OdznakaCelem odznaki jest przybliżenie i popularyzacja postaci Stanisława Leszczyńskiego, zapisanej na kartach historii Polski i Francji.

  1. Odznakę mogą zdobywać wszyscy, którzy ukończyli 10 lat niezależnie od uprawianej dyscypliny turystycznej.

  2. Odznaka jest jednostopniowa i zdobywanie jej nie podlega ograniczeniom czasowym.

  3. Odznakę można zdobywać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  4. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie co najmniej trzech miejscowości z wymienionych poniżej: Leszno, Rydzyna, Poznań, Warszawa, Gdańsk.

  5. Przy zdobywaniu odznaki obowiązują potwierdzenia terenowe lub kierownika wycieczki.

  6. Odznakę przyznaje Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK.

  7. Prawo ostatecznej interpretacji regulaminu należy do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
Rynek 35, 64-500 Szamotuły
tel. (0-61) 292-16-38
http://szamotuly.pttk.pl
e-mail: poczta@szamotuly.pttk.pl