Kraków – Morawy – Wiedeń Greenways to szlak dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego tworzony w oparciu o sieć tras rowerowych, pieszych, wodnych, konnych oraz edukacyjnych ścieżek tematycznych. Główna jego osią jest 700-kilometrowa trasa rowerowa eksponująca dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze i historyczne Europy Środka. Począwszy od Jury Krakowskiej, przez Kotlinę Oświęcimską, Ziemię Pszczyńską, Śląsk Cieszyński i Beskidy, szlak biegnie dolinami Odry i Bećvy i przedostaje się na Morawy Południowe, gdzie pośród winnic dociera do Dolnej Austrii. Mieszkańcy regionów oraz partnerzy dekorują szlak lokalnymi gatunkami drzew. Zielony szlak stanie się w przyszłości najdłuższą aleją drzew w Europie.

OTK ''Zielony Szlak Kraków-Morawy-Wiedeń'' - zielona OTK ''Zielony Szlak Kraków-Morawy-Wiedeń'' - niebieska§ 1

Zarząd Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju wspólnie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska oraz Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” ustanawiają z dniem 01.05.2005 r. odznakę turystyczno-krajoznawczą „Zielony Szlak Kraków – Morawy – Wiedeń”.

§ 2

Celem odznaki jest zachęcenie szerokich kręgów turystów do poznania historii, folkloru, zabytków oraz walorów krajoznawczych szlaku jak też popularyzację turystyki rowerowej i pieszej jako formy czynnego wypoczynku.

§ 3

Odznaka jest dwustopniowa:

·        stopień zielony – można zdobyć pokonując na rowerze całą trasę z Krakowa do Wiednia zgodnie z zielonym lub niebieskim szlakiem Greenways.

·        stopień niebieski – można zdobyć poznając pieszo lub na rowerze trzy lokalne pętle tematyczne szlaku Greenways.

Kolejność zdobywania odznak jest dowolna.

§ 4

Warunkiem przyznania odznaki jest udokumentowanie zwiedzania przebytych szlaków poprzez potwierdzenie na karcie lub kronice prowadzonej przez ubiegającego się o odznakę. Potwierdzeniem może być odcisk pieczątki, z nazwą miejscowości lub obiektu, fotografia, bilet wstępu, własny opis, rysunek.

§ 5

Czas zdobywania odznaki jest dowolny.

§ 6

Udział w zdobywaniu odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

§ 7

W celu weryfikacji oraz przyznania odznaki należy przedstawić kartę lub kronikę w Oddziale PTTK w Jastrzębiu Zdroju, ul. Harcerska 14 B, tel. 471-94-88, e-mail: pttkjz@alpha.net.pl

§ 8

Odznaka jest odpłatna, jej koszt wynosi 8 PLN plus koszt przesyłki.

§ 9

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
ul. Harcerska 14B
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (0-32) 471-94-88, fax 475-16-70
http://www.jasnet.pl/pttk
e-mail: pttkjz@alpha.net.pl