Odznaka  1. Komisja Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK (Komisja InO ZG PTTK) w setną rocznicę pierwszej imprezy na orientację w Polsce ustanawia okolicznościową odznakę „100 lat InO w Polsce” zwaną dalej Odznaką.

  2. Celem Odznaki jest promocja imprez na orientację.

  3. Warunkiem zdobycia Odznaki jest udokumentowany udział w 12 imprezach/etapach na orientację, organizowanych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

  4. Odznaka jest jednostopniowa i może być zdobywana jednorazowo.

  5. Warunkiem przyznania odznaki jest dostarczona przez uczestnika dokumentacja, która powinna zawierać: liczbę porządkową, datę, nazwę i miejsce, informację o charakterze i dyscyplinie imprezy/etapu oraz potwierdzenie udziału. Dokumentacja może być prowadzona w książeczce InO lub w innej postaci.

  6. Imprezy/etapy zaliczone do Odznaki mogą być jednocześnie punktowane do Odznaki Imprez na Orientację dowolnego stopnia i innych odznak zgodnie z ich regulaminami.

  7. Weryfikację i ewidencję Odznaki prowadzą Referaty Weryfikacyjne Odznaki InO PTTK, wpisując przy weryfikacji: numer, datę przyznania oraz dokonując potwierdzenia pieczęcią referatu.

  8. Dystrybucja przyznanych Odznak będzie się odbywać na warunkach opisanych na stronie ino.pttk.pl.

  9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji InO ZG PTTK.

Regulamin uchwalony przez Komisję Imprez na Orientację ZG PTTK w dniu 4 marca 2022 r.

Autor projektu Odznaki – Ewa Roj.

Pomysłodawca Odznaki – Dariusz Mazurek.

Przykład dokumentacji imprez/etapów uczestnika

Lp.

Data

Nazwa i miejsce imprezy/etapu

Charakter
imprezy/etapu1)

Dyscyplina2)

Potwierdzenie
udziału3)

 

 

 

 

 

7.

2022-01-01

Noworoczno-Bąbelkowe MnO – Świder

T

piesza

 

8.

2022-02-02

II BnO „Czas w las” – Zielonkowo

S

biegowa

 

9.

2022-03-03

X InO z Nessie w Zalewie – Zegrze

T

kajakowa

 

10.

2022-04-05

V Długodystansowa InO „MORDĘGA” – Wisła

T

piesza

 

11.

2022-05-04

MP w rowerowej jeździe na orientację – Sztum

S

kolarska

 

12.

2022-05-13

13/E/22 Piątek – „Geometryczny środek Polski”

T

TRInO

 

 

 

 

 

 

1) T – turystyczny, S – sportowy.
2) Piesza, kolarska, kajakowa itd.
3) Np. pieczątka z podpisem organizatora.Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Główny Referat Weryfikacyjny
Komisji InO ZG PTTK w Warszawie
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa
http://ino.pttk.pl
e-mail: ino@ino.pttk.pl