Odznaka    Odznaka    OdznakaRegulamin zatwierdzony uchwałą nr 50/95 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 27.10.1995 r.

 1. Kolejowa Odznaka Turystyczna PTTK została ustanowiona przez Federację Rady Kultury Fizycznej i Turystyki „Kolejarz” oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na wniosek Oddziału PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu.

 2. Celem odznaki jest zachęcenie środowisk kolejarskich do uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz popularyzacja tematyki kolejowej wśród szerokich kręgów społeczeństwa.

 3. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

 4. Odznakę należy zdobywać w kolejności stopni.

 5. W ciągu roku można zdobyć tylko jeden stopień.

 6. Odznakę można zdobywać jedynie na terenie Polski.

 7. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi.

 8. Dokumentację wycieczek należy prowadzić samodzielnie w dowolnej formie. Powinna ona zawierać: datę odbycia wycieczki, opis przebiegu trasy oraz zwiedzanych obiektów, długość trasy oraz potwierdzenia terenowe (pieczątki, datowniki, bilety, fotografie). Potwierdzeniem terenowym może być również podpis przodownika turystyki kwalifikowanej PTTK, instruktora krajoznawstwa PTTK, przewodnika lub organizatora imprezy (z pieczątką).

 9. Nie można powtarzać tras wycieczek ani wykazywać ponownie zwiedzanych obiektów.

 10. Odznakę przyznaje i rozprowadza Oddział Pracowników Kolejowych PTTK w Poznaniu, ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań.

 11. Pragnąc zdobyć Kolejową Odznakę Turystyczną PTTK należy spełnić przewidziane dla danego stopnia wymagania zawarte w tabeli i odpowiednio je udokumentować według postanowień punktu 8.

Wymagania

Stopień

Brązowy

Srebrny

Złoty

a) wycieczki turystyczne

3

5

7

b) pomnik techniki

1

2

3

c) zabytkowy budynek stacyjny

1

2

3

d) tablica pamiątkowa

1

1

2

e) skansen lub muzeum

1

2

3

f) pociąg okolicznościowy

1

2

g) przejazd linią kolejową nie należącą do PKP

1*

h) przejazd linią wąskotorową

1

3

4

i) przejazd koleją linową

1

2

j) impreza turystyczna środowiska

1

2

3

k) wystawa modeli lub taboru

1

2

l) wycieczka linią nieistniejącą

1

2

m) wycieczka linią nieczynną

1

3

5

n) przejazd z trakcją parową

1

2

3

o) budowla inżynierska

1

2

4

*Patrz: Uwagi do załącznika.

 1. Do odznaki można zaliczać wycieczki odbyte po 27.10.1995 r.

 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Kolejowej Odznaki Turystycznej działającej przy Zarządzie Oddziału PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu.

 3. Osoby przesyłające dokumentację wycieczek do weryfikacji obowiązane są dołączyć znaczki na list polecony. W przypadku przyznania odznaki można ją wykupić przesyłając przekazem sumę stanowiącą koszt jej produkcji. Adres do korespondencji znajduje się w punkcie 10. regulaminu.

Załącznik do regulaminu Kolejowej Odznaki Turystycznej PTTK

Komentarz do tabeli:

 1. należy wziąć udział w wycieczce turystycznej mającej swój początek i koniec na stacji lub przystanku kolejowym. Dozwolone jest tylko rozpoczęcie lub zakończenie wycieczki na stacji, gdy dojazd (powrót) odbywał się koleją;

 2. za pomnik techniki uznaje się lokomotywę bądź inne eksponaty techniczne ustawione w charakterze pomnika;

 3. zabytkowy budynek stacyjny to obiekt zbudowany przed 1945 rokiem, zawierający elementy stylu architektonicznego lub odznaczający się niespotykanymi rozwiązaniami fasady lub wnętrza. Oprócz budynków stacyjnych można także uznać inne zabytkowe budowle związane ściśle z kolejnictwem jak na przykład gmachy dyrekcji okręgowych, lokomotywownie, zakłady naprawcze itp.

