Odznaka  1. Celem rajdu jest popularyzacja urokliwej Ziemi Kłodzkiej.

  2. Udział w rajdzie polega na uczestnictwie w dowolnie wybranej imprezie turystycznej (rajdzie, zlocie, wycieczce zbiorczej lub indywidualnie na terenie Ziemi Kłodzkiej).

  3. Warunkiem otrzymania odznaki oraz zaliczenia rajdu jest potwierdzenie minimum 12 obiektów z n/w listy w ciągu roku kalendarzowego lub zaliczenie minimum trzech wycieczek turystyki kwalifikowanej.

  4. Nie zalicza się powtórzeń tych samych miejsc i tras wycieczkowych w danym roku.

  5. Uczestnictwo powinno być potwierdzone przez organizatora imprezy, potwierdzone przez jakikolwiek urząd, przodownika turystyki kwalifikowanej lub przewodnika turystycznego.

  6. Za zgłoszenie uważa się przesłanie odpowiedniej kwoty w wysokości 5,00 zł (członkowie PTTK i młodzież szkolna), pozostali 6,00 zł na konto nr: 24 9523 1011 0209 5312 2002 0001 PTTK Zarząd Oddziału „Ziemi Kłodzkiej” ul. Wita Stwosza 1, 57-300 Kłodzko z dopiskiem „Rajd indywidualny”.

  7. Wpłaty można dokonać również bezpośrednio w Zarządzie Oddziału.

  8. Nadesłanie kart potwierdzenia ze spełnionymi warunkami rajdu obowiązuje do 10 grudnia każdego roku jest to podstawą do wydania lub przesłania pamiątkowego znaczka.

  9. Wśród uczestników, którzy wykażą się udziałem w największej ilości imprez rozlosowane będą nagrody a rozdanie uroczyste nastąpi w czasie Jesiennego Rajdu Kartofelek lub przesłane pocztą.

  10. Obiekty lub miasta do zaliczenia na otrzymanie odznaki: Kłodzko, Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzygórze, Międzylesie, Stronie Śl., Kudowa Zdrój, Długopole Zdrój, Nowa Ruda, Szczytna, Złoty Stok, Radków, Wambierzyce, Zieleniec, rez. Szczeliniec Wielki., rez. Błędne Skały, rez. Puszcza Śnieżnej Białej, rez. Torfowisko Batorowskie, rez. Jaskinia Niedźwiedzia, rez. Topieliska, Śnieżnik Kłodzki (1425 m), Igliczna (845 m), Trójmorski Wierch (1145 m), Postawa (1124 m), Orlica (1084m), Jagodna (997 m), Kłodzka Góra (765 m), Kowadło (989 m).


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


PTTK Oddział „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku
ul. Wita Stwosza 1, 57-300 Kłodzko
tel./fax (0-74) 867-37-40
http://klodzko.pttk.pl
e-mail: poczta@klodzko.pttk.pl
e-mail 2: pttkklodzko@op.pl


INDYWIDUALNY RAJD I ODZNAKA ZAMIENIONA NA
ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZĄ PTTK
„POZNAJEMY TURYSTYCZNE HRABSTWO KŁODZKIE”