Lp.
Nazwa Odznaki
Rok
powstania
Weryfikacja

1.

OK „Opatowski Szlak Powstania Styczniowego”
2022
O/PTTK Opatów

2.

OK PTTK „Szlakami Stefana Żeromskiego – Ciebie Jedną Kocham”
2013
O/Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej

3.

OK „Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej”
2010
O/Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej

4.

ORTK „Poznajemy Ziemię Kielecką”
1998
O/Świętokrzyski PTTK w Kielcach

5.

Ostrowiecka Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza
2012
Zespół weryfikacyjny przy MCK
w Ostrowcu Świętokrzyskim

6.

OTK „Miłośnik Puszczy Świętokrzyskiej”
2008
O/Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej

7.

OTK PTTK „Krzemionki na szlaku neolitu”
2020
O/Świętokrzyski PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim

8.

OTK „Ścieżka Stara”
2023
O/Międzyszkolny PTTK w Starachowicach

9.

OTK „Znam Ziemię Staszowską”
2013
Koło Grodzkie PTTK w Staszowie

10.

OT „Turysta Pieszy Województwa Świętokrzyskiego”
2010
O/Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej

11.

RO „Miłośnik Ponidzia”
1985
O/Świętokrzyski PTTK w Kielcach

12.

ROK „Szlakami 1000-lecia po Ziemi Kieleckiej”
1966
O/Świętokrzyski PTTK w Kielcach

13.

ROK „Turysta Ziemi Koneckiej”
1996
O/PTTK Końskie

14.

ROT „Turysta Świętokrzyski”
1983
O/Świętokrzyski PTTK w Kielcach

15.

ROTK „Turysta Geolog”
2005
O/Świętokrzyski PTTK w Kielcach

16.

ROTK „Turysta Ziemi Opatowskiej”
2004
O/PTTK Opatów

17.

ROTK „Śladami Zabytków Techniki SOP”
1998
O/Świętokrzyski PTTK w Kielcach

18.

ROTK „Wędrowiec Skarżyski”
2003
O/Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej

19.

Sandomierska Odznaka Regionalna (SOR)
2010
PTTK Oddział w Sandomierzu