W 1987 roku w Żeglarskim Kole PTTK „Hobo” w Świdwinie powstał projekt Żeglarskiej Odznaki Krajoznawczej Ziemi Koszalińskiej. Podstawą przyznania stopnia odznaki będzie odbycie żeglarskich rejsów turystycznych po wskazanych jeziorach województwa koszalińskiego oraz zwiedzenie wskazanych obiektów krajoznawczych. Projektowana odznaka ma mieć 4 stopnie, brązowy, srebrny złoty oraz zieloną podkładkę pod odznakę. Projekt odznaki wysłany za pośrednictwem ZW PTTK w Koszalinie do ZG PTTK w Warszawie pozostał beż żadnej odpowiedzi.1.      Żeglarską Odznakę Krajoznawczą Ziemi Koszalińskiej (ŻOKZK) może zdobywać każdy turysta niezależnie od swojej przynależności organizacyjnej i posiadanego stopnia żeglarskiego lub motorowodnego.

2.      Podstawą do przyznania ŻOKZK jest udokumentowane odbycie żeglarskich rejsów turystycznych po wskazanych jeziorach województwa koszalińskiego. Dopuszcza się rejsy motorowodne, jednak w ilości nie większej niż jeden rejs na dany stopień odznaki.

3.      Podstawą do przyznania odpowiedniego stopnia odznaki są potwierdzone wpisy w Turystycznym Dzienniczku Żeglarskim. Odznakę przyznaje wojewódzka komisja weryfikacyjna ŻOT, potwierdzając przyznanie odznaki specjalną pieczątką.

4.      Okres zdobywania odznaki dowolny, nie zezwala się na zdobywanie więcej niż jednego stopnia odznaki w ciągu roku.

Warunki zdobycia odznaki:

       I.    ODZNAKA BRĄZOWA

·        Obowiązkowe odbycie rejsu oraz zwiedzanie:

1)      Jezioro Drawskie – zwiedzanie do wyboru: Stare Drawsko i Czaplinek lub Dolina 5-jezior.

·        Dodatkowo, jeden rejs do wyboru z podanych poniżej:

1)      Jezioro Siecino – zwiedzanie: Cieszyno, Różanin, Góra Porąbka;

2)      Jezioro Jamno – zwiedzanie: Łazy, Mielno, Unieście, Osieki:

3)      Jezioro Żerdno – zwiedzanie Żerdno, Nowe Drawsko, Góra Spyczyna.

      II.   ODZNAKA SREBRNA

·        Obowiązkowe odbycie rejsów i zwiedzanie:

1)      Jezioro Lubie – zwiedzanie: Gudowo, Mielenko Drawskie, Lubieszewo, Ptaszyniec, Kamieniec;

2)      Jezioro Wielim – zwiedzanie: Grędy, Wyspa Wielimska, Gwda, Wielka.

·        Dodatkowo, jeden rejs do wyboru z podanych poniżej:

1)      Jezioro Rosnowo – zwiedzanie: Mostowo, Grzybnicki Las (rezerwat archeologiczny);

2)      Jezioro Pile – zwiedzanie: Silnowo, Sulinowo, Liszkowo;

3)      Jezioro Dołgie – zwiedzanie: Dołgie lub Międzybórz (rezerwat cisów).

    III.   ODZNAKA ZŁOTA

·        Obowiązkowe odbycie rejsów i zwiedzanie:

1)      Jezioro Bukowo – zwiedzanie: Bukowo Morskie, Dąbki;

2)      Jezioro Resko Przymorskie – zwiedzanie: Kołobrzeg (w tym Muzeum Oręża Polskiego), Budzistowo;

3)      Jezioro Wierzchowo – zwiedzanie: Wierzchowo, Drawska Góra, Kukulica, lub Karskie Góry, Trzebujewo.

·        Dodatkowo, dwa rejsy do wyboru z podanych poniżej:

1)      Jezioro Trzesiecko – zwiedzanie: Szczecinek, Trzesiecko lub Dęby Wilczkowskie;

2)      Jezioro Kopań – zwiedzanie: Darłowo lub Barzowice (Góra Barzowicka);

3)      Jezioro Komorze – zwiedzanie: Wydrza Wyspa, Piotrowo, Góra Kókówka;

4)      Jezioro Krosino – zwiedzanie: Krosin, Głęboczek.

   IV.  ODZNAKA SZMARAGDOWA

·        Posiadanie złotej ŻOKZK ponadto odbycie rejsów i zwiedzenie wszystkich dodatkowych obiektów ze wszystkich stopni odznaki.

     V.   PODKŁADKA ZIELONA POD ODZNAKĘ

·        Odbycie rejsu morskiego na jednej z podanych tras:

1)      Kołobrzeg – Darłowo (lub odwrotnie);

2)      Mielno – Kołobrzeg (lub odwrotnie).

Zalicza się rejsy morskie na innych trasach z obowiązkowym wejściem do portów Darłowo i Kołobrzeg.


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI