''Szlakiem 28 Pułku Strzelców Kaniowskich'' - III stopień ''Szlakiem 28 Pułku Strzelców Kaniowskich'' - II stopień ''Szlakiem 28 Pułku Strzelców Kaniowskich'' - I stopień28 PUŁK STRZELCÓW KANIOWSKICH – DZIECI ŁODZI powstał 11-go listopada 1919 r. Brał udział w walkach w 1919 r. oraz w 1920 r. Stacjonował w Łodzi. Święto pułkowe obchodzono 11 listopada. W 1939 r. pułkiem dowodził ppłk Wincenty Kurek.

W 1939r. Pułk będąc w składzie 10 Łódzkiej Dywizji Piechoty (Armia „Łódź”) 1.IX. jako Oddział Wydzielony zajmował pozycje w rejonie m. Ostrzeszów, Godziętowy i Wieruszów. 1-3.IX prowadził działania opóźniające na przedpolu. 4-5.IX. bronił pozycji głównej na odcinku Dzierzązna - Grądy, gdzie poniósł duże straty. 6.IX. zajął pozycje obronne w rejonie Charbic nad rzeką Ner. 7-8.IX. prowadził działania opóźniające na kierunku Lućmierz – Głowno i dalej na Łowicz. 9-10.IX. przez Bolimów – Błonie przegrupował się na Warszawę i dalej przez Otwock do m. Parysów. Następnie przemaszerował na południowy-wschód gdzie m. in. walczył pod Bożowolą, Suchowolą i Krasnobrodem.

Za męstwo na polu walki wielu żołnierzy pułku zostało odznaczonych Orderami Virtuti Militari i Krzyżami Walecznych.

WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1.      Celem zdobywania Odznaki jest upamiętnienie bohaterstwa żołnierzy w czasie działań wojennych w 1920 i 1939 r. oraz miejsc związanych z 28 PSK.

2.      Odznaka jest trzystopniowa przeznaczona głównie dla turystów pieszych. Odznakę można również zdobywać w czasie wycieczek kolarskich i motorowych.

3.      Warunkiem przyznania Odznaki jest uczestnictwo w wycieczkach i rajdach turystycznych na trasach wiodących szlakiem bojowym Pułku oraz uzyskanie po 100 punktów wymaganych do każdego stopnia Odznaki.

4.      Trasy wycieczek powinny prowadzić przez miejscowości i Miejsca Pamięci Narodowej związane z czynem zbrojnym 28 PSK w latach 1920 i 1939:

·       1920 r. największe boje: BOREJKI – AUTA – RADZYMIN – SOKAL. Szczególnie miejscowości z pamiętnego udziału 28 PSK w „BITWIE WARSZAWSKIEJ” pod Aleksandrowem, Wólką Radzymińską, Mokrem oraz Radzyminem.

·       1939 r. miejscowości: Łódź, Zgierz, Dąbrówka-Strumiany, Błaszki, Ostrzeszów, Godziętowy, Wieruszów, Doruchowa, Węglewice, Ostrówek, Grabów, Przystajna, Grądy, Glinno, Włyń, Dzierżązna, Rossoszyca, Szadek, Puczniew, Lasy Lućmierz, Biała, Kębliny, Koźle, Stryków, Głowno, Łowicz, Nieborów, Bolimów, Błonie, Otwock, Warszawice, Parysów, Łaskarzew, Łęczna, Siedliszcze, Rejowiec, Czeźńiki, Komarów, Krynice, Budy Dzierążyńskie, Boża Wola, Suchowola, Krasnobrud.

5.      Potwierdzenia wraz z opisem należy dokumentować w „Książeczkach Wycieczek” lub w prowadzonej kronice.

ODZNAKA STOPNIA TRZECIEGO

Do zdobycia Odznaki III stopnia należy uzyskać 100 punktów wg poniższego zestawienia:

Punktacja obowiązkowa:

·        posiadanie Odznaki OTP (KOT, MOT) – 25 pkt.

·        uczestnictwo w Rajdzie szlakiem 28 PSK – 15 pkt.

Punktacja dodatkowa:

·        za posiadanie odznaki „Bitwa Warszawska 1920” – 20 pkt.

·        za potwierdzoną obecność na cmentarzu gdzie znajdują się mogiły żołnierzy 28 PSK – 20 pkt.

·        za potwierdzoną obecność na Cmentarzu Starym w Łodzi i odnalezienie grobów żołnierzy 28 PSK (podać treść napisów) – 20 pkt.

·        za potwierdzoną obecność w kościele garnizonowym pw. Św. Jerzego w Łodzi (podać treść tablicy) – 15 pkt.

·        za każdy pomnik poświęcony pamięci poległych żołnierzy w 1920 i 1939r. (podać treść napisu) – 15 pkt.

·        za zwiedzenie ekspozycji w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi – 10 pkt.

·        za każdy inny obiekt tematycznie związany z 28 PSK na terenie województwa łódzkiego – 10 pkt.

·        za każdy inny opisany zabytek krajoznawczy na szlaku 28 PSK – 5 pkt.

·        za każdą potwierdzoną obecność w miejscowościach p. 4 – 5 pkt.

Odznaka jest weryfikowana od 11 listopada 1997 r.

ODZNAKA STOPNIA DRUGIEGO

Do zdobycia Odznaki II stopnia należy uzyskać 100 punktów wg poniższego zestawienia:

Punktacja obowiązkowa:

·        za posiadanie Odznaki III stopnia – 20 pkt.

·        zdobycie na wycieczkach normy 100 punktów do OTP w okresie od 1.IX. 1999 r. – 10 pkt.

·        zwiedzenie co najmniej dwóch miejsc (miejsca bitew, cmentarze wojenne, mogiły zbiorowe, pomniki, tablice pamiątkowe, muzea bez punktacji dodatkowej) z terenu walk Oddziału Wojska Polskiego 10 Łódzkiej Dywizji Piechoty wyróżnionego Krzyżem Virtuti Militari za szczególne męstwo we wrześniu 1939 r.:

-        31 PUŁK STRZELCÓW KANIOWSKICH (sieradzki): Łódź, Sieradz, Blaszki k/Kalisza Łagiewniki, Pszczonów, Mszczonów, Studzieniec, Karolinów, Łoś, Rytomczydła, Basinów, Brzoza, Brzeżnica. (zaliczenie zwiedzanych miejsc w okresie od l.IX.1999r.) – 20 pkt.

Punktacja dodatkowa:

·        punktacja wg „Punktacji dodatkowej” do Odznaki III stopnia z pominięciem miejsc wliczonych do tej odznaki

·        uczestnictwo w rajdach i wycieczkach na szlaku walk 10 Łódzkiej Dywizji Piechoty – za każdą wycieczkę – 10 pkt.

Odznaka jest weryfikowana od 11 listopada 1999 r.

ODZNAKA STOPNIA PIERWSZEGO

Do zdobycia Odznaki I stopnia należy uzyskać 100 punktów wg poniższego zestawienia:

Punktacja obowiązkowa:

·        za posiadanie odznaki II stopnia – 30 pkt.

·        zdobycie na wycieczkach normy 100 punktów do OTP licząc od daty przyznania Odznaki II stopnia – 15 pkt.

·        zwiedzenie co najmniej trzech miejsc w okresie od daty przyznania Odznaki II stopnia (miejsca bitew, cmentarze wojenne, mogiły zbiorowe, pomniki, tablice pamiątkowe itp. – bez punktacji dodatkowej) z terenu walk Oddziałów Wojska Polskiego Armii „Łódź”, wyróżnionych Krzyżem Virtuti Militari za szczególne męstwo we wrześniu 1939 r.:

-        36 PUŁK PIECHOTY LEGII AKADEMICKIEJ: Warszawa, Burzenin k/Widawy, Rypułtowice, Praszka, Solec, Wielgie, Pabianice, Ksawerów, Skoszewy, Chlebów, Mokra Lewa, Bartniki, Ruda n. Rawką, Otrębusy, Brwinów.

-        84 PUŁK STRZELCÓW POLESKICH: Pińsk, Łuniniec, Sosów, Teofilów, Żary, Wydma Żar, Słupia, Kącik, Pieńki, Drużbice, Tuszyn, Kruszów, Puszcza Mariańska, Żyrardów, Wiskitki, Leszno, Wiersze, Nowe Budy, Kazuń, Cybulice Małe – 20 pkt.

Punktacja dodatkowa:

·        punktacja wg „Punktacji dodatkowej” Odznaki III stopnia z pominięciem miejsc zaliczonych do odznaki III i II stopnia

·        uczestnictwo w rajdach i wycieczkach na szlaku walk Armii „Łódź” (za każdą wycieczkę) – 10 pkt.

Odznaka jest weryfikowana od 11 listopada 2001 r.

Weryfikację Odznaki prowadzi Referat Weryfikacji Komisji Turystyki Pieszej w Oddziale Łódzkim PTTK – 90-301 Łódź, ul. Wigury 12 A (pierwsza środa miesiąca w godz. 15-17 oraz korespondencyjnie).


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


PTTK Oddział Łódzki
im. Jana Czeraszkiewicza
ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź
tel. (0-42) 636-15-09, 636-87-64
http://lodz.pttk.pl
e-mail: pttk.lodz@wp.pl