OK PTTK Województwa Wałbrzyskiego (OKWW) - I OK PTTK Województwa Wałbrzyskiego (OKWW) - II OK PTTK Województwa Wałbrzyskiego (OKWW) - III OK PTTK Województwa Wałbrzyskiego (OKWW) - IVI.        CELE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Odznakę Krajoznawczą PTTK Województwa Wałbrzyskiego zwaną dalej OKWW ustanowił Zarząd Wojewódzki PTTK w Wałbrzychu na wniosek Komisji Krajoznawczej ZW PTTK.

2.      Odznaka ma na celu popularyzację walorów krajoznawczych województwa wałbrzyskiego, osiągnięć kulturalnych i gospodarczych oraz zachęcenia turystów, głównie młodzieży szkolnej i pracującej do systematycznego poznawania piękna i dorobku naszego województwa.

3.      OKWW jest odznaką jednostopniową, zdobywaną wielokrotnie. Każdą wielokrotność zaznacza się odpowiednim kolorem i podkładką.

4.      Po pięciokrotnym zdobyciu odznaki zamienia się ją na Honorową Odznakę Krajoznawczą Województwa Wałbrzyskiego.

II.      WARUNKI ZDOBYCIA OKWW

1.      OKWW może zdobywać każdy po ukończeniu 10 roku życia. OKWW można zdobywać indywidualnie jak i w czasie wycieczek i imprez zbiorowych.

2.      Poszczególne wielokrotności OKWW można zdobywać w czasie nie dłuższym jak dwa lata.

3.      Normę punktów na kolejną wielokrotność można zdobywać bezpośrednio po osiągnięciu poprzedniej.

4.      OKWW zdobywa się zwiedzając wymienione w tabeli (załącznik) miejscowości i obiekty krajoznawcze woj. wałbrzyskiego, w czasie wycieczek pieszych, górskich, kolarskich, motorowych, autokarowych i in.

5.      Łączna ilość punktów dla każdej wielokrotności jest jednakowa i wynosi 230 pkt. Kolejność i dobór zwiedzanych obiektów krajoznawczych i miejscowości jest dowolna, jednak zdobywający OKWW ma obowiązek zaliczyć określoną w tabeli ilość punktów dla każdej grupy, a wielokrotność 3, 4 i 5 wymaga spełnienia zadań dodatkowych, które mają na celu wyrobienie umiejętności w organizowaniu imprez krajoznawczych.

6.      Ustala się następującą tabelę z wykazem miejscowości oraz obiektów stanowiących walory krajoznawcze województwa wałbrzyskiego, za zwiedzanie których przypada odpowiednia ilość punktów:

Grupy i rodzaje zwiedzanych obiektów krajoznawczych

Wykaz nazw geograficznych poszczególnych obiektów, nazw miejscowości, które należy zwiedzić oraz miejscowości, w których znajdują się obiekty krajoznawcze

Ilość pkt. za jeden obiekt

Ilość pkt. wymagana do zdobycia jednej wielokrotności

Rezerwaty przyrody i Parki Krajobrazowe

Bukowa Kalenica, Błędne Skały, Cisowa Góra, Cisy, Góra Choina, Muszkowicki Las Bukowy, Nowa Morawa, Puszcza Śnieżnej Białki, Skałki Stoleckie, Szczeliniec Wielki, Śnieżnik Kłodzki, Torfowisko pod Zieleńcem, Wielkie Torfowisko Batorowskie, Wodospad Wilczki, Jaskinia Niedźwiedzia, Książański Park Krajobrazowy, Stołowogórski Park Krajobrazowy, Śnieżnicki Park Krajobrazowy

10

30

Zabytkowe miasta

Bardo, Bolesławów, Bystrzyca Kłodzka, Dobromierz, Duszniki Zdrój, Dzierżoniów, Kłodzko, Lądek Zdrój, Lewin Kłodzki, Mieroszów, Międzylesie, Niemcza, Nowa Ruda, Radków, Srebrna Góra, Strzegom, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice, Złoty Stok, Ziębice

10

40

Zamki i ruiny zamków

Ciepłowody, Cisy, Gorzanów, Homole, Kamieniec Ząbkowicki, Karpno, Kraśków, Książ, Międzylesie, Niemcza, Owiesno, Piotrowice Świdnickie, Radosno, Ratno Dolne, Roztoka, Stoszowice, Szczerba, Witosławice, Zagórze Śląskie, Ząbkowice Śląskie

5

20

Pałace i dwory

Bystrzyca Kłodzka, Dobromierz, Jedlinka, Konary, Krosnowice, Pieszyce, Piława Dolna, Podzamek, Radochów, Rudnica, Stara Łomnica, Struga, Wałbrzych, Wilkanów, Wilków Wielki

5

15

Mury obronne, twierdze

Bystrzyca Kłodzka, Dzierżoniów, Kłodzko, Niemcza, Radków, Srebrna Góra, Strzegom, Świdnica, Świebodzice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice

5

10

Kościoły i klasztory

Bardo, Dzierżoniów, Grzmiąca, Henryków, Kamieniec Ząbkowicki, Kamieńczyk, Kłodzko, Krosnowice, Mąkolno, Mokrzeszów, Olszany, Pszenno, Radków, Rościszów, Roztoki, Rybnica Leśna, Sierpnica, Stare Bogaczowice, Stary Wielisław, Stolec, Strzegom, Strzelce Świdnickie, Szalejów Górny, Ścinawka Średnia, Świdnica, Wałbrzych, Wierzbno, Witoszów Dolny, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok

