Odznaka   Odznaka   OdznakaPostanowienia ogólne

 1. Aby upamiętnić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 1918-2018 Zarząd Oddziału PTTK Łucznik w Radomiu ustanawia Odznakę Krajoznawczą „Szlakiem Generała Mikołaja Wisznickiego”.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja wśród turystów, a zwłaszcza młodzieży szkolnej, wiedzy o miejscach związanych z życiem Mikołaja Wisznickiego (1870-1954) – wielkiego patrioty, krajoznawcy, twórcy odznaki PTK i mundurów polskich wojskowych, żołnierza wielu wojen.

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać od 1.09.2018 r., a czas zdobywania poszczególnych stopni nie jest ograniczony w czasie.

 2. Odznakę może zdobywać każdy turysta. Warunki uzyskania poszczególnych stopni określa tabela:

Stopień
odznaki

Zwiedzenie obiektów związanych z:

Zwiedzenie
obiektów
obowiązkowych

I wojną światową

wojną polsko-
bolszewicką 1920 roku

II wojną światową

brązowy

2

1

2

3

srebrny

10

5

10

złoty

20

10

20


 1. Obiekty obowiązkowe:

  1. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, którego był twórcą, dziś znajdują się w nim jego obrazy,

  2. Modlin – od 1924 r. Mikołaj Wisznicki był komendantem Korpusu Kadetów nr 2,

  3. Ogrodzieniec – zamek znajduje się na stworzonej przez niego odznace PTK.

 2. Obiekty związane z wydarzeniami, to dowolne miejsca upamiętniające walki wojsk polskich o niepodległość kraju tj.: muzea, miejsca bitew, cmentarze, pomniki itp.

 3. Każdy zwiedzany obiekt powinien być wpisany do książeczki odznaki lub samodzielnie prowadzonej kroniki (dopuszcza się formę elektroniczną) i potwierdzony w sposób nie budzący wątpliwości.

 4. Nadwyżka zwiedzanych obiektów zaliczana jest na wyższe stopnie.

Weryfikacja

 1. Odznakę weryfikuje i przyznaje Komisja Turystyki Kwalifikowanej Oddziału PTTK Łucznik w Radomiu.

 2. W siedzibie Oddziału można otrzymać książeczkę natomiast odznaka dostępna jest bezpłatnie dla pierwszych 200 zdobywców.

 3. Turyści przysyłający książeczkę na podany adres drogą pocztową, załączają zaadresowaną kopertę ze znaczkiem pocztowym na przesyłkę zwrotną.

Odznaka jest częścią projektu „Generał Mikołaj Wisznicki – żołnierz pięciu wojen” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Logo

Dostępne jest 200 darmowych książeczek oraz 200 odznak (100 brązowych i po 50 srebrnych i złotych).


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Łucznik” w Radomiu
ul. płk. Dionizego Czachowskiego 46
26-610 Radom
tel. (+48) 661 702 673
http://www.lucznik.pttk.radom.pl
e-mail: lucznik@pttk.radom.pl