1. Warunkiem uzyskania odznaki jest udokumentowanie odbycia spływów rzeką Skawą na odcinku min. 30 km:

    • trzykrotnie w okresie kolejnych sezonów,

    • lub pięciokrotnie w dowolnych okresach czasu.TYMCZASOWY BRAK ZNOWELIZOWANEGO REGULAMINU
ORAZ WZORU ODZNAKI

Komisja Turystyki Kajakowej
Zarządu Wojewódzkiego PTTK
ul. Wojciecha Korfantego 10
40-013 Katowice