Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka1.   Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

2.   Celem odznaki jest zapoznanie turystów z historią, przebiegiem, bitwami, walkami i potyczkami powstania styczniowego, miejscami kaźni i straceń powstańców, lokalizacją zbiorowych mogił i pojedynczych grobów powstańców.

3.   Odznaka posiada 7 stopni:

·    popularny,

·    brązowy,

·    srebrny,

·    złoty,

·    duży srebrny,

·    duży złoty,

·    honorowy.

4.   Na odznakę w stopniu popularnym należy zwiedzić 10 miejscowości (a w nich obiekty związane z powstaniem styczniowym) wymienionych w Załączniku do regulaminu odznaki.
Na odznakę w stopniu brązowym, należy zwiedzić 20 miejscowości.
Na odznakę w stopniu srebrnym, należy zwiedzić 30 miejscowości.
Na odznakę w stopniu złotym, należy zwiedzić 40 miejscowości.
Na odznakę w stopniu dużym srebrnym, należy zwiedzić 50 miejscowości.
Na odznakę w stopniu dużym złotym, należy zwiedzić 60 miejscowości.
Odznakę w stopniu honorowym, otrzyma osoba, która zwiedzi kolejne 70 miejscowości.
Będą również uznawane miejscowości (miejsca) związane z powstaniem styczniowym, które nie są wymienione w Załączniku do odznaki.

5.   Miejscowość raz zwiedzona nie może się powtarzać w innych stopniach odznaki.

6.   Osoby, które posiadają odznakę „Szlakiem Powstania Styczniowego na Lubelszczyźnie”, w określonym stopniu, automatycznie otrzymują odznakę „Szlakiem Powstania Styczniowego na Ziemiach Polskich” w takim stopniu, jaką maja zweryfikowaną odznakę „Szlakiem Powstania styczniowego na Lubelszczyźnie”.

7.   Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

8.   Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci, zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z miejscowości, pól bitew, walk i potyczek, kwater powstańczych, mogił „bratnich” – zbiorowych i pojedynczych na cmentarzach, pomników na miejscu kaźni i straceń, tablic pamiątkowych w kościołach, na cmentarzach, budowlach, ulicach miast i miasteczek, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

9.   Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

10. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

11. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm – 6.

12. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

13. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.

14. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 1/2010 z dnia 21.01.2010 r. Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik
WYKAZ MIEJSCOWOŚCI I OBIEKTÓW


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl