Lp.
Nazwa Odznaki
Rok
powstania
Weryfikacja

1.

Odznaka „Miłośnik Teatru”
2001
O/PTTK w Żarnowie

2.

Odznaka „Miłośnik Ziemi Łowickiej”
1989
O/PTTK Łowicz

3.

Odznaka „Znam kraje Europy”
?
O/PTTK w Żarnowie

4.

OK Powiatu Opoczyńskiego
2016
O/PTTK w Żarnowie

5.

OK PTTK Województwa Łódzkiego
1973
O/Łódzki PTTK, O/PTTK Pabianice

6.

OK Ziemi Kutnowskiej
2007
O/PTTK w Kutnie

7.

ORKol. „Dookoła Ziemi Łódzkiej”
1993
O/Łódzki PTTK

8.

OR PTTK „Miłośnik Ziemi Sieradzkiej”
1974
O/PTTK Sieradz

9.

OR „Przyrodnik Powiatu Wieruszowskiego”
2013
O/PTTK Ziemia Wieruszowska w Wieruszowie

10.

OR „Ziemia Wieruszowska”
2012
O/PTTK Ziemia Wieruszowska w Wieruszowie

11.

OTK Regionu Piotrkowskiego
1999
O/PTTK Piotrków Trybunalski

12.

OTK „Wędrowiec Ziemi Łódzkiej”
1999
Klub Krajoznawczo-Turystyczny „Wędrowiec”
przy O/PTTK Łódź

13.

OT „Poznajemy Archidiecezję Łódzką”
2001
Parafialny Klub Sportowy MARKUS w Łodzi

14.

RO Regionu Łódzkiego
?
O/PTTK Zduńska Wola