 4. treść widniejąca na tablicy powinna dotyczyć tylko tematyki związanej z kolejnictwem jak na przykład: udział kolejarzy w walkach, pamiątki manifestacji, otwarcie linii kolejowej itp.

 5. należy dokładnie zapoznać się z ekspozycją zorganizowanego na stałe skansenu lub muzeum kolejnictwa; w przypadku zwiedzania izb pamięci lub historii w zakładzie pracy PKP lub szkole kolejowej dwa takie obiekty są równoważne jednemu skansenowi; postanowienia tego punktu dotyczą także tzw. czynnych skansenów trakcji parowej;

 6. za pociąg okolicznościowy uważa się przejazd pociągiem nie uwzględnionym w sieciowym rozkładzie jazdy (jako pociąg stałego kursowania) i mającym charakter turystyczny lub hobbistyczny; pociągi takie towarzyszą zwykle wystawom taboru kolejowego, obchodom rocznicowym lub kursują na zamówienie grup entuzjastów kolejnictwa i są w dużej mierze dostępne dla wszystkich chętnych;

 7. za przejazd linią kolejową nie należącą do PKP uważa się przejazd długości co najmniej 10 km, a w przypadku linii wydzielonych o całkowitej długości mniejszej niż 10 km – przejazd całej trasy; punkt ten nie dotyczy kolei linowych;

 8. przejazd kolejami wąskotorowymi powinien obejmować określoną w tabeli ilość odcinków różnych grup kolei wąskotorowych;

 9. dotyczy również kolei linowo-terenowej, natomiast nie uwzględnia wyciągów krzesełkowych, orczykowych itp.

 10. za imprezę turystyczną środowiska uważane są: zlot, rajd lub wycieczka organizowana przez jednostki PTTK związane ze środowiskiem kolejowym w randze oddziału, koła lub klubu turystycznego; zaliczyć tu można także wyjazd turystyczny wagonem akcji socjalnej lub imprezę turystyczną zorganizowaną przez jednostkę Federacji Rady Kultury Fizycznej i Turystyki Kolejarz;

 11. wystawa modeli powinna być firmowana przez Klub Modelarzy Kolejowych lub organizację pokrewną; nie można uznać w tym punkcie giełdy modelarskiej;

 12. za wycieczkę linią nieistniejącą uważa się przejazd lub przejście turystyczne pokrywające się z odcinkiem linii kolejowej rozebranej; wybór trasy należy do zdobywającego odznakę, który jednak powinien trasę dokładnie opisać (przebieg, punkty pośrednie, zachowane fragmenty szyn, podkładów, urządzeń, budynki, mosty, tunele itp.);

 13. za linię nieczynną uważa się linię, po której już nie prowadzi się planowego ruchu pasażerskiego;

 14. obowiązuje przejazd pociągiem prowadzonym przez parowóz na odcinku co najmniej 25 km, a w przypadku kolei wąskotorowej – 10 km lub na całej długości trasy jeżeli jest ona krótsza od powyższych norm;

 15. zaliczone będzie zapoznanie z mostem, wiaduktem, tunelem o ciekawej konstrukcji lub dużej wartości historycznej; ten podpunkt obowiązuje również w przypadku zwiedzania obiektów i urządzeń kolejowych jak na przykład: nastawni, dyspozytorni okręgowych, górek rozrządowych, lokomotywowni, podstacji trakcyjnych, zakładów naprawczych taboru kolejowego i innych pod warunkiem oprowadzenia przez przewodnika lub instruktora.

Uwagi do załącznika:

Przy zaliczaniu dozwolone jest połączenie wymogów podpunktu „a” z „f”, podpunktu „f” z „g”, „h”, „m”, „n” oraz podpunktu „h” z „g”, „n” lub „m”.

Przejazd, o którym mowa w podpunkcie „g” może być realizowany w trakcie zdobywania dowolnego stopnia odznaki.

Wykaz obiektów muzealnych

 1. Muzeum Kolejnictwa w Warszawie (dworzec Warszawa Główna).

 2. Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.

 3. Skansen Kolei Normalnotorowych w Ełku.

 4. Eksponaty na stacji Ełk Wąskotorowy.

 5. Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce.

 6. Skansen Kolei Normalnotorowych w Rybniku.

 7. Skansen PKP Parowozownia Kościerzyna.

 8. Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji koło Żnina.

 9. Parowozownia w Jaworzynie Śląskiej.

 10. Skansen Kolei Wąskotorowej w Opalenicy.

 11. Parowozownia Wolsztyn.

 12. Muzeum Kolei Wąskotorowej w Gryficach.

 13. Ośrodek Muzealny w Zduńskiej Woli Karsznicach.

 14. Stała Wystawa Sprzętu Ratownictwa Kolejowego w Poznaniu.

 15. Skansen Maszyn Parowych w Tarnowskich Górach.

 16. Ośrodek Muzealny Bydgoskiego Węzła Kolejowego w Bydgoszczy.

 17. Skansen Taboru w Choszcznie.

Proponowane trasy piesze (przykłady)

 1. Gołdap – Botkuny – Stańczyki – Żytkiejmy.

 2. Węgorzewo – Banie Mazurskie – Gołdap.

 3. Giżycko – Kruklanki – Węgorzewo.

 4. Żnin – Podgórzyn – Ostrówce.

 5. Mieleszyn – Rzym – Rogowo – Wenecja.

 6. Witkowo – Powidz – Anastazego.

 7. Nowy Tomyśl – Wąsowo – Trzcianka Zachodnia.

 8. Wilcze Tułowskie – Piaski Królewskie.

 9. Łagów Lubuski – Sieniawa Lubuska – Gościkowo – Międzyrzecz.

 10. Żmigród – Milicz – Sulmierzyce.

 11. Sulęcin – Lubniewice – Rudnica.

 12. Zielona Góra – Jędrzychów – Kiełpin.

 13. Mysłakowice – Kamienna Góra.

 14. Lubań Śląski – Leśna.

 15. Kamienna Góra – Okrzeszyn.

 16. Ścinawka Średnia – Radków.

 17. Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój.

 18. Jugowice – Walim.

 19. Dzierżoniów – Srebrna Góra – Nowa Wieś Kłodzka.

 20. Wałbrzych Szczawienko – Szczawno Zdrój – Boguszów Gorce.

 21. Skawce – Wadowice.

 22. Nowy Targ – Ludźmierz – Podczerwone.

 23. Korzybie – Polanów.

 24. Połczyn-Zdrój – Cieszyno Drawskie – Złocieniec.

 25. Rzepedź – Łupków – Cisna.

Proponowane grupy kolei wąskotorowych

 1. Pomorska (rejon Gryfic)

 2. Pomorska (rejon Stargardu)

 3. Pomorska (rejon Białogardu)

 4. Gdańska

 5. Ełcka

 6. Bydgosko-Wyrzyska

 7. Opalenicka

 8. Gnieźnieńska

 9. Żnińska

 10. Kujawska

 11. Średzka

 12. Śmigielska

 13. Kaliska

 14. Mławska

 1. Sochaczewska

 2. Rogowska

 3. Górnośląska

 4. Piotrkowska

 5. Jędrzejowska

 6. Nałęczowska

 7. Przeworska

 8. Starachowicka

 9. Grójecka

 10. Nasielska

 11. Bieszczadzka Kolej Leśna (poza PKP)

 12. Koleje Puszczy Białowieskiej (poza PKP)

 13. Koleje Cukrowni Dobre, Kruszwica, Tuczno (poza PKP)

 14. …i inne

Uwaga! Przy wędrówce liniami istniejącymi należy zwrócić uwagę na ewentualny ruch pociągów.

Referat Weryfikacyjny Kolejowej Odznaki Turystycznej PTTK (…) – prosimy o kontakt pod numerem telefonu 0502 024616 lub z organizatorami imprez O/PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu.

Pierwszy Regulamin Kolejowej Odznaki Turystycznej PTTK


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu
ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań
tel. (+48) 603 429 235
e-mail: andrzej.kudlaszyk@wp.pl