Odznaka   Odznaka   Odznaka1.   Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza PTTK „Szlakiem Wincentego Pola”, ustanowiona została przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

2.   Celem ustanowienia Odznaki jest poznanie działalności i miejsc pobytu Wincentego Pola.

3.   Teren zdobywania odznaki obejmuje miejscowości w granicach Polski.

4.   Odznakę może zdobywać każdy turysta w ramach uprawiania różnych form turystyki kwalifikowanej.

5.   Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

6.   Odznakę zdobywać mogą osoby, które ukończyły 7 rok życia.

7.   Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka wycieczek turystyki kwalifikowanej lub samodzielnie wykonana Kronika Krajoznawcza Odznaki z danymi personalnymi ubiegającego się o odznakę i adresem zamieszkania.

8.   Czas spełnienia wymagań dla zdobycia poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.

9.   Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie miejscowości wymienionych w Załączniku.

10. Na stopień brązowy należy zwiedzić 5 miejscowości,
Na stopień srebrny należy zwiedzić 10 miejscowości,
Na stopień złoty należy zwiedzić 15 miejscowości.

Obowiązkowo należy zwiedzić (2. z 3. wymienionych w dowolnym stopniu odznaki): Muzeum Wincentego Pola w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 13, Izbę Muzealną w Gdańsku-Sobieszowie oraz przejść odcinek szlaku górskiego (min 10 km) im. Wincentego Pola, koloru zielonego Stróża – Magura Małastowska – Wysowa-Zdrój – Krynica-Zdrój. Na odcinku Wysowa – Lckowa – Krynica jest bardzo popularny. Atrakcje na szlaku: jezioro osuwiskowe Beskidzkiego Morskiego Oka na zboczu Maślanej Góry, Dwór Gładyszów i Skansen Budownictwa Ludowego w Szymbarku, Bielanka – Muzeum Rzemiosła Łemkowskiego, cerkwie grekokatolickie w Nowym, Przysłupiu, Leszczynach (trzeba zejść ze szlaku), drewniana cerkiew w Skwirtnem, szczyt Kozie Żebro – najwyższy szczyt Beskidu Niskiego, Krynica-Zdrój.

11. Wymienione obiekty należy potwierdzić pieczęcią miejscowości, wykonaniem zdjęcia ubiegającego się o odznakę na tle obiektu, kasetą wideo lub CD-ROM, ewentualnie pieczęcią kadry programowej PTTK.

12. Obiekty raz zaliczone na dany stopień odznaki nie mogą być powtarzane na inny stopień.

13. Odznakę weryfikuje Zespół Weryfikacyjny Odznaki przy Oddziale Wojskowym PTTK w Chełmie, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm – 6, mobile: 507 324 323, mail: ow_pttk_chelm@op.pl

14. Zweryfikowane Kroniki Odznaki oraz odznaki, weryfikator przesyła przesyłką pocztową za pobraniem. Proszę nie przesyłać kopert zwrotnych ze znaczkami pocztowymi.

15. Interpretacja powyższego Regulaminu Odznaki należy do Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

16. Regulamin Odznaki wchodzi w życie z dniem 23.09.2010 r. zgodnie z Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie nr 3/2010 z dnia 23.09.2010 r.

Załącznik
WYKAZ MIEJSCOWOŚCI I OBIEKTÓW


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl