Odznaka 1. Pomorska Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK w Gdańsku ustanawia Regulamin zdobywania Kolarskiej Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK pod nazwą: „Dwory i Pałace Północnych Kaszub”. Celem zdobywania odznaki jest spopularyzowanie zabytków architektury oraz walorów krajoznawczo-turystycznych Kaszub Północnych.

 2. Regulamin wprowadza trzy stopnie odznaki, których zdobywanie odbywa się kolejno według stopni: brązowa, srebrna, złota. Regulamin opracowany został we współpracy z Wójtem Gminy Choczewo, który jednocześnie jest fundatorem matrycy i pierwszej edycji pamiątkowych odznak.

 3. Zwiedzanie obiektów odbywa się tylko w ramach uczestnictwa w wycieczkach rowerowych zgodnie z wykazem obiektów stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. Łączna ilość obiektów do zdobycia wynosi 34 szt. Na stopień brązowy należy zwiedzić 8, srebrny 10, a złoty 16 obiektów. Kolejność zwiedzania obiektów jest dowolna w ramach poszczególnych stopni odznaki.

 4. Zdobycie odznaki polega na odwiedzeniu i poznaniu w miarę dostępności obiektów. Udokumentowanie zwiedzania danego obiektu odbywa się poprzez uzyskanie pieczątki z obiektu lub z miejscowości gdzie się obiekt znajduje. W przypadku braku takiej możliwości dopuszcza się wykonanie zdjęcia razem z rowerem na tle obiektu.

 5. Udokumentowanie zwiedzania obiektu odbywać się powinno w osobnej, przeznaczonej do tego celu Książeczce Wycieczek Kolarskich (KOT) lub w kronice własnego pomysłu.

 6. Czas zdobywania odznaki dla każdego ze stopni jest nieograniczony. Zdobywanie Odznaki „Dwory i Pałace Północnych Kaszub” można łączyć ze zdobywaniem Kolarskiej Odznaki Turystycznej (KOT) oraz innych odznak z ogólnopolskich regulaminów ustalonych przez Zarząd Główny PTTK. Książeczka potwierdzeń powinna zawierać imię i nazwisko zdobywającego odznakę, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy.

 7. Uczestnik po zaliczeniu wszystkich obiektów dla każdego ze stopni składa do weryfikacji Książeczkę Wycieczek Kolarskich lub sporządzoną we własnym zakresie kronikę na adres: Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK w Gdańsku, ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk, z dopiskiem „PKT Kol. – Odznaka Krajoznawcza DiPPK”. Po zweryfikowaniu uczestnik odpłatnie otrzyma odznakę w zależności od zweryfikowanego stopnia.

 8. Uczestnik rajdu ubezpiecza się we własnym zakresie oraz ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, a także zasad „Karty Turysty” oraz przepisów i regulaminów w obiektach użyteczności publicznej. Niniejsze zasady prawne dotyczą także kierownictwa grup zorganizowanych.

 9. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Pomorskiej Komisji Turystyki Kolarskiej. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia do Regulaminu należy kierować do ww. Komisji na adres wymieniony w pkt. 7.

 10. W dniu 4 września 2017 r. Uchwałą nr 17/2017 Pomorska Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK zatwierdziła Regulamin.

 11. W dniu 13.11.2017 r. Uchwałą nr 18/2017 Pomorska Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK wprowadziła zmiany do Regulaminu dotyczące współpracy z Wójtem Gminy Choczewo i zatwierdziła niniejszy Regulamin. Regulamin obowiązuje od dnia 13.11.2017 r.

 12. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie Pomorskiej Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK pod adresem: http://www.pktk.pomorskie.po.pttk.pl.

 13. W dniu 18 października 2018 r. na wniosek Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK Pomorska Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK podjęła uchwałę 22/2018 o rozszerzeniu możliwości zdobywania Kolarskiej Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Dwory i Pałace Północnych Kaszub” na zdobywanie jej również w ramach uprawiania turystyki pieszej nizinnej.

WYKAZ DWORÓW I PAŁACÓW
ZE WSKAZANIEM GMIN I MIEJSCOWOŚCI ICH LOKALIZACJI

I. Gmina Choczewo

 1. Choczewo – pałac z XIX w.

 2. Choczewko – dwór z XIX w.

 3. Borkowo Lęborskie – Pałac Pod Czerwonym Bukiem z XIX w.

 4. Borkówko – założenie dworsko-pałacowe z XX w.

 5. Gościęcino – dwór z XIX w.

 6. Przebendowo – dwór z XIX w.

 7. Zwartowo – pałac z 1800 r.

 8. Biebrowo – dwór z XVII w.

 9. Gardkowice – pałac z XVIII w.

 10. Łętowo – dwór z XIX w.

 11. Lubiatowo – dwór z XIX w.

 12. Lublewo – pałac z XIX w.

 13. Jackowo – dwór z XIX w.

 14. Kurowo – dwór z XIX w.

 15. Sasino – pałac z XIX w.

 16. Ciekocinko – pałac z XIX w.

 17. Starbienino – pałac w stylu toskańskim z XIX w.

 18. Żelazno – dwór z XIX w.

II. Gmina Krokowa

 1. Krokowa – pałac rodziny von Krockov z XVIII w.

 2. Kłanino – pałac z XVII w.

 3. Prusewo – dwór z XIX-XX w.

III. Gmina Gniewino

 1. Bychowo – dwór z XIX w.

 2. Salino – dwór z XVIII w.

 3. Lisewo – dwór z XVI-XVII w.

 4. Chynowie – pałac z XIX w.

IV. Gmina Puck

 1. Rzucewo – Pałac Jan III Sobieski z XIX w.

 2. Sławutówko – pałac Below z XIX w.

V. Gmina Łęczyce

 1. Paraszyno – dwór z XIX w.

 2. Godętowo – pałac z XVIII-XIX w.

VI. Gmina Wejherowo

 1. Wejherowo – pałac Przebendowskich z XVIII-XIX w.

 2. Gościcino – dworek Drzewiarza z XIX w.

VII. Gmina Kosakowo

 1. Mosty – dwór z XVIII w.

VIII. Gmina Rumia

 1. Rumia – dwór z XVIII-XIX w.

IX. Gmina Reda-Rekowo

 1. Rekowo Górne – pałac Wieniawa z XIX w.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK w Gdańsku
Pomorska Komisja Turystyki Kolarskiej
ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk
tel. (0-58) 301-14-88
http://www.pktk.pomorskie.po.pttk.pl
e-mail: pktk.pttk@gmail.com