Turystyczny Klub Kolarski „Ondraszek” w Cieszynie jest organizatorem Kolarskiej Odznaki Regionalnej pod nazwą: Indywidualny Rajd Rowerowy „Ziemia Cieszyńska”. Odznakę można zdobywać po uprzednim zarejestrowaniu swego udziału w Cieszyńskim Centrum Informacji na Rynku pod ratuszem, gdzie otrzyma się numer ewidencyjny.

OdznakaPostanowienia ogólne

 1. Organizator: Odznaka zostaje ustanowiona przez Turystyczny Klub Kolarski „Ondraszek” w Cieszynie, adres: 43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 56.

 2. Odznakę ustanawia się jako jednostopniową.

 3. Celem ustanowienia Odznaki jest zachęcenie społeczeństwa do uprawiania turystyki rowerowej, popularyzacji sieci ścieżek rowerowych, pogłębienie wiedzy o historii i kulturze Ziemi Cieszyńskiej bez podziałów granicznych, upowszechnienie czynnego wypoczynku na rowerze, uczczenie jubileuszu 40-lecia TKK „Ondraszek”.

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobywać każdy kto ukończył 10 lat. Dzieci i młodzież do 16 lat zdobywają odznakę pod opieką osób dorosłych.

 2. Punkty wydawania regulaminów: Cieszyńskie Centrum Informacji ul. Rynek 1 przy jednoczesnym, jednorazowym pobraniu opłaty 7 zł.

 3. Dla zdobycia odznaki należy zaplanować i zrealizować w dowolnym czasie i kolejności wycieczki kolarskie, w trakcie których należy zwiedzić proponowane obiekty oraz potwierdzić obecność odciskiem pieczęci w odpowiednim oknie „karty”. Wymagane jest zwiedzenie minimum 10 obiektów po stronie PL oraz min. 10 obiektów po stronie CZ wybranych z karty potwierdzeń – łącznie 20 obiektów.

 4. W celu prawidłowego zaplanowania tras polecamy korzystać z mapy ścieżek rowerowych np. wyd. Euroregion, mapy „Powiat Cieszyński” oraz dowolnego przewodnika regionalnego. Publikacje te są dostępne w punktach informacji turystycznej lub dobrych księgarniach.

 1. Weryfikacja oraz wydawanie odznak: wypełnioną kartę potwierdzeń należy oddać w CCI adres j.w. Odznaka zostanie wydana niezwłocznie po weryfikacji. Na podstawie jednej karty potwierdzeń zostanie wydana jedna odznaka.

Postanowienia końcowe

 1. Na trasach rajdu uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów drogowych.

 2. W celu bezpiecznego poruszania się na terenie CZ polecamy nabycie indywidualnego ubezpieczenia.

 3. Zalecamy używanie kasku ochronnego (na terenie RCZ obowiązkowo).

 4. Za ewentualne wypadki czy szkody materialne zaistniałe podczas rajdu organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI I OBIEKTÓW


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Turystyczny Klub Kolarski „Ondraszek”
ul. Głęboka 56, 43-400 Cieszyn
http://www.ondraszek.prv.pl
http://ondrcies.webd.pl/index.php