5

25

Ratusze

Bystrzyca Kłodzka, Dzierżoniów, Kłodzko, Radków, Świdnica, Świebodzice

5

5

Wieże

Pastuchów, Stara Łomnica, Strzegom, Ząbkowice Śląskie, Żelazno

5

5

Muzea

Bystrzyca Kłodzka, Duszniki Zdrój, Kłodzko, Rogoźnica, Świdnica, Wałbrzych, Zagórze Śląskie, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok

10

20

Dzieje walki narodu polskiego (pomniki i cmentarze)

Bielawa, Bożków, Czerwone Wzgórze, Głuszyca Górna, Gorzanów, Jeleniów, Kamieniec Ząbkowicki, Kłodzko, Kolce, Kudowa-Słone, Lewin Kłodzki, Pieszyce, Srebrna Góra, Sokolec, Ścinawka Średnia, Walim, Zimna

10

30

Osiągnięcia Polski Ludowej

przemysłowy zakład pracy, zakład górniczy, zakład rolno-hodowlany, obiekty mieszkaniowe, socjalne, komunikacyjne, kulturalne, inne

10

30

 

Zorganizowanie prelekcji, odczytu, pogadanki, wycieczki, wystawy, wyświetlenie filmu itp. imprezy krajoznawcze

Wielokrotności OKWW

III

IV

V

Ilość imprez

1

2

3

7.      Miejscowości i obiektów raz już zwiedzanych nie zalicza się na wielokrotność następną.

8.      Uzyskanie potwierdzenia pobytu w miejscowościach wymienionych w tabeli w zakresie „Miasta zabytkowego”, bez potwierdzenia zwiedzanych obiektów, które się w nich znajdują, daje podstawę do zaliczenia tylko takiej ilości punktów, która przysługuje za tę miejscowość.

9.      Miejscowości i obiekty krajoznawcze, wymienione w tabeli nie wyczerpują walorów krajoznawczych województwa wałbrzyskiego. Zaliczane będą również inne obiekty, pod warunkiem ich rzeczywistej wartości krajoznawczej.

III.    ZASADY POTWIERDZANIA POBYTU W MIEJSCOWOŚCIACH, ZWIEDZANIA OBIEKTÓW I WYKONANIA ZADAŃ DODATKOWYCH

1.      Podstawą do ubiegania się o OKWW jest kronika wykonana samodzielnie, w której zdobywający odznakę dokonuje wpisów zwiedzanych miejscowości, obiektów krajoznawczych i uzyskuje potwierdzenie pobytu lub wykonania zadań.

2.      Potwierdzeniem pobytu lub zwiedzenia obiektu może być odcisk pieczęci z nazwą miejscowości, obiektów krajoznawczych, wklejony bilet wstępu, zdjęcie wykonane samodzielnie lub w razie niemożności uzyskania powyższego, samodzielnie wykonany opis z zaznaczeniem aktualnego stanu, potwierdzony przez jedną z niżej wymienionych osób:

a.     bez konieczności udziału w wycieczce:

·        Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa,

·        Instruktor Krajoznawstwa Polski,

·        Instruktor Krajoznawstwa właściwego Regionu,

·        Przodownik Turystyki Kwalifikowanej,

·        Przewodnik Turystyczny,

b.    pod warunkiem uczestnictwa w wycieczce:

·        Kierownik Wycieczki Szkolnej,

·        Organizator Turystyki PTTK,

·        Opiekun SKKT PTTK,

·        Instruktor Harcerski.

3.      Osoba potwierdzająca wpisuje do kroniki datę, czytelnie imię i nazwisko oraz numer posiadanej legitymacji.

IV.   ZASADY PRZYZNAWANIA I EWIDENCJI OKWW

1.      Po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów, kronikę przedkłada się osobiście w Komisji Krajoznawczej macierzystego Oddziału PTTK, która zatwierdza i przyznaje OKWW do czwartej wielokrotności włącznie. Turyści spoza województwa wałbrzyskiego dostarczają kroniki do weryfikacji do Komisji Krajoznawczej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Wałbrzychu.

2.      Piątą wielokrotność czyli HOKWW przyznaje Komisja Krajoznawcza ZW PTTK w Wałbrzychu na wniosek macierzystego Oddziału PTTK.

3.      Komisja Krajoznawcza ZW PTTK może również przyznać HOKWW poza normalnym tokiem jej zdobywania, osobie, która szczególnie zasłużyła się dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa w woj. wałbrzyskim.

4.      Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych OKWW prowadzą jednostki przyznające odznakę.

5.      Ewidencja powinna zawierać numer kolejny, numer wielokrotności, imię i nazwisko, rok urodzenia, adres, datę przyznania, podpisy osób przyznających OKWW.

V.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Zdobycie HOKWW upoważnia do ubiegania się o nadanie uprawnień Instruktora Krajoznawstwa.

2.      Regulamin OKWW został uchwalony przez Zarząd Wojewódzki PTTK w Wałbrzychu w dniu 9.09.1977 roku uchwałą nr 21/II/77 i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1978 r.

3.      Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Komisji Krajoznawczej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Wałbrzychu.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”
58-300 Wałbrzych
ul. Marii Konopnickiej 19
tel. (0-74) 842-40-51; fax 842-59-00
http://walbrzych.pttk.pl
e-mail: poczta@walbrzych.pttk.pl


ODZNAKA ZAMIENIONA NA
ODZNAKĘ ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ (OZW)