Odznaka 1. Odznaka Jubileuszowa „50 lat Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy” została ustanowiona przez Nadgoplański Oddział PTTK w Kruszwicy, uchwałą nr 13/2016 Zarządu Oddziału PTTK w dniu 29 listopada 2016 r.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja ochrony przyrody i środowiska oraz miejsc związanych z Nadgoplańskim Parkiem Tysiąclecia w Kruszwicy.

 3. Odznaka jest jednostopniowa i można ją zdobywać w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 4. Warunkiem zdobycia odznaki jest:

  1. udział w czterech dowolnie wybranych rajdach rowerowych organizowanych w 2017 r. przez Nadgoplański Oddział PTTK w Kruszwicy w obszarze Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia pod nazwami:

   • „Mała pętla wokół Jeziora Gopło”,

   • „50 km na 50-lecie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy",

   • „Duża pętla wokół Jeziora Gopło”,

   • „Lato w Parku”,

   • „Promienisty rajd Gęsi Gęgawy”,

   • „Jubileuszowy rajd wzdłuż granicy NPT w Kruszwicy i NPT będącego w składzie Zespołu Parków Krajobrazowych woj. wielkopolskiego w Poznaniu”,

  2. lub:

  1. zwiedzenie pięciu dowolnie wybranych obiektów:

   • Ośrodek edukacji ekologicznej „Rysiówka” na Potrzymiechu,

   • kościół parafialny Świętej Trójcy w Połajewie,

   • kościół św. Stanisława BM w Warzymowie,

   • śluza w Koszewie,

   • sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Skulsku,

   • drewniany spichrz w zespole dworskim w Rzeszynku,

   • kościół św. Anny w Kościeszkach,

   • pałac w Gocanowie,

   • ekspozycja przyrodnicza w siedzibie NPT w Kruszwicy, ul. Wodna 9,

   • przeprawa promowa Złotowo – Ostrówek na Jeziorze Gopło.

 1. Odznakę zdobywa się uczestnicząc w wycieczkach indywidualnych lub zbiorowych. Można ją zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi.

 2. Podstawą weryfikacji odznaki jest kronika prowadzona wyłącznie przez zdobywającego. Potwierdzenie udziału w rajdach rowerowych przez Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK, potwierdzenie zwiedzanych obiektów: pieczątki, fotografie, podpisy osób uprawnionych: przewodnika, przodownika lub kierownika wycieczki szkolnej.

 3. Odznakę przyznaje Zespół Weryfikacji Nadgoplańskiego Oddziału PTTK w Kruszwicy, ul. Podzamcze 1, 88-150 Kruszwica, e-mail: biuro@pttk-kruszwica.pl.

 4. Opłata za odznakę wynosi 8 zł.

 5. Wzór odznaki, której projekt wykonał Andrzej Komendziński stanowi załącznik do Regulaminu.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Nadgoplański Oddział PTTK w Kruszwicy
ul. Podzamcze 1, 88-150 Kruszwica
tel./fax (0-52) 351-53-03
tel. (0-52) 351-53-80
http://www.pttk-kruszwica.pl
e-mail: biuro@pttk-kruszwica.pl


ODZNAKA NIE JEST JUŻ PRZYZNAWANA