OTK ''Turystka Juniorka'' OTK ''Turysta Junior''1.      Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Turysta Junior” jest ustanowiona i nadawana przez Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie w celu zachęcenia dzieci i młodzieży do systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa w różnych formach.

2.      Odznaka jest jednostopniowa.

3.      Odznakę mogą zdobywać turyści, którzy nie przekroczyli 12 roku życia.

4.      Podstawowym warunkiem zdobycia odznaki jest odbycie w ciągu 12 kolejnych miesięcy 6 wędrówek turystycznych pieszych, kolarskich, kajakowych itp.

Uwzględnia się również wycieczki autokarowe połączone z ww. formami wędrowania trwającymi nie krócej niż 3 godz.

5.      Wędrówki odbyte po raz drugi tą samą trasą nie będą zaliczane do normy odznaki.

6.      Trasę wędrówki należy wpisać do „Dzienniczka” i potwierdzić przez organizatorów wycieczek, opiekuna odpowiedzialnego za bezpieczeństwo uczestników wycieczki lub jednego z rodziców.

7.      Wszystkie wycieczki odbyte w trakcie zdobywania odznaki „Turysta-Junior” będą zaliczane do następnej odznaki, jaką jest „Turystyczna Rodzinka”.

8.      Odznakę przyznaje Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie.

Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej”


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Tarnowskiej”
ul. Żydowska 20, 33-100 Tarnów
tel. (0-14) 622-22-00
http://tarnow.pttk.pl
e-mail: pttk@is.net.pl