Odznaka   Odznaka   Odznaka§ 1

Ogólnopolska Odznaka Turystyczna PTTK „Szlakami Walk o Niepodległość” została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie Uchwałą nr 39 z dnia 2 lutego 2004 r. Odznaka została zatwierdzona na posiedzeniu Prezydium Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie w dniu 14 maja 2004 roku.

Celem zdobywania odznaki jest:

§ 2

Odznaka „Szlakami Walk o Niepodległość” jest odznaką trzystopniową o jednakowym dla wszystkich wzorze, jest odznaką metalową. Stopnie różnią się kolorem metalu. Odznakę uzyskuje się w kolejności stopni. W jednym roku można zdobyć jeden stopień odznaki.

§ 3

O uzyskanie odznaki „Szlakami Walk o Niepodległość” może ubiegać się każdy, kto ukończył 12 rok życia i spełnił warunki niniejszego Regulaminu.

Odznakę „Szlakami Walk o Niepodległość” można uzyskać przez uczestnictwo w złazach, zlotach, rajdach i wycieczkach indywidualnych o tematyce niepodległościowej.

Stopień I i II odznaki można zdobywać w ciągu dwóch lat, stopień III w ciągu trzech lat.

§ 4

Odznaka „Szlakami Walk o Niepodległość” może być zweryfikowana pod następującymi warunkami:

§ 5

§ 6

Uczestniczenie w tych samych imprezach może być zaliczone tylko raz niezależnie od stopnia odznaki. Nadwyżkę uczestnictwa w imprezach do danego stopnia można zaliczyć do następnego stopnia, lecz nie więcej niż 4 imprezy.

§ 7

Odznakę „Szlakami Walk o Niepodległość” można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej i odznakami krajoznawczymi.

§ 8

Odznakę weryfikuje wyłącznie Terenowy Referat Weryfikacyjny Komisji Turystyki Pieszej Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie.

§ 9

Odznakę „Szlakami Walk o Niepodległość” zdobywać można na terenach byłej II Rzeczpospolitej oraz III Rzeczpospolitej.

§ 10

Interpretacja Regulaminu i dystrybucja odznaki należy do Zarządu Oddziału „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Tarnowskiej”
ul. Żydowska 20, 33-100 Tarnów
tel. (0-14) 622-22-00
http://tarnow.pttk.pl
e-mail: pttk@is.net.pl