OKol.RK ''Dookoła Województwa Bielskiego''WSTĘP

Województwo bielskie to bardzo atrakcyjny region turystyczny. 1 czerwca 1975 r. z dawnych powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, oświęcimskiego, suskiego, wadowickiego i żywieckiego powstało województwo bielskie. W jego granicach znalazł się Beskid Śląski, Żywiecki i Mały, teren o niezwykłych walorach wypoczynkowych, rekreacyjnych i poznawczych.

Województwo bielskie to nie tylko góry z przepięknym drzewostanem, uroczymi dolinami, strumykami i rzekami oraz ciekawymi zabytkami, ale także region z rozwijającymi się miastami, nowoczesnymi zakładami przemysłowymi i gospodarką rolną. W celu bliższego poznania województwa oraz upowszechniania indywidualnej turystyki kolarskiej, jako formy czynnego wypoczynku, dawna Komisja Turystyki Kolarskiej przy Zarządzie Wojewódzkim PTTK w Bielsku-Białej ustanowiła regulamin rajdu kolarskiego „Dookoła Województwa Bielskiego”.


TYMCZASOWY BRAK REGULAMINU ODZNAKI

Oddział PTTK
43-300 Bielsko Biała
ul. Wzgórze 9
tel. (0-33) 812-24-00
http://bielsko.pttk.pl
e-mail: poczta@bielsko.pttk.pl


ODZNAKA ZAMIENIONA NA
ODZNAKĘ „KOLARSKIEGO RAJDU KRAJOZNAWCZEGO WOJEWÓDZTWA BIELSKIEGO”