Kraków – Morawy – Wiedeń Greenways to szlak dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego tworzony w oparciu o sieć tras rowerowych, pieszych, wodnych, konnych oraz edukacyjnych ścieżek tematycznych. Główną jego osią jest 700-kilometrowa trasa rowerowa eksponująca dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze i historyczne Europy Środka.

Począwszy od Jury Krakowskiej, przez Kotlinę Oświęcimską, Ziemię Pszczyńska, Śląsk Cieszyński i Beskidy, szlak biegnie dolinami Odry i Bećvy i przedostaje się na Morawy Południowe, gdzie pośród winnic dociera do Dolnej Austrii. Mieszkańcy regionów oraz partnerzy dekorują szlak lokalnymi gatunkami drzew. Zielony szlak stanie się w przyszłości najdłuższą aleją drzew w Europie.

Odznaka   Odznaka§ 1

Zarząd Oddziału PTTK w Jastrzębiu-Zdroju wspólnie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska oraz Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” ustanawiają z dniem 1.05.2005 r. Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Zielony Szlak Kraków – Morawy – Wiedeń”.

§ 2

Celem odznaki jest zachęcenie szerokich kręgów turystów do poznania historii, folkloru, zabytków oraz walorów krajoznawczych szlaku, jak też popularyzacja turystyki rowerowej i pieszej jako formy czynnego wypoczynku.

§ 3

Odznaka jest dwustopniowa:

Kolejność zdobywania odznak jest dowolna.

§ 4

Warunkiem przyznania odznaki jest udokumentowanie zwiedzania przebytych szlaków poprzez potwierdzenie na karcie lub kronice prowadzonej przez ubiegającego się o odznakę. Potwierdzeniem może być odcisk pieczątki, z nazwą miejscowości lub obiektu, fotografia, bilet wstępu, własny opis, rysunek.

§ 5

Czas zdobywania odznaki jest dowolny.

§ 6

Udział w zdobywaniu odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

§ 7

W celu weryfikacji oraz przyznania odznaki należy przedstawić kartę lub kronikę w Oddziale PTTK w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Harcerska 14 B, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 471-94-88, e-mail: pttkjz@alpha.net.pl.

§ 8

Odznaka jest odpłatna, jej koszt wynosi 8 PLN plus koszt przesyłki.

§ 9

Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Oddziału PTTK w Jastrzębiu-Zdroju.

SZLAKI TEMATYCZNE:

  1. CIESZYN: Trasa spacerowa śródmiejska.

  2. GOLESZÓW: Trasa rowerowa „Śladami stroju Cieszyńskiego”.

  3. SKOCZÓW: Szlak Św. Jana Sarkandra.

  4. JAWORZYNKA: Ścieżka planetarna.

  5. ISTEBNA: Szlak Jerzego Kukuczki.

  6. POWIAT CIESZYŃSKI: Via Ducalis – Droga Książęca.

MAPA SZLAKU KRAKÓW – MORAWY – WIEDEŃ GREENWAYS

Mapa


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF
oraz Kartę potwierdzeń


Oddział PTTK w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Harcerska 14B
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. (0-32) 471-94-88, fax 475-16-70
http://www.jasnet.pl/pttk
e-mail: pttkjz@alpha.net.pl