Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka turystyczno-krajoznawcza PTTK „Turysta Senior”, zwana dalej odznaką jest ustanowiona i nadawana przez PTTK w celu zachęcenia do systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa w różnych formach przez członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, bez ograniczeń wieku, szczególnie zrzeszonych w kołach i klubach PTTK.

 2. Odznaka jest trzystopniowa i zdobywa się ją w kolejności stopni: pierwszy, drugi i trzeci – z „wawrzynem za wytrwałość”:

  1. Podstawowym warunkiem zdobycia odznaki stopnia pierwszego jest odbycie w ciągu 1 roku (12 miesięcy) 12 wycieczek turystycznych jednodniowych dowolnie: pieszych, kajakowych, kolarskich, narciarskich itp. – minimum 3 godzinnych. Uwzględnia się również wycieczki autokarowe połączone z ww. formami wycieczkowania.

  2. Warunkiem zdobycia odznaki stopnia drugiego jest odbycie następnych 12 wycieczek wg zasad pkt. a) w ciągu drugiego roku.

  3. Warunkiem zdobycia odznaki stopnia trzeciego z „wawrzynem za wytrwałość” jest odbycie następnych 12 wycieczek wg zasad pkt. a) w trzecim roku.

 3. Przebieg odbytych wycieczek turysta notuje w „Książeczce wycieczek” – legitymacji potwierdzając indywidualne przebycie szlaku we wszelkiego rodzaju instytucjach leżących na trasie wycieczek. Obowiązuje potwierdzenie daty przejścia.

 4. Wycieczki zorganizowane grupowo muszą być potwierdzone przez jednostkę organizującą wycieczkę.

 5. Wycieczki odbywane w ramach zdobywania odznaki mogą być zaliczone do norm potrzebnych dla zdobycia innych odznak PTTK zgodnie z ich regulaminami.

 6. Odznakę przyznają na wniosek koła PTTK: pierwszego i drugiego stopnia – zarządy oddziałów PTTK przy współpracy z zarządem oddziału PZERiI; trzeciego stopnia z „wawrzynem za wytrwałość” – zarządy okręgów PTTK przy współudziale zarządów oddziałów wojewódzkich PZERiI.

 7. Wręczenie odznak powinno mieć zwyczajowy uroczysty charakter (dotyczy to szczególnie odznaki trzeciego stopnia „Z wawrzynem za wytrwałość”).

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF