym, którzy na jachcie żaglowym, motorowym, kajaku, tratwie, łodzi wiosłowej lub innym sprzęcie pływającym przepłynęli szlak Wisły w czasie jednej imprezy w danym roku,

 4. Srebrna – przyznawana turystom wodnym jak wyżej, którzy przepłynęli cały szlak Wisły w odcinkach rozłożonych na kilka sezonów turystycznych,

 5. Honorowa – przyznawana dla osób fizycznych i prawnych, organizacji pozarządowych, podmiotów samorządowych oraz związków gmin, które w swym działaniu popularyzują walory krajoznawcze oraz wykorzystanie rzeki i przyczyniają się do jej turystycznego zagospodarowania.

 1. Odznakę w stopniu złotym i srebrnym może zdobyć uczestnik rejsu przedstawiając prawidłowo wypełniony dzienniczek lub kronikę udokumentowaną zdjęciami, pieczątkami zwiedzanych obiektów wg wykazu będącego załącznikiem do regulaminu.

 2. Odznakę w stopniu złotym i srebrnym przyznaje na podstawie przedstawionej kroniki-dzienniczka i prowadzi ewidencję Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK.

 3. Odznaki stopnia złotego są numerowane i posiadają legitymacje.

 4. Odznaki stopnia honorowego przyznaje Centrum Turystyki Wodnej PTTK na wniosek osób fizycznych lub prawnych.

 5. Postanowienia końcowe:

  1. odznaka została ustanowiona przez Zarząd Główny PTTK Uchwałą Nr 408/XVI/2009 dnia 30.05.2009 r. i przyjęta do rozpowszechniania przez Centrum Turystyki Wodnej PTTK,

  2. dystrybucję odznak prowadzić będzie Centrum Turystyki Wodnej PTTK oraz Oddział PTTK przy Klubie POW w Bydgoszczy,

  3. dzienniczek Odznaki „Szlak Wisły – 941,3 km” można będzie nabyć w Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Oddziale PTTK przy Klubie POW w Bydgoszczy,

  4. za rejsy odbyte w latach poprzednich odznaki będą weryfikowane zgodnie z niniejszym regulaminem.

Załącznik nr 1
do Regulaminu OTK „Szlak Wisły – 941,3 km”

Wzór Odznaki

Odznaka Odznaka Odznaka

Złota

Srebrna

Honorowa

Załącznik nr 2
do Regulaminu OTK „Szlak Wisły – 941,3 km”

Miejsca potwierdzeń trasy rejsu do OTK „Szlak Wisły – 941,3 km”

Dostępne miejsce do slipowania łodzi – brzeg Soły ok. 300 m. od ujścia do Wisły.

 1. Broszkowice – km „0” Wisły: sołtys wsi Broszkowice, ul. Jodłowa 7.

 2. Śluza Dwory.

 3. Śluza Smolice.

 4. Śluza Borek Szlachecki.

 5. Tyniec – opactwo benedyktynów.

 6. Śluza Stopień Kościuszko.

 7. Kraków – dowolny punkt z trasy zwiedzania miasta.

 8. Śluza Dąbie.

 9. Śluza Przewóz.

 10. Miejscowość Nowe Brzesko lub Nowy Korczyn.

 11. Miejscowość Baranów Sandomierski – przeprawa promowa.

 12. Miejscowość Sandomierz – dowolny punkt z trasy zwiedzania miasta lub w Żegludze Śródlądowej na Wiśle.

 13. Miejscowość Kazimierz Dolny – dowolny punkt z trasy zwiedzania miasta lub z przystani Kazimierskiego Towarzystwa Wiślanego.

 14. Miejscowość Puławy – barokowy pałac Czartoryskich.

 15. Miejscowość Dęblin – punkt IT.

 16. Miejscowość Wilczkowice Górne – przystań Nadzoru Wodnego.

 17. Miejscowość Góra Kalwaria – ośrodek wypoczynkowy Brzanka.

 18. Miejscowość Warszawa – dowolny punkt z trasy zwiedzania miasta.

 19. Miejscowość Modlin – Twierdza Modlin.

 20. Miejscowość Czerwińsk lub Wyszogród.

 21. Miejscowość Płock – dowolny punkt z trasy zwiedzania miasta lub Stanica Wodna PTTK „Morka”.

 22. Potwierdzenie pobytu z którejś z przystani żeglarskich ulokowanych na brzegach Zalewu Włocławskiego.

 23. Przystań Jacht Klubu „Anwil” w Zarzeczewie.

 24. Śluza Włocławek.

 25. Miejscowość Nieszawa – przystań promowa.

 26. Miejscowość Toruń – dowolny punkt z trasy zwiedzania miasta.

 27. Miejscowość Solec Kujawski – Stanica Wodna WOPR.

 28. Śluza Czersko Polskie, przez śluzę odejście do miejscowości Bydgoszcz – ok. 10 km.

 29. Miejscowość Chełmno – ok. 2 km od brzegu rzeki, dowolny punkt z trasy zwiedzania miasta.

 30. Miejscowość Grudziądz – dowolny punkt z trasy zwiedzania miasta.

 31. Prom i Nadzór Wodny w Korzeniewie, odległy o ok. 6 km. Kwidzyń.

 32. Śluza Biała Góra – odejście na Nogat i dalej Malbork.

 33. Miejscowość Tczew – Muzeum Wisły lub dowolny punkt z trasy zwiedzania miasta.

 34. Śluza Gdańska Głowa – odejście na Szkarpawę i Zalew Wiślany.

 35. Śluza Przegalina – odejście na Martwa Wisłę i dalej w kierunku Gdańska.

 36. Prom Świbno – Mikoszewo.

 37. Marina Gdańsk lub dowolny punkt z trasy zwiedzania miasta

 38. oraz każde inne potwierdzenie z trasy podróży (muzeum, stacja paliwowa, sklep, inne) ułatwiające weryfikację rejsu, ważne szczególnie przy pokonywaniu trasy podczas kilku sezonów nawigacyjnych.

W przypadku rejsu zorganizowanego, Komandor Rejsu potwierdza przebytą trasę.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK
ul. Jana Kasprowicza 40
01-781 Warszawa
tel. (22) 254-85-95
http://www.ktz.pttk.pl
e-mail: ktz@pttk.pl