Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Odznaka ma na celu zapoznanie z działalnością dowódców powstania styczniowego.

 2. Odznakę może zdobywać osoba, która ukończyła 7 lat.

 3. Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty, które należy zdobywać w kolejności stopni:

  • na stopień brązowy należy zapoznać się z działalnością 3. dowódców powstania styczniowego oraz zwiedzić pole walki lub zabytki (w jednej miejscowości zaznaczonej kolorem czerwonym, dotyczących 3 dowódców),

  • na stopień srebrny należy zapoznać się z działalnością następnych 5. dowódców powstania styczniowego oraz zwiedzić pole walki lub zabytki( w jednej miejscowości zaznaczonej kolorem czerwonym, dotyczących 5 dowódców),

  • na stopień złoty należy zapoznać się z działalnością następnych 10. dowódców powstania styczniowego oraz zwiedzić pole walki lub zabytki (w jednej miejscowości zaznaczonej kolorem czerwonym, dotyczących 10 dowódców), wymienionych w Załączniku do regulaminu odznaki.

 4. Czas zdobywania odznaki na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

 5. Podstawą do zdobycia odznaki jest Kronika Odznaki, opracowana i prowadzona w dowolny sposób przez zdobywającego odznakę. Na pierwszej stronie Kroniki Odznaki należy umieścić dane personalne oraz adres zamieszkania osoby zdobywającej odznakę.

 6. Potwierdzeniem zwiedzonych miejsc mogą być: pieczątka miejscowości, fotografie, potwierdzenie kadry programowej PTTK, która uczestniczyła podczas zwiedzania obiektu, opis, szkic obiektu (pomnika, treść tablicy pamiątkowej).

 7. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

 8. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm 6.

 9. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego przesyłka pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

 10. Interpretacja regulaminu odznaki należy wyłącznie do Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

 11. Regulamin został wprowadzony w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie nr 2/2013 z dnia 19.02.2013 r. i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik
do Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK
„Poznaj Dowódców Powstania Styczniowego”


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl