1. Stowarzyszenie Regionalne Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego oraz Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu ustanawiają Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Na szlaku VIA REGIA” celem popularyzacji zachodnio-małopolskiego odcinka międzynarodowego szlaku pątniczego i kulturowego prowadzącego do sanktuarium św. Jakuba w Santiago de Compostela.

 2. Odznaka posiada jeden stopień.

 3. Warunkiem zdobycia odznaki jest piesze przejście lub przejechanie na rowerze całej trasy, od Krakowa do Piekar Śląskich, wraz z alternatywnymi wariantami tego szlaku. Przejście, bądź przejechanie tylko jednego wariantu szlaku honorowane jest pamiątkowym certyfikatem.

 4. Odznakę można zdobywać zarówno podczas wycieczek grupowych jak i indywidualnych.

 5. Długość, kolejność i czas przejścia, bądź przejechania poszczególnych etapów są zupełnie dowolne. Musi być jednak zachowany kierunek wędrówki który prowadzi ze wschodu na zachód.

 6. Ewidencję, opis i potwierdzenia przejść, bądź przejazdów poszczególnych etapów dokonuje się w specjalnej Książeczce Odznaki Krajoznawczo-Turystycznej „Na szlaku VIA REGIA”, lub w wykonanej samodzielnie Kronice Krajoznawczej.

 7. Potwierdzeniem przejść, bądź przejazdów poszczególnych etapów są pieczątki z obiektów znajdujących się przy trasie.

 8. Opisaną i potwierdzoną Książeczkę Odznaki Krajoznawczo- Turystycznej „Na szlaku VIA REGIA” lub wykonaną samodzielnie Kronikę Krajoznawczą przedstawia się Komisji Weryfikacyjnej mającej swoją siedzibę w Oddziale PTTK w Sosnowcu, przy ulicy Dęblińskiej 1.

 9. Komisję Weryfikacyjną Odznaki Krajoznawczo-Turystycznej „Na szlaku VIA REGIA” stanowią przedstawiciele zarządów: Stowarzyszenia Regionalnego Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego i Oddziału PTTK w Sosnowcu, bądź osoby wyznaczone przez te Zarządy.

 10. Zweryfikowana pomyślnie Książeczka Odznaki Krajoznawczo-Turystycznej „Na szlaku VIA REGIA” lub Kronika Krajoznawcza uprawnia do nabycia certyfikatu i odznaki.

 11. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Komisji Weryfikacyjnej powołanej na rzecz tej odznaki.

 12. Regulamin Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej „Na szlaku VIA REGIA” został zatwierdzony: 25.05.2011 r. przez Zarząd Oddziału PTTK w Sosnowcu, oraz 05.06.2011 r. przez Zarząd Stowarzyszenia Regionalnego Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego.

Załączniki


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalne Stowarzyszenie
Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego
ul. Józefa Piłsudskiego 39
42-500 Będzin
http://www.zaglebiedabrowskie.org

Oddział PTTK
im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu
ul. Dęblińska 1, 41-200 Sosnowiec
tel. (0-32) 266-23-61, fax 266-78-09
http://www.sosnowiec.pttk.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI