Odznaka Jubileuszowa ''Sześćsetlecie Bitwy pod Grunwaldem''1.   Odznaka Jubileuszowa „Sześćsetlecie Bitwy pod Grunwaldem”, zwana dalej Odznaką, została ustanowiona przez Zarząd Stołecznego Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. Mariusza Zaruskiego w Warszawie z okazji przypadającej w roku 2010 sześćsetnej rocznicy zwycięstwa oręża polskiego pod Grunwaldem.

2.   Celem odznaki jest propagowanie patriotyzmu i historii Polski oraz popularyzacja wszelkich form turystyki i krajoznawstwa, w tym systemu odznak PTTK, a także uczczenie sześćsetnej rocznicy stoczenia bitwy pod Grunwaldem.

3.   Odznakę można zdobywać w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

4.   Odznaka jest jednostopniowa.

5.   Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku zdobywającego, jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

6.   Warunkiem zdobycia Odznaki jest uzyskanie 600 pkt. zgodnie z punktacją zamieszczoną w załączniku do niniejszego Regulaminu.

7.   Podstawą do weryfikacji Odznaki jest kronika, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej należy ją zapisać na trwałym nośniku (np. płyta CD). W kronice powinny znaleźć się informacje o zdobywającym Odznakę (imię i nazwisko, data urodzenia, adres) oraz potwierdzenia wypełnienia warunków zdobycia w dowolnej formie, np. zdjęcia, pieczątki, bilety wstępu lub podpis członka kadry programowej PTTK.

8.   Odznakę weryfikuje i przyznaje Regionalna Pracownia Krajoznawcza przy Stołecznym Oddziale Wojskowym PTTK. Przy weryfikacji korespondencyjnej (Al. Niepodległości 141, 02-570 Warszawa) należy załączyć zaadresowaną kopertę oraz znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną.

9.   Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Stołecznego Oddziału Wojskowego PTTK.

Regulamin i wzór graficzny odznaki opracowali Szymon Bijak i Jan Rolle.

Zarząd Stołecznego Oddziału Wojskowego PTTK

ZAŁĄCZNIK

Punktacja do Odznaki „Sześćsetlecie Bitwy pod Grunwaldem”:

  1. Grunwald – Muzeum Bitwy pod Grunwaldem oraz pomnik bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 100 pkt.

  2. Warszawa – Muzeum Narodowe; obowiązkowo obejrzenie obrazu Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem – 50 pkt.

  3. Kraków – Wawel; obowiązkowo obejrzenie obrazu Zygmunta Rozwadowskiego Bitwa pod Grunwaldem – 50 pkt.

  4. Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem w lipcu 2010 roku – 50 pkt.

  5. Czerwińsk nad Wisłą – miejsce wyruszenia wojsk króla Władysława Jagiełły pod Grunwald – 30 pkt.

  6. Malbork – zamek – siedziba Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego w latach 1309-1457 – 30 pkt.

  7. Świecie – miejsce koncentracji wojsk krzyżackich – 30 pkt.

  8. Koronowo – miejsce bitwy z 10 października 1410 r., która przypieczętowała zwycięstwo odniesione pod Grunwaldem – 30 pkt.

  9. Udział w 51. Ogólnopolskim Wysokokwalifikowanym Rajdzie Pieszym Grunwald 2010 – 25 pkt.

  10. Każdy punkt zdobyty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku zgodnie z regulaminem dowolnej odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK – 1 pkt.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK
Stołeczny Oddział Wojskowy PTTK
im. gen. Mariusza Zaruskiego
Al. Niepodległości 141, 02-570 Warszawa
tel. (0-22) 687-16-24