''Szlakami Walk I Armii WP o Wał Pomorski'' - popularna ''Szlakami Walk I Armii WP o Wał Pomorski'' - kwalifikowanaI. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.      Zarząd Wojewódzki PTTK wspólnie z Komendą Chorągwi ZHP w Pile ustanawiają z dniem 14.08.1980 r. Regionalną Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Szlakami Walk I Armii WP o Wał Pomorski”.

2.      Odznaka ma na celu popularyzowanie zwiedzania miejscowości i miejsc upamiętniających bohaterską walkę żołnierzy I Armii WP o przełamanie Wału Pomorskiego.

3.      Odznaka jest dwustopniowa:

·        I stopień – popularny,

·        II stopień – kwalifikowany.

Stopień popularny może zdobyć każdy, kto ukończył 10 lat i w okresie 1 roku spełni warunki podane w części szczegółowej.

Stopień kwalifikowany można zdobyć nie wcześniej niż 1 rok po stopniu popularnym w okresie nie dłuższym niż 3 lata.

4.      Punkty uzyskane w trakcie zdobywania odznaki można zaliczyć na jakąkolwiek inną odznakę turystyki kwalifikowanej zgodnie z regulaminem jej zdobywania.

5.      Zaliczenie wymogów na stopień popularny i kwalifikowany następuje na podstawie uzyskania potwierdzenia (pieczęć z danej miejscowości, podpis przodownika PTTK lub instruktora ZHP) w karcie zdobywania odznaki.

6.      Weryfikację przeprowadza oraz odznakę przyznaje Wojewódzka Komisja Krajoznawcza PTTK – 64-920 Piła, ul. Ludowa 11 A.

7.      Odznaki wydaje się za okazaniem zweryfikowanej karty zdobywania odznaki, stanowiącej zarazem legitymację. Wręczenie odznaki dokonuje się w sposób uroczysty przez przedstawiciela PTTK lub instruktora ZHP.

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

1.      Aby zdobyć stopień popularny odznaki należy:

a.     zwiedzić następujące miejscowości:

·        Podgaje (w tym izbę pamięci narodowej),

·        Jastrowie (w tym izbę pamięci narodowej),

·        Zdbice (w tym izbę pamięci narodowej).

b.     Odbyć wycieczkę pieszą po regionie upamiętnienia walk I Armii WP o przełamanie Wału Pomorskiego (okolice Zdbice – Morzyca).

2.      Aby zdobyć stopień kwalifikowany odznaki należy:

a.     odbyć następujące dwie wycieczki piesze:

·        Zdbice (izba pamięci narodowej) – skansen fortyfikacyjny pomiędzy jeziorami Zdbiczno i Smolno (znakowany szlak żółty) – wzdłuż jeziora Smolno i Lubianka do Ostrowca (znakowany szlak czerwony) łącznie 14 km,

·        Ostrowiec – Wałcz (znakowany szlak czerwony) łącznie 6 km.

b.     zwiedzić przynajmniej dwie z następujących miejscowości:

·        Szwecja (izba pamięci narodowej),

·        Sypniewo (izba pamięci narodowej),

·        Nadarzyce,

·        Mirosławiec,

·        Iłowiec.

c.      zwiedzić Wałcz wraz z Cmentarzem Wojennym w Wałczu-Bukowinie.

III. UWAGI

Każdy, kto zdobędzie odznakę, zobowiązany jest do jej wykupienia po weryfikacji.

Zarząd Wojewódzki PTTK w porozumieniu z Komendą Chorągwi ZHP w Pile może przyznać odznakę z pominięciem zasad regulaminu osobom szczególnie zasłużonym w zakresie popularyzacji i zagospodarowania turystycznego Wału Pomorskiego.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
im. inż. Henryka Kamińskiego
ul. Śródmiejska 12/1
64-920 Piła, skr. poczt. 258
tel./fax (0-67) 212-44-30
http://pila.pttk.pl
e-mail: poczta@pila.pttk.pl


TYMCZASOWY BRAK ZNOWELIZOWANEGO REGULAMINU