Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Organizatorem Międzynarodowej Odznaki Turystycznej Besky(i)dy są wspólnie:

  • RR KST Čadca (Słowacja)

  • KČT Třinec i PTTS-BS w RC (Czechy)

  • Oddział PTTK „Wisła” i Oddział Babiogórski PTTK w Żywcu (Polska)

 2. Warunki zdobycia Odznaki:

I. Warunki ogólne.

 1. Odznakę może zdobyć każdy obywatel po zakupieniu Książeczki, bez względu na obywatelstwo, wiek, członkostwo w organizacji turystycznej.

 2. Dzieci i młodzież do lat 15-tu zdobywają punkty weryfikacyjne tylko z rodzicami lub w towarzystwie innej odpowiedzialnej osoby.

 3. Warunki zawarte w tym regulaminie obowiązują na terenie wszystkich trzech państw.

 4. Odznakę można zdobyć do 15.09.2012 r.

 5. Kolejność odwiedzanych punktów kontroli jest dowolna.

II. Zakup książeczki.

 1. Książeczkę można kupić na każdym stanowisku kontrolnym (po 8 stanowisk na Słowacji, w Polsce i w Czechach).

 2. Na wspólnych akcjach turystycznych „Organizatora Odznaki”. Terminy i miejsca akcji można znaleźć na: http://www.turistika.e-kysuce.sk; http://www.kct-trinec.ic.cz; http://www.ptts-beskidslaski.cz; http://wisla.pttk.pl; http://www.zywiec.pttk.pl.

 3. W punktach weryfikacyjnych (w Polsce siedziba Oddziału PTTK „Wisła” i Oddziału Babiogórski PTTK w Żywcu).

 4. Cena książeczki MOT Besky(i)dy wynosi: 3 PLN lub 30 CZK lub 30 SKK lub 1 EUR.

III. Potwierdzenie wizyty.

 1. Uzupełnienie brakującej części obrazka poprzez naklejenie nalepki.

 2. Nalepkę można zakupić na punkcie kontrolnym.

 3. Po naklejeniu należy ją ostemplować.

 4. Cena jednej nalepki: 1 PLN, 10 CZK, 10 SKK.

IV. Poziomy odznaki.

 1. Występują 4 stopnie odznaki. W każdym z tych trzech krajów można zdobyć inną wersję tej odznaki.

 2. Aby uzyskać Odznakę Polską, Czeską, Słowacką trzeba zaliczyć 6 z 8 punktów weryfikacyjnych na terenie każdego kraju.

 3. Po uzyskaniu 3 odznak z każdego kraju, występuje się do Punktu Weryfikacyjnego o wydanie 4 odznaki, która będzie taka sama dla wszystkich trzech krajów. Równocześnie z wydaniem 4 odznaki, turysta otrzyma certyfikat.

 4. Aby otrzymać 4 Odznakę należy bezwzględnie zaliczyć wszystkie 24 punkty.

 5. Można zdobywać wszystkie 3 odznaki jednocześnie.

 6. Książeczkę można zweryfikować również pocztą. Będzie ona zwrócona razem z odznaką przesyłką pocztową za pobraniem.

V. Podsumowanie.

 1. Zdobywanie Odznaki wg w/w warunków odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika.

 2. Wszelkie koszty zdobywania odznak ponosi uczestnik.

 3. Interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.

Punkty kontrolne

Słowacja:

 1. Velky Javornik

 2. Velka Raca

 3. Stranik

 4. Rycierova hora

 5. Suchy

 6. Velky Krivan

 7. Korytovo

 8. Trojhranica – Cierne

Czechy:

 1. Skalka

 2. Ostry

 3. Javorovy

 4. Prasiva

 5. Radhost

 6. Lysa hora

 7. Velka Cantoryje

 8. Tromezi – Hrcava

Polska:

 1. Wielki Stożek

 2. Równica

 3. Klimczok

 4. Skrzyczne

 5. Krawców Wierch

 6. Barania Góra

 7. Rysianka

 8. Trójstyk – Jaworzynka


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionálna Rada
Klubu Slovenských Turistov Čadca
ul. Športovcov 2525, 022 35 Čadca
http://www.turistika.e-kysuce.sk
e-mail: opial@tmn.sk

Klub Českých Turistů Třinec
PO BOX 17
739 61 Třinec 1
http://www.kct-trinec.ic.cz
e-mail: kct.trinec@post.cz

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe
„Beskid Śląski” w Republice Czeskiej
ul. Komenského 4, 737 01 Český Těšín
http://www.ptts-beskidslaski.cz
e-mail: info@ptts-beskidslaski.cz

Oddział PTTK „Wisła”
ul. Lipowa 4a, 43-460 Wisła
tel. (0-33) 855-35-60, fax 855-34-80
http://www.pttk.wisla.pl
e-mail: pttk@wisla.pl

Oddział Babiogórski PTTK w Żywcu
ul. 3 maja 16, 34-300 Żywiec
tel./fax (0-33) 861-26-34
http://zywiec.pttk.pl
e-mail: biuro@zywiec.pttk.pl