Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Celem odznaki jest:

  1. popularyzowanie walorów turystyczno-krajoznawczych „Szlaku Odry – 741,6 km”, na całym szlaku Odry i jej wpływu na gospodarczy rozwój miast leżących nad jej brzegami. Poznawanie pomników przyrody, ciekawych miejsc i obiektów kultury materialnej na szlaku,

  2. promowanie turystyki wodnej (żeglarskiej, motorowodnej, kajakowej, wioślarskiej) na całym szlaku Odry i jej wpływu na gospodarczy rozwój miast leżących nad brzegami,

  3. popularyzowanie i wyróżnianie inicjatyw wzbogacających ofertę turystyczną oraz infrastrukturę nadbrzeżną (mariny, przystanie, pomosty, itp.) na całym szlaku Odry.

 2. Odznaka posiada dwa stopnie przyznawane niezależnie od siebie, stopniem szczególnym jest odznaka honorowa:

 3. Złota – przyznawana turystom wodnym, którzy na jachcie żaglowym, motorowym, kajaku, tratwie, łodzi wiosłowej lub innym sprzęcie pływającym przepłynęli szlak Odry w czasie jednej imprezy w danym roku,

 4. Srebrna – przyznawana turystom wodnym jak wyżej, którzy przepłynęli cały szlak Odry w odcinkach rozłożonych na kilka sezonów turystycznych,

 5. Honorowa – przyznawana dla osób fizycznych i prawnych, organizacji pozarządowych, podmiotów samorządowych oraz związków gmin, które w swym działaniu popularyzują walory krajoznawcze oraz wykorzystanie rzeki i przyczyniają się do jej turystycznego zagospodarowania.

 1. Odznakę w stopniu złotym i srebrnym może zdobyć uczestnik rejsu przedstawiając prawidłowo wypełniony dzienniczek lub kronikę udokumentowaną zdjęciami, pieczątkami zwiedzanych obiektów wg wykazu będącego załącznikiem do regulaminu.

 2. Odznakę w stopniu złotym i srebrnym przyznaje na podstawie przedstawionej kroniki-dzienniczka i prowadzi ewidencję Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK.

 3. Odznaki stopnia złotego są numerowane i posiadają legitymacje.

 4. Odznaki stopnia honorowego przyznaje Centrum Turystyki Wodnej PTTK na wniosek osób fizycznych lub prawnych.

 5. Postanowienia końcowe:

  1. odznaka została ustanowiona przez Zarząd Główny PTTK Uchwałą Nr 410/XVI/2009 dnia 30.05.2009 r. i przyjęta do rozpowszechniania przez Centrum Turystyki Wodnej PTTK,

  2. dystrybucję odznak prowadzić będzie Centrum Turystyki Wodnej PTTK oraz Oddział PTTK przy Klubie POW w Bydgoszczy,

  3. dzienniczek Odznaki „Szlak Odry – 741,6 km” można będzie nabyć w Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Oddziale PTTK przy Klubie POW w Bydgoszczy,

  4. za rejsy odbyte w latach poprzednich odznaki będą weryfikowane zgodnie z niniejszym regulaminem.

Załącznik nr 1
do Regulaminu OTK „Szlak Odry – 741,6 km”

Wzór Odznaki

Odznaka Odznaka Odznaka

Złota

Srebrna

Honorowa

Załącznik nr 2
do Regulaminu OTK „Szlak Odry – 741,6 km”

Miejsca potwierdzeń trasy rejsu do OTK „Szlak Odry – 741,6 km”

Dostępne miejsce do slipowania łodzi – przystań Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Koźle, ul. Xawerego Dunikowskiego, przy moście drogowym.

 1. Śluza Koźle lub w Klubie Sportowym „Marina Lasoki” ul. Lasoki 1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

 2. Śluza Januszkowice.

 3. Śluza Krępa.

 4. Śluza Krapkowice.

 5. Śluza Rogów.

 6. Śluza Kąty.

 7. Śluza Groszowice.

 8. Śluza Opole.

 9. Śluza Wróblin.

 10. Śluza Dobrzeń.

 11. Śluza Chróścice.

 12. Śluza Zawada.

 13. Śluza Ujście Nysy.

 14. Śluza Zwanowice.

 15. Śluza Brzeg.

 16. Śluza Lipki.

 17. Śluza Oława.

 18. Śluza Ratowice.

 19. Śluza Janowice.

 20. Śluza Bartoszewice.

 21. Miejscowość Wrocław – dowolny punk z trasy zwiedzania miasta;

  • śluza Opatowicka,

  • śluza Mieszczańska.

 22. Śluza Zacisze.

 23. Śluza Różanka.

 24. Śluza Rędzin.

 25. Miejscowość Uraz.

 26. Śluza Brzeg Dolny.

 27. Miejscowość Ścinawa – dowolny punkt z trasy zwiedzania miasta.

 28. Miejscowość Głogów – dowolny punkt z trasy zwiedzania miasta.

 29. Miejscowość Bytom Odrzański – dowolny punkt z trasy zwiedzania miasta.

 30. Miejscowość Nowa Sól – dowolny punkt z trasy zwiedzania miasta.

 31. Miejscowość Cigacice – dowolny punkt z trasy zwiedzania miasta.

 32. Miejscowość Krosno Odrzańskie – dowolny punkt z trasy zwiedzania miasta.

 33. Miejscowość Słubice – dowolny punkt z trasy zwiedzania miasta.

 34. Miejscowość Kostrzyn nad Odrą – dowolny punkt z trasy zwiedzania miasta.

 35. Miejscowość Gozdowice – dowolny punkt z trasy zwiedzania miasta.

 36. Miejscowość Widuchowa/Gryfino – dowolny punkt z trasy zwiedzania miasta.

 37. Miejscowość Szczecin – dowolny punkt z trasy zwiedzania miasta;

 38. oraz każde inne potwierdzenie z trasy podróży (muzeum, stacja paliwowa, sklep, inne) ułatwiające weryfikacje rejsu, ważne szczególnie przy pokonywaniu trasy podczas kilku sezonów nawigacyjnych.

W przypadku rejsu zorganizowanego, Komandor Rejsu potwierdza przebytą trasę.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK
ul. Jana Kasprowicza 40
01-781 Warszawa
tel. (22) 254-85-95
http://www.ktz.pttk.pl
e-mail: ktz@pttk.pl