OOT ''Szlakiem Mazurka Dąbrowskiego''Mazurek Dąbrowskiego” – „Jeszcze Polska nie zginęła”, pieśń ta po raz pierwszy zabrzmiała w roku 1797. Od tej pory towarzyszyła pokoleniom Polaków w walce o odzyskanie i utrzymanie niepodległości.

Od 26 lutego 1927 roku pieśń ta jest oficjalnym hymnem narodowym.

W związku z przypadającym w roku 1997 200-leciem „Mazurka Dąbrowskiego” Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK ustanawia okolicznościową Odznakę Turystyczną.1.      Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści, którzy ukończyli 10 lat niezależnie od uprawianej dyscypliny turystycznej.

2.      Odznaka jest jednostopniowa.

3.      Odznakę można zdobywać na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz na terenach historycznie z nią związanych.

4.      Warunkiem zdobycia odznaki jest odbycie siedmiu wycieczek połączonych ze zwiedzaniem dowolnie wybranych obiektów związanych z postaciami szczególnie zasłużonymi dla sprawy narodowej, walczących z bronią w ręku, wybitnych twórców kultury, sztuki, nauki i gospodarki kraju.

5.      W przypadku zwiedzenia trzech z pośród zamieszczonych w regulaminie miejscowości bezpośrednio związanych z „Mazurkiem Dąbrowskiego”, do zdobycia odznaki wystarczy odbycie trzech wycieczek.

6.      Przy zdobywaniu odznaki obowiązują potwierdzenia terenowe lub uzyskanie od Przodowników Turystyki Pieszej PTTK.

7.      Odznakę można zdobywać w latach 1992-1997.

8.      Odznakę przyznają wszystkie ogniwa turystyki pieszej PTTK posiadające uprawnienia weryfikacji OTP.

9.      Wycieczki odbyte przez ubiegających się o odznakę mogą być jednocześnie zaliczane na inne odznaki turystyczne PTTK.

10. Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI:

·        Będomin – miejsce urodzin Józefa Wybickiego, Muzeum Hymnu

·        Manieczki – miejsce zgonu Józefa Wybickiego

·        Brodnica k/Śremu – miejsce spoczynku Józefa Wybickiego

·        Poznań – kościół Św. Wojciecha – miejsce spoczynku urny z sercem gen. Jana Henryka Dąbrowskiego

·        Wierzchowiec k/Bochni – miejsce urodzenia Jana Henryka Dąbrowskiego

·        Winnogóra – miejsce zgonu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego

·        Warszawa – miejsce pierwszego krajowego wykonania i druku pieśni

·        Kościerzyna – pomnik Józefa Wybickiego

Uwaga!

Odznakę „Szlakiem Mazurka Dąbrowskiego” rozprowadza Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK im. ks. J. Wiśniewskiego w Radomiu, ul. Traugutta 46/48, 26-600 Radom, tel./fax (0-48) 362-25-26, 362-40-26

Komisja Turystyki Pieszej
Zarządu Głównego PTTK


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Miejski PTTK
im. ks. Jana Wiśniewskiego
26-600 Radom
ul. Romualda Traugutta 46/48
tel./fax (0-48) 362-25-26, 362-40-26