Odznaka  Odznaka  Odznaka  Odznaka 1. Organizatorem Międzynarodowej Odznaki Turystycznej Besky(i)dy II są wspólnie: Klub Czeskich Turystów w Trzyńcu, PTTS „Beskid Śląski“ w RCz (Czechy), Oddział PTTK „Wisła” i Oddział Babiogórski PTTK w Żywcu (Polska), KT Wysoka nad Kysucą (Słowacja).

 2. Warunki uzyskania odznaki.

  1. Warunki uzyskania odznaki:

   1. warunki uzyskania odznaki może wypełniać każdy, bez względu na przynależność państwową, wiek i członkowstwo w organizacji turystycznej po zakupieniu Książeczki,

   2. dzieci i młodzież w wieku do 15 lat w obecności rodziców, lub pod przewodnictwem kierownika TOM albo innej osoby odpowiedzialnej.

  2. Książeczkę można uzyskać:

   1. na każdym punkcie kontrolnym (po 6 punktów w Czechach, w Polsce i na Słowacji),

   2. na wspólnych imprezach turystycznych organizowanych przez „ustanawiających odznakę”.

  3. Terminy wspólnych imprez turystycznych można znaleźć na Internecie na stronach: http://www.kct-trinec.ic.cz, http://www.ptts-beskidslaski.cz, http://www.pttk.wisla.pl, http://www.zywiec.pttk.pl, http://www.turistika.e-kysuce.sk.

  1. Cena Książeczki MOT Besky(i)dy II wynosi: 30,00 Kč albo 5,00 zł albo 1,00 EUR.

  2. Potwierdzenie uczestnictwa: zakupem okrągłej naklejki i wklejeniem jej do Książeczki na przeznaczone miejsce. Naklejkę może uczestnik zakupić także w miejscu rejestracji uczestnictwa. W przypadku, że w miejscu sprzedaży nie ma naklejek, należy potwierdzić uczestnictwo miejsca pieczątką albo innym wiarygodnym potwierdzeniem, Książeczkę można zakupić przy odbiorze odznaki. Podobnie można postąpić też w wypadku, kiedy sprzedający sprzedaje naklejki za wyższe ceny, niż podano powyżej.

  3. Cena sprzedaży 1 sztuki naklejki wynosi: 15,00 Kč albo 2,50 zł albo 0,50 EUR.

  4. Spełnienie warunków:

   1. okres spełniania warunków jest czasowo ograniczony: od 1.01.2013 roku do 15.09.2015 roku,

   2. poszczególne miejsca można odwiedzać w dowolnej kolejności,

   3. warunki można spełniać równocześnie we wszystkich trzech państwach.

  5. Stopnie odznak:

   1. dla uzyskania odznaki w jednym państwie potrzeba odwiedzić minimalnie 5 dowolnie wybranych miejsc z 6 wymienionych,

   2. odznakę premiowaną można uzyskać po odwiedzeniu wszystkich 18 miejsc kontrolnych wymienionych w Książeczce.

  6. Udzielanie odznak po spełnieniu poszczególnych stopni odznaki:

   1. na jakiejkolwiek wspólnej imprezie turystycznej wymienionej wg punktu 2) b),

   2. każdy organizator może wręczyć dowolną odznakę po spełnieniu ww. warunków. Odznaki są odpłatne w cenie 5,00 zł albo 1 Euro,

   3. w wypadku, że Książeczka będzie doręczona pocztą, będzie wraz z odznaką przesłana przesyłką pobraniową za liczeniem opłaty za opakowanie w wysokości 30,00 Kč albo 5,00 zł albo 1,00 EUR, adresy pocztowe są podane na stronach internetowych wg p. 2) b).

  7. Spełnianie warunków MTO Beskidy II wykonuje każdy uczestnik na własne ryzyko.

Miejsca, które trzeba zwiedzić i uzyskać stamtąd naklejki
(przy braku naklejki – potwierdzenie pieczątką)

Czechy:

 1. Slavíč

 2. Studeničný (Studeniczne)

 3. Kamenitý

 4. Gruň – Hotel Charbulak

 5. Archeopark Chotěbuz

 6. Filipka

Polska:

 1. Ochodzita

 2. Wieża Piastowska w Cieszynie

 3. Wisła – zameczek Habsburgów

 4. Pilsko (Hala Miziowa)

 5. Groń Jana Pawła II

 6. Żywiec – Muzeum Miejskie

Słowacja:

 1. Veľký Polom

 2. Živčáková – Mariánske Pútnické Miesto

 3. Súľovský hrad

 4. Vrátna dolina – Jánošíkove diery

 5. Nová Bystrica – Vychylovka

 6. Hrad Strečno (zamek Strečno)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionálna Rada
Klubu Slovenských Turistov Čadca
ul. Športovcov 2525, 022 35 Čadca
http://www.turistika.e-kysuce.sk
e-mail: opial@tmn.sk

Klub Českých Turistů Třinec
PO BOX 17
739 61 Třinec 1
http://www.kct-trinec.ic.cz
e-mail: kct.trinec@post.cz

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe
„Beskid Śląski” w Republice Czeskiej
ul. Komenského 4, 737 01 Český Těšín
http://www.ptts-beskidslaski.cz
e-mail: info@ptts-beskidslaski.cz

Oddział PTTK „Wisła”
ul. Lipowa 4a, 43-460 Wisła
tel. (0-33) 855-35-60, fax 855-34-80
http://www.pttk.wisla.pl
e-mail: pttk@wisla.pl

Oddział Babiogórski PTTK w Żywcu
ul. 3 maja 16, 34-300 Żywiec
tel./fax (0-33) 861-26-34
http://zywiec.pttk.pl
e-mail: biuro@zywiec.pttk.pl