Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Celem odznaki jest:

  1. popularyzowanie walorów turystyczno-krajoznawczych „Szlaku Warty 783,0 km”, na całym Szlaku Warty i jej wpływu na gospodarczy rozwój miast leżących nad jej brzegami. Poznawanie pomników przyrody, ciekawych miejsc i obiektów kultury materialnej na szlaku,

  2. promowanie turystyki wodnej (żeglarskiej, motorowodnej, kajakowej, wioślarskiej) na całym Szlaku Warty i jej wpływu na gospodarczy rozwój miast leżących nad brzegami,

  3. popularyzowanie i wyróżnianie inicjatyw wzbogacających ofertę turystyczną oraz infrastrukturę nadbrzeżną (mariny, przystanie, pomosty, itp.) na całym Szlaku Warty.

 2. Odznaka posiada dwa stopnie przyznawane niezależnie od siebie, stopniem szczególnym jest odznaka honorowa:

 3. Złota – przyznawana turystom wodnym, którzy na jachcie żaglowym, motorowym, kajaku, tratwie, łodzi wiosłowej lub innym sprzęcie pływającym przepłynęli Szlak Warty w czasie jednej imprezy w danym roku,

 4. Srebrna – przyznawana turystom wodnym jak wyżej, którzy przepłynęli cały Szlak Warty w odcinkach rozłożonych na kilka sezonów turystycznych,

 5. Honorowa – przyznawana dla osób fizycznych i prawnych, organizacji pozarządowych, podmiotów samorządowych oraz związków gmin, które w swym działaniu popularyzują walory krajoznawcze oraz wykorzystanie jezior oraz rzek i przyczyniają się do ich turystycznego zagospodarowania.

 6. Wzór Odznaki zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. Odznakę w stopniu złotym i srebrnym może zdobyć uczestnik rejsu przedstawiając prawidłowo wypełniony dzienniczek lub kronikę udokumentowaną zdjęciami, pieczątkami zwiedzanych obiektów wg wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

 2. Odznakę w stopniu złotym i srebrnym przyznaje na podstawie przedstawionej kroniki-dzienniczka i prowadzi ewidencję Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK.

 3. Odznaki stopnia złotego są numerowane i posiadają legitymacje.

 4. Odznaki stopnia honorowego przyznaje Centrum Turystyki Wodnej PTTK na wniosek osób fizycznych lub prawnych.

 5. Postanowienia końcowe:

  1. odznaka została ustanowiona przez Prezydium ZG PTTK Uchwałą nr 112/XVIII/2016, z dnia 29.11.2016 r. i przyjęta do rozpowszechniania przez Centrum Turystyki Wodnej PTTK,

  2. dystrybucję odznak prowadzić będzie Centrum Turystyki Wodnej PTTK,

  3. dzienniczek Odznaki „Szlak Warty – 783,0 km” można będzie nabyć w Centrum Turystyki Wodnej PTTK oraz w Oddziale PTTK w Poznaniu, Stary Rynek 44.

  4. za rejsy odbyte w latach poprzednich odznaki będą weryfikowane zgodnie z niniejszym regulaminem,

  5. Szlak Warty w części do Konina – 403 km jest dostępny tylko dla kajaków, canoe i łodzi wiosłowych.

Załącznik nr 1
do Regulaminu OTK „Szlak Warty – 783,0 km”

Wzór Odznaki

Odznaka Odznaka Odznaka

Złota

Srebrna

Honorowa

Załącznik nr 2
do Regulaminu OTK „Szlak Warty – 783,0 km”

Miejsca potwierdzeń trasy rejsu do OTK „Szlak Warty – 783,0 km”

Podróż możemy rozpocząć w dowolnie wybranym, najdogodniejszym dla siebie, miejscu na Szlaku Warty. Poniżej przykładowe zestawienie miejsc, przez które będziemy przepływać.

 1. Zawiercie – 783.
 2. Myszków – 773.
 3. Poraj – 755.
 4. Częstochowa – 734.
 5. Mstów – 718.
 6. Zawada – 695.
 7. Ważne Młyny – 654.
 8. Działoszyn – 623.
 9. Osjaków – 573.
 10. Sieradz – 524.
 11. Warta – 506.
 12. Uniejów – 467.
 13. Koło – 436.
 14. Konin – 403.
 15. Ląd – 370.
 16. Pyzdry – 352.
 17. Nowe Miasto n/Wartą – 324.

 1. Śrem – 292.
 2. Jaszkowo – 286.
 3. Rogalinek – 266.
 4. Puszczykowo – 262.
 5. Poznań – 242.
 6. Czerwonak – 234.
 7. Oborniki – 206.
 8. Obrzycko – 182.
 9. Wronki – 171.
 10. Sieraków – 145.
 11. Międzychód – 127.
 12. Skwierzyna – 92.
 13. Santok – 68.
 14. Gorzów Wielkopolski – 57.
 15. Świerkocin – 28.
 16. Kostrzyn – 2.
 17. Ujście rzeki do Odry – 0

 1. oraz każde inne potwierdzenie z trasy podróży (muzeum, stacja paliwowa, sklep, inne) ułatwiające weryfikacje rejsu, ważne szczególnie przy pokonywaniu trasy podczas kilku sezonów nawigacyjnych.

W przypadku rejsu zorganizowanego przebytą trasę potwierdza Komandor Rejsu.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK
ul. Jana Kasprowicza 40
01-781 Warszawa
tel. (22) 254-85-95
http://www.ktz.pttk.pl
e-mail: ktz@pttk.pl