OTK ''Poznaj Bazyliki w Polsce'' - brązowaI. Postanowienia ogólne.

 1. Krajoznawcza Odznaka PTTK „100-lecia Powstania Wielkopolskiego” została ustanowiona przez Wielkopolską Korporację Oddziałów PTTK w Poznaniu, uchwałą Zarządu WKO PTTK w dniu 7 października 2014 r.

 2. Celem Odznaki jest: rozbudzanie postaw patriotycznych w społeczeństwie, popularyzacja osób, miejsc i wydarzeń związanych z powstaniem wielkopolskim oraz popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych, historii i zabytków Wielkopolski.

 3. Odznaka może być nadana z pominięciem warunków regulaminu, za szczególne zasługi w popularyzowaniu powstania wielkopolskiego. Jest to nadanie honorowe przyznane przez Kapitułę Odznaki Zarządu WKO PTTK w Poznaniu.

II. Warunki zdobywania Odznaki.

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 5. roku życia w dowolnym czasie.

 2. Odznakę zdobywa się uczestnicząc w wycieczkach indywidualnych i zbiorowych. Wycieczki należy odbyć w okresie 27.12.2014 – 16.02.2019.

 3. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi.

 4. Wymagana liczba obiektów (wykaz obiektów w załączniku nr 1 do Regulaminu):

  Obiekty

  Kategorie wieku

  5-21 lat

  Powyżej 21 lat

  Muzea

  1

  2

  Tablice

  2

  4

  Pomniki

  2

  4

  Cmentarze i mogiły powstańców

  2

  4

  Obiekty wybrane przez zdobywającego odznakę
  (muzea, pomniki, tablice, cmentarze, mogiły)

  8

  16

  Razem

  15

  30

 5. W przypadku gdy na cmentarzu znajduje się więcej jak jedna mogiła powstańcza, nie zalicza się ich jednostkowo a zbiorczo jako jeden obiekt – cmentarz.

 6. Obiekty zaliczane w poczet zdobywania Odznaki muszą znajdować się w minimum dwóch miejscowościach.

III. Weryfikacja.

 1. Podstawą weryfikacji Odznaki jest kronika wycieczek prowadzona przez zdobywającego Odznakę (musi zawierać dane umożliwiające identyfikację zdobywającego Odznakę). Kronika zawiera potwierdzenia zwiedzenia obiektów – pieczątki, fotografie, podpisy osób uprawnionych: przewodnika, przodownika lub kierownika wycieczek szkolnych. W szczególnych przypadkach, wystarczającym potwierdzeniem jest wykonanie własnego opisu. Na końcu wpisów dotyczących Odznaki, należy obowiązkowo sporządzić zestawienie zwiedzanych obiektów.

 2. Kronikę, o której mowa w pkt. 10. Regulaminu, stanowić może również lista odwiedzonych miejsc tworzona za pomocą aplikacji mobilnej „27 Grudnia” wydanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dostępnej w sklepach: App Store, Sklep Play, Windows Phone Store; więcej informacji na stronie www.27grudnia.pl i w załączniku nr 2 do Regulaminu.

 3. Potwierdzeniem odwiedzonych miejsc będzie wówczas pisemne zaświadczenie wydane przez Departament Sportu i Turystyki UMWW. Zaświadczenie wydawane jest nieodpłatnie na pisemny wniosek ubiegającego się o odznakę. Wniosek można złożyć w wersji papierowej w Departamencie Sportu i Turystyki UMWW (Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań) lub elektronicznej (27grudnia@umww.pl).

 1. Odznakę weryfikuje i przyznaje Kapituła powołana przez Zarząd Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK w Poznaniu (Stary Rynek 89/90, 60-773 Poznań, tel. (61) 852-37-56, e-mail: oddzialpttk@bort.pl).

 2. Turyści spoza Poznania ubiegający się o przyznanie Odznaki przesyłają kronikę wycieczek bezpośrednio na adres Zarządu WKO PTTK w Poznaniu, załączając znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną.

 3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Kapituły Krajoznawczej Odznaki PTTK „100-lecia Powstania Wielkopolskiego”.

 4. Regulamin Odznaki został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 66/XVIII/2015 w dniu 4 listopada 2015 r.

Załączniki:

 1. Wykaz miejsc pamięci powstania wielkopolskiego.

 2. Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji mobilnej „27 Grudnia”.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK (WKO)
Stary Rynek 89/90, 60-773 Poznań
tel. (61) 852-37-56, fax: (61) 852-18-39
http://www.kozmin.pttk.pl/wko
e-mail: oddzialpttk@bort.